Věda a technika

Jest všeobecně známo, že české země oplývají velkým nerostným bohatstvím a pokud se množství různých nerostů týče, vyrovná se jim málokteré stejně velké území na světě. Přesto však ani v Čechách, ani v sesterské Moravě a Slezsku nemáme solných ložisek, takže tento důležitý nerost nemohli...
V poslední době několikráte bylo poukázáno velmi oprávněně na to, že letectví u nás dopracovalo se jistého úspěchu a předskoku před ostatními nástupnickými státy a vydobylo si určitého uznání, a je to zejména jeho mladý vývoj, na který bývá upozorňováno. Nebylo u nás letectví před válkou, jeho...
Udržovala se pověst, že za nejdávnějších dob bylo docíleno podzemní spojení mezi chrámem boha Slunce a královským palácem, které vedlo napříč pod Eufratem. Tato zkazka, ničím nedoložená, patří do říše báchorek, protože technické prostředky k takovému podniku lidé měli stěží teprve v 19....
Každého v životě něco láká a baví. Jeden o ženskou přízeň se uchází a jiný zase ve vědění a múzách hledá potěšení. Pan Krištof Bergner zvolil to druhé. Vášnivě propadl kunstu chemickému. Ačkoliv se již 18. věk chýlil ku konci a věda dělala mnohé pokroky, objevy a zbavovala se tmářství, věřil,...
Aktuální požadavek dne – Hospodárnost ve spotřebě elektřiny Vážený odběrateli elektřiny! Ráno se probudíte a otočíte vypínačem rádia. Do nového dne vás vítá hudba, rozcvička, zprávy z domova i ze zahraničí… Mezi těmito pořady uslyšíte na stanicích Praha a Hvězda hlášení o situaci...
Stoupající spotřeba energie si vynucuje stavbu zásobníků plynu a oleje. Autoři J. Reiss a G. Schaumburg obsáhlým přehledem seznamují se zřizováním podzemních zásobníků pro uskladňování těchto paliv. Nadzemní zásobníky mají omezený objem, jsou velmi drahé a nejsou bezpečné proti poškození. Proto...
Obsah: Návrhy vorové železnice pro přepravu vorů přes zdymadla, jezy a hráze údolní na tocích se značně kolísajícími stavy vodními, vyznačující se dopravou vorů na sucho po nakloněné rovině s přímým přechodem přes suché temeno neb vratnou tratí protispádem do spodní vody pomocí vorového vozu,...
Oficiální název je městská potrubní pošta. Samozřejmě v našem hlavním městě, lépe řečeno pod jeho dlažbou. Obstarává vpravdě takřka bleskovou přepravu zásilek. Spojuje 31 poštovních úřadů a 16 dalších účastnických stanic. Délka potrubí – 60 km, rychlost pouzdra – 10 metrů za vteřinu. O provoz...
Na Wilsonově nádraží pod Rajskou zahradou na Žižkově byla během roku 1929 vystavěna nová teplárna, jejímž účelem je vytápění vlakových souprav připravených k odjezdu, nádražních budov Wilsonova nádraží, ředitelství Praha-Jih, nacházejícího se pod Wilsonovým nádražím a v budoucnosti i...
1. Škodovy závody od založení do zakcionování podniku Dne 12. června 1869 koupil Emil rytíř Škoda plzeňskou pobočku strojírny v Sedlci hraběte Ernsta Waldsteina a po celých třicet let byl výhradním majitelem závodu. Je dále nazýván „zakladatelem“ Škodových závodů. Titul rytíře – dědičný –...
1 | 2 >>