KALENDAŘÍ AKCÍ NA ROK 2018

 

KALENDAŘÍ AKCÍ Z ROKU 2017

 

Kalendář akcí

Historie soutěže   Myšlenka na vyhlášení soutěže Stavba roku vznikla v roce 1992. Tehdy se Nadace ABF stala právním nástupcem Československého střediska výstavby a architektury a navázala na jeho čtyřiatřicetiletou informační a vzdělávací tradici. Převzala i evropské setkání pro architekturu a...
Odkaz: www.dny-teplarenstvi-a-energetiky.cz
        Odkaz: www.business-forum.cz
ZLATÝ AMPER 2016   PROFIL SOUTĚŽE ZLATÝ AMPER 2016   Soutěž je určena pro exponáty prezentované na mezinárodním veletrhu AMPER 2016, které jsou svými parametry srovnatelné se světovou úrovní a reflektují současné trendy vývoje ve svém oboru. Dalšími kritérii hodnocení...
Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH – téma Snižování energetické náročnosti budov Mezinárodní stavební veletrh FOR ARCH je v současné době největším a nejdéle probíhajícím stavebním veletrhem v České republice. Na letošním 26. ročníku se představí více jak 800 vystavovatelů na výstavní...
CÍLE SVAZU PRŮMYSLU A DOPRAVY V OBLASTI TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Vzhledem k oprávněným potřebám zaměstnavatelské sféry, bude Svaz průmyslu a dopravy i nadále usilovat o kvalitně vzdělanou, flexibilní a odborně připravenou pracovní sílu, schopnou a ochotnou pracovat a dále se vzdělávat. Vzdělávací...
Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské výstavy VODOVODY-KANALIZACE. Po přechodu na dvouletou periodu a změně místa konání se opět opakuje úspěšné tradiční setkání všech odborníků a příznivců oboru. Rok 2013 přinesl navýšení počtu vystavovatelů i návštěvníků a tento trend...
DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY 2015    Srdečně Vás zveme na 21. ročník konference pořádané Teplárenským sdružením ČR pod názvem Dny teplárenství a energetiky. Největší akce v oboru teplárenství a energetiky se uskuteční v Kongresovém výstavním a společenském centru ALDIS, ve dnech...
STROJÍRENSKÉ FÓRUM  Zkušenosti z praxe se státní podporou exportu, krize technického školství, hledání efektivních nástrojů, jak čelit rostoucí asijské konkurenci nebo jak v podnicích dynamizovat inovační procesy. Právě o těchto tématech, která rezonují mezi českými podnikateli, budou...
Záštitu nad 15. energetickým kongresem ČR převzal předseda vlády České...
EAN 2015 - Konference Experimentální analýza napětí 1. - 4. červen 2015, hotel Zlatý Anděl, Český Krumlov Úvod Katedra mechaniky Fakulty stavební ČVUT v Praze, pod záštitou rektora ČVUT, z pověření ČESKÉ SPOLEČNOSTI PRO MECHANIKU pořádá 53. ročník mezinárodní konference "Experimentální analýza...
Historie veletrhu Veletrh AMPER se rozvíjí již 22 let. Začátky veletrhu v r. 1993 jsou spojeny s pražským Palácem kultury a následně s veletržním areálem na Strahově, kde AMPER probíhal od roku 1996 do roku 1999. S přibývajícím počtem vystavovatelů a zvyšujícími...
První seznámení s vystavovateli jarních průmyslových veletrhů 2015 V současné době je přihlášena řada významných firem. Představí se například APX Technologie Sp. z o.o., působící ve dvou oborech: prodej CNC obráběcích strojů a upínacích systémů, nástrojů pro frézovací centra...
Při příležitosti 95 let přijetí zákona č. 438 Sb. o státní podpoře při zahájení soustavné elektrizace připravujeme na 25.listopadu 2014 v Hotelu Jalta v Praze odbornou konferenci nazvanou Česká energetika v proměnách času. Jejím cílem je bilancovat uplynulé období, změny,...
Czech Raildays, Ostrava Nomenklatura veletrhu: železniční kolejová vozidla a jejich příslušenství kolejová vozidla pro městskou dopravu a jejich příslušenství prostředky pro stavbu, provoz a údržbu železniční a tramvajové dopravní cesty prostředky a zařízení pro provoz a údržbu kolejových...
České podniky prý nechtějí investovat v rozvojových zemích. Dokonce tam jen vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno z výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s..(EGAP). Také poslední průzkumy názorů generálních ředitelů českých podniků ukazují na velkou opatrnost. dne 23....
Vážené kolegyne, vážení kolegovia,   Už 11. výročný slovenský energetický kongres EN•KO 2014 „EURÓPSKA ENERGETICKÁ VÍZIA – EURÓPSKA ENERGETICKÁ VÍZIA - NÁVOD ALEBO DIREKTÍVA?“ sa uskutoční v bratislavskom Pálffyho paláci v dňoch 23. – 24. apríla 2014 Špičkoví kompetentní spíkri sa vo...
X. Mezinárodní energetické regulační fórum Mezinárodní energetické regulační fórum se koná již od roku 2004 a patří tradičně k jednomu z nejvýznamnějších setkání regulátorů a podnikatelské sféry ve střední a východní Evropě, které pravidelně navštěvuje více než 250 účastníků z řad energetických...
Již počtvrté spojuje ČNOPK pod tématem roku zájmy a požadavky svých členů. Tentokrát jsou v popředí zájmu investice do budoucnosti prostřednictvím výzkumu a vývoje.   Cíl Pod heslem "Výzkum a vývoj - zaostřeno na budoucnost" se bude ČNOPK v roce 2014 ve vztahu k politice a veřejnosti...
  Objednávkový katalog služeb pro vystavovatele V těchto dnech obdržel každý vystavovatelOBJEDNÁVKOVÝ KATALOG SLUŽEB, který obsahuje kompletní nabídku služeb, veškeré potřebné informace a kontaktní údaje na jednotlivé dodavatele. Vystavovatelé mají na veletrhu možnost realizovat...
Vážení přátelé, dovolujeme si Vás srdečně pozvat na 9. ročník odborné konference na téma "Očekávaný vývoj odvětví energetiky v ČR a na Slovensku", která se koná dne 14. 5. 2014 v Brně, v kongresovém centru hotelu Holiday Inn. Hlavní tematické okruhy odborné konference: ■...
Záznamy: 1 - 24 ze 24

KALENDÁŘ AKCÍ Z ROKU 2016