Bezpečnost

Za dlouhodobou příkladnou spolupráci a mimořádný přínos při ochraně národní kritické infrastruktury ocenila 6. prosince 2017 v Míčovně Pražského hradu společnost ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) příslušníky integrovaného záchranného systému. Mezi vyznamenanými, kteří obdrželi medaili Za...
Aktivní záloha je součástí zálohy ozbrojených sil České republiky podle zákona č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze. Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku, ve zbytku času se věnují svému civilnímu povolání. Kombinují tak dvě kariéry: vojenskou a civilní. V...