Rozvoj dopravy na zemní plyn se dá vyjádřit dvěma E – Ekologie + Ekonomie

V roce 2015 by ve světě mělo jezdit dvacet milionů motorových vozidel na CNG – neboli stlačený zemní plyn (Compressed Natural Gas). 

Ten jako palivo ve srovnání s benzínem či naftou výrazně snižuje emise vypouštěné do ovzduší. Své uplatnění nachází především ve městech, kde kromě osobní dopravy jsou významným zdrojem znečištění zejména autobusy a nákladní automobily a je proto nasnadě, aby hnacím motorem zájmu o ekologizaci v dopravě sehrával stát. Česká republika si v tomto směru nevede nejlépe, což dokládají nejen statistiky dopravy, ale i stav znečištění ovzduší ve městech. Mezi společnosti, které sázejí na využití zemního plynu včetně CNG při ekologizaci životního prostředí patří firma VEMEX. Pana Ing. Huga Kysilky, ředitele marketinku a PR společnosti VEMEX, s.r.o., jsme se proto zeptali:

Pane řediteli, můžete nám představit společnost VEMEX?

Budu stručný. Firma byla založena v 2000, u jejího zrodu stál současný generální ředitel pan JUDr.Vladimír Ermakov. V roce 2003 získává licenci na obchodování s plynem a elektrickou energií. V červnu 2006 podepisuje se společností Gazprom export Moskva kontrakt na dodávky plynu na český trh a ihned začíná s prodejem. Cílovou stanicí vždy byli střední a velcí odběratelé zemního plynu. Velmi důležité je si uvědomit, že v té době se teprve formoval tzv. liberalizovaný trh a naše společnost byla první alternativní dodavatel a prodejce zemního plynu. Postupně jsme získali 8 % trhu s plynem, letos a v příštím roce je to již kolem 12 % trhu.

Kdo jsou především vaši odběratelé?

Střední a velcí odběratelé, nemá smysl vyjmenovat jejich seznam, ale jako příklad uvedu Borsodchem, Spolanu, Plzeňský prazdroj, AGC Teplice, Wienerberger… a tak bych mohl pokračovat.

V čem jsou podle Vás hlavní přednosti být zákazníkem VEMEXu?

Jistota, garance, zkušenosti týmu… Asi nejlépe to lze dokumentovat na případu lednové ukrajinské krize v roce 2009, kdy byly plně zastaveny dodávky plynu na náš trh ze strany Ukrajiny. V té době jsme okamžitě dokázali dojednat dodávky z Německa a splnit svoje povinnosti vůči všem odběratelům.

Které hlavní přednosti zemního plynu byste uvedl ve srovnání s dalšími fosilními palivy?

Ekologičnost, výhřevnost, jistota. Je nutné si uvědomit, že jsou výrobní podniky, které by asi těžko mohly kvalitně a efektivně bez zemního plynu vyrábět.

V Německu před časem vznikla studie dokazující, že zemní plyn ve svém řetězci, tedy od těžby až po užití, znečišťuje životní prostředí více než uhlí a ropa. Můžete se k tomu vyjádřit?

Všem je jasné, že podobné argumentace jsou spíše politickými gesty. Jen parametry, které se týkají CO2, NOX, ale především polétavému prachu, úrovně benzopyrenu … jasně dokládají jeho přednosti před dalšími fosilními palivy. Tato fakta jsou i součástí aktualizované Státní energetické koncepce, která se připravuje k definitivnímu schválení vládou. Německo odstavením jaderných elektráren a významným nákupem amerického černého uhlí musí nějakým message sdělit svým obyvatelům proč tomu tak je. Proto zde začínají s podobnou rétorikou. Pokud budeme srovnávat ekologický dopad uhlí, ropných produktů včetně propan butanu se zemním plynem, tak jednoznačně vítězí zemní plyn.

Takže teplárenství a vytápění vůbec by mělo spíše sázet na zemní plyn než uhlí?

Samozřejmě, ale v případě České republiky musíme mít stále na zřeteli, že rychlý přechod by mohl přinést i řadu ekonomických, ale především sociálních problémů v některých regionech. 

Ve vaší nabídce je stlačený zemní plyn, tedy CNG. Kde všude nachází uplatnění?

Samozřejmě především v dopravě. Naše země bohužel trochu ve srovnání s ostatními státy - především sousedy a Itálií poněkud v tomto rozvoji zaostává. Itálie, Německo, ale i Rakousko, mají vybudovanou podstatně rozsáhlejší síť stanic, kde lze čerpat CNG a proto i počet vozidel jezdících na zemní plyn je u nich podstatně větší. Itálie i Německo mají dohromady více jak 2500 stanic. My zatím něco přes 50. Ale lépe jsou na tom i na Ukrajině, v Bulharsku, ale také v Rusku.

Jak jsme na tom tedy s jeho využitím ve srovnání s dalšími evropskými zeměmi?

A jsme opět u toho. U nás se z počátku hledala stejně jako na Slovensku cesta k přepravcům, tzn. autobusy a svoz odpadu. Existovala do konce roku 2012 dohoda mezi státem a plynárenskými organizacemi o podpoře rozvoje autobusových parků – Karlovy Vary, Havířov, Kladno…  Takže určitý rozvoj byl, ale ukončením podpory ze strany státu se opět dostal na bod mrazu. Osobní automobilová doprava se prostě nerozvíjela, protože v podstatě nebyla rozvinuta síť stanic, kde by se dalo čerpat. To je směr, kterým se nyní snažíme všichni, kteří podporují tento rozvoj, jít.

A plány do příštích let?

No bez nadsázky, stavět a stavět stanice. Samozřejmě vést maximální osvětu proč právě jezdit na zemní plyn. Rozvoj v tomto směru se dá vyjádřit dvěma E – Ekologie a Ekonomie.

Pokud bereme ekologický vliv jako axiom, tak se podívejme na ekonomii. Nyní platíte kolem 35-39 Kč za litr benzínu 95 a za litr CNG, s kterým ujede stejnou vzdálenost jako na benzín, zaplatíte kolem 17-19 Kč. Co více říci?

Můžete nám přiblížit některé významné projekty, které jste realizovali v České republice?

Všichni mluví o projektu Česká pošta. Tento státní podnik se rozhodl, že přesně použije formuli E + E. V roce 2011/2012 provedli analýzu přechodu vozů z nafty/benzínu na CNG, vypsali tendr na automobily a spolu s tím požádali všechny „hráče“ na trhu s CNG, aby se maximálně soustředili na výstavby stanic na CNG v okolí jejich dep.  Vzhledem k tomu, že rozvoz pošty probíhá hlavně ve městech a obcích, tak přechodem vozů na CNG pomůže obyvatelům nejen tím, že jim přiveze jejich zásilky, ale také z toho důvodu, že nebude významně znečišťovat jejich životní prostředí. To druhé E je ekonomičnost. Tento rok již částečně Česká pošta mohla vyhodnotit ekonomickou část projektu a vychází jim, že uspořili kolem 13mil Kč a pokud v roce 2014 proběhne další záměna vozového parku, potom úspora bude ještě významnější, a to kolem 14-15 milionů korun.

Ovšem nejde jen o projekt Česká pošta, ale i realizace projektu s cihlářským koncernem Winerberger je významná. Tento světový koncern zaměnil v cihelně Jezernice veškerou kolovou techniku z nafty na CNG. Návratnost investice podle jejich propočtů je mezi 1-2 roky.

Dnes je možné říci, že Evropská unie jede v protisměru. Na jedné straně se zasazuje o snížení emisí CO2 a na druhé se připravuje výstavba řady uhelných zdrojů…

To se těžko komentuje. Uvedu vám takový malý příklad. Okradou vás dva lupiči. Jeden hloupější a jeden moc vzdělaný. Vy přijdete domů a řeknete si, no v případě prvního hloupějšího, to je strašný, v případě druhém budete taky naštvaný, ale méně, protože vás okradl vzdělaný. Asi takto já vidím přístup v EU, my sice budeme znečišťovat emisemi CO2, ale jde o naše emise a ty jsou jaksi lepší než ty co plodí jinde.

Připravuje se nové období OP ŽP. Myslíte si, že je v něm dostatečně řešena problematika zlepšení životního prostředí?

Já vycházím z faktu, že existuje Aktualizovaná Státní energetická koncepce již odsouhlasená Nečasovou vládou tento rok, která se asi ještě upřesňuje a té je nutné se držet.

Jak vidíte budoucnost mobility na našem kontinentu. Dnes se hovoří o elektromobilitě ve všech pádech, což není věc nová. Podobně tomu bylo před více než sto lety, další vlna byla ve 40. letech minulého století. Řada odborníků však poukazuje na to, že se vůbec nemusí jednat o ekologický způsob dopravy?

Zkusím to zase uvést na příkladu. Před 15 lety byl pro nás všechny mobilní telefon něco neskutečně nového a taky ale vzdáleného. Nyní je to naprosto běžná věc i u dětí. Pokud ráno při holení bude na poličce malá baterie, kterou si vezmu a zapojím v autě a pak budu moci jezdit celý den kamkoliv, potom budu považovat vozy na elektrickou energii za seriózní segment. Dodám, že o vývoj baterií, které by splňovaly tento požadavek, se snažíme už od dob Edisona, tedy od konce 19. století a stále jsme na počátku.

Hitem, který by měl výrazným způsobem ovlivnit trh s energetickými komoditami, je plyn z břidlic. Jak vidíte jeho budoucnost ve světě a konkrétně v Evropě?

Hit? Břidlicový plyn není nic nového. Jde o plyn stejný jakým je zemní plyn, ale technologie dobývání je jiná. Již před válkou se těžil v Estonsku a zásoboval Petrohrad. Ale v těžbě nenastal boom, protože nebyly potřebné technologie. Teď jsou a USA se díky nim významně odpoutaly od dovozů a jsou soběstačné. Problém této těžby je však bez ohledu na nové technologie především v oblasti EKOLOGIE. Zničíte při těžbě rozsáhlé krajinné oblasti, to nemluvím o nebezpečí spojeném se znečištěním spodních vod.

Které jsou hlavní priority VEMEXu do příštích let?

Prodej plynu odběratelům a rozvoj stanic na CNG, chceme jich postavit do konce příštího roku kolem 40.

Společnost VEMEX s.r.o. působí na českém trhu již 12 let. Stabilitu společnosti dokazuje silné zázemí a zkušenosti nabyté během své činnosti. Silnou stránkou společnosti je individuální přístup k potřebám zákazníka.

2001 - založení společnosti VEMEX s.r.o.

2003 - získání licence na obchodování se zemním plynem a licence na obchodování s elektřinou. Založení slovenské dceřiné společnosti VEMEX ENERGO s.r.o.

2005 - vstup nových společníků (zahraniční společnosti, angažující se v plynárenství v Německu a Rakousku a také švýcarská investiční firma)

2006 - podepsání dlouhodobého kontraktu o dodávkách plynu do ČR se společností Gazprom export Moskva

2009 - změna v kapitálovém podílu vlastníků (GAZPROM Germania GmbH 50,14 %, Centrex Europe Energy & Gas AG 33 %, EW East-West Consult AG 16,86 %)

2010 - spolupráce s českými producenty zemního plynu

2011 - odkup obchodního podílu společnosti EW East-West Consult AG společností KKCG Oil & Gas B.V. Odkupem 51 % akcií společnosti RSP Energy a.s. získává VEMEX druhou dceřinou společnost, přejmenovanou na VEMEX Energie a.s. (zabývající se prodejem zemního plynu a el. energie především malým odběratelům a domácnostem

2012 - vstup společnosti na trh s prodejem zemního plynu v dopravě – CNG

V současnosti VEMEX zásobuje velké a střední odběratele zemním plynem. Dodává ho pro chemický a energetický průmysl, stavebnictví, potravinářství, do hutí, skláren, ale také státnímu sektoru, školám nebo nemocnicím.

Prodej energie na slovenském trhu zabezpečuje prostřednictvím dceřiné společnosti VEMEX ENERGO s.r.o., sídlící v Bratislavě a o dodávky zemního plynu a elektrické energie, především pro malé odběratele a domácnosti, se stará pražská dceřiná firma VEMEX Energie.

Celý článek ke stažení zde:

Rozvoj dopravy na zemní plyn.pdf