Společnost

  Průmysl na území československé republiky postaven byl po převratu před řadu problémů, kterých dosud neznal. Pro jejich řešení, jež dálo se v době popřevratové na rychlo, potřebí bylo nových organismů. Vznikající stát měl neobyčejný zájem na tom, aby nenastala porucha v jeho...
  Ministerstvo (z lat.) nejvyšší správní úřad státní, v jehož čele stojí ministr – politik nebo ministr – úředník. Počet ministrů ve státě, jejich funkce a jejich názvy řídí se vnitřními potřebami toho kterého státu, zákony a tradicí. Avšak některá ministerstva mají téměř všechny státy;...