Bezpečnost

Komise navrhla zdokonalení Vízového informačního systému (VIS), databáze obsahující informace o osobách, které žádají o schengenská víza, aby bylo možné lépe reagovat na měnící se výzvy spojené s bezpečností a migrací a zlepšit správu vnějších hranic EU. Navrhované změny umožní provádět důkladnější...
Útvary krizového managementu lůžkových zařízení Nácvik evakuace lůžkového zdravotnického zařízení zřizovaného v působnosti Ministerstva zdravotnictví v souladu se zpracovanou dokumentací plánu krizové připravenosti resp. evakuačním plánem (evakuace celého zdravotnického zařízení nebo dílčí evakuace...
Společnost ČEPS úspěšně absolvovala další bezpečnostní cvičení zaměřené na obranu objektů náležejících ke kritické infastruktuře státu. Cvičení HRADBA 2018 prověřilo připravenost provozovatele přenosové soustavy, aktivních záloh Armády ČR a složek integrovaného záchranného systému spolupracovat při...
Evropská komise podnikla další kroky, jež mají zmenšit manévrovací prostor teroristů a dalších zločinců. Cílem je zabránit jim v přístupu k prostředkům, které potřebují k plánování, financování a páchání trestných činů. Komise navrhuje šest měsíců po protiteroristickém balíčku z října 2017...
Dva státní podniky České republiky, Řízení letového provozu a Vojenský technický ústav, se dohodly na společném přispění k vyšší bezpečnosti fenoménu dnešní doby, a to bezpilotnímu létání. Svoji součinnost vymezily v memorandu „Integrace a detekce bezpilotních systémů v ČR,“ které stvrdili svými...
Společnosti napříč všemi úrovněmi internetové komunikace slibují, že budou bránit před zneužitím své technologie; slibují ochranu všech zákazníků bez ohledu na národnost, geografickou lokalitu nebo motivaci útoků. Dne 17. dubna uzavřelo 34 globálních technologických a bezpečnostních společností...
Společnosti BAE Systems a Milrem LCM, estonský dodavatel služeb životního cyklu bojových vozidel, podepsaly smlouvu o údržbě flotily bojových vozidel pěchoty (BVP) CV9035, kterou provozuje estonská armáda. Smlouva je součástí širší dohody s estonských státem na podporu a údržbu 44 transportérů...
  Srovnání České republiky, Německa, Nizozemska a Velké Británie (Anglie a Walesu)   Úvod Tato práce se zabývá právní úpravou koordinace protidrogové politiky v České republice, Německu, Nizozemsku a Velké Británii (Anglie a Wales). Práce se zaměřuje i na další klíčové orgány a instituce...
Příslušníci Hradní stráže nemají jen parádní uniformy a nevykonávají jen strážní službu v budkách před branami Pražského hradu. Nosí také maskáče, barety a kanady, střeží i na pohyblivých stanovištích a při své službě jsou vyzbrojeni pistolemi  a samopaly. Třicet z nich k výkonu své služby...
V březnu letošního roku byla uzavřena smlouva o výpůjčce mezi firmou ČEPRO a.s., zastoupenou předsedou představenstva Mgr. Janem Duspěvou a místopředsedkyní představenstva Ing. Helenou Hostkovou, a Generálním ředitelstvím HZS ČR zastoupeném brig. gen. Mgr. Bc. Slavomírem Bellem, MSc. Tato smlouva...
1 | 2 >>