Charakteristika časopisu

CzechIndustry

Časopis CzechIndustry

Časopis CzechIndustry vychází od roku 2002 jako čtvrtletník s podtitulem magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví. Jeho založení je spojeno se vznikem agentur MPO (CzechInvest, CzechTrade), vydavatelem je společnost STUDIO P+P, s.r.o. Hlavním posláním časopisu je přinášet informace o dění v hospodářské sféře v širších souvislostech.

CzechIndustry je od počátku zaměřen na propagaci českého průmyslu a jeho výsledků, představuje podnikatelské a zaměstnavatelské svazy, profesní a zájmové organizace, významné společnosti a zahraničí subjekty působící na českém trhu, informuje o spolupráci českých firem se zahraničními partnery, pozornost je věnována exportu, vědě a výzkumu atd. Na jeho stránkách pravidelně vystupují nejvyšší představitelé státní správy a samosprávy – předseda vlády, ministři, poslanci a senátoři, ale i významné osobnosti z podnikatelské sféry, majitelé firem, TOP manažeři a tak dále. Časopis přináší řadu rad a informací, zkušenosti úspěšných firem, které využívají představitelé podniků a společností ke své práci. A také stanoviska a názory k zásadním otázkám ovlivňujícím podnikatelské prostředí České republiky, etice podnikání, ale i k tématům mnohem širším.

Magazín CzechIndustry  je určen vrcholovému managementu obchodních a dalších společností v průmyslu, dopravě a stavebnictví, ve státní správě a územní samosprávě, ve výrobních podnicích, dodavatelům technologií a služeb, v poradenských firmách, významných bank, vysokých škol, ve společnostech zabývajících se výzkumem a vývojem.

Časopis CzechIndustry je koncipován jako čtvrtletník, je bezplatně rozesílán společností Postservis na základě databáze, která je průběžně aktualizována, vychází v nákladů 5.000 až 10.000 výtisků. Probíhá i jeho elektronická distribuce, která výrazně rozšiřuje počet jeho odběratelů, pro další zájem je ke stažení na www stránkách casopisczechindustry.cz.

Časopis je mediálním partnerem Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Rusko-české smíšené obchodní komory, významných veletrhů v ČR, ale i zahraničí, odborných konferencí a seminářů a dalších prestižních akcí.

CzechIndustry je nezávislý časopis, není nikým financován a jediným zdrojem jeho příjmů jsou prostředky získané z inze

 

INZERÁT KE STAŽENÍ ZDE:

INZERÁT A5.pdf

 

Partneři CzechIndustry