Zemědělství

Dvě miliardy na kompenzaci za loňské sucho, 208 milionů korun za jarní mrazy a 141 milionů na budování závlah, které mají zemědělcům pomoci lépe se vypořádat se suchem. Tyto prostředky 18. 4. vláda schválila Ministerstvu zemědělství (MZe). Část peněz půjde z rozpočtu MZe, zbytek pokryje vládní...
Faktury splatné za více než 30 dní u rychle se kazících potravin, zrušení objednávky těsně před jejím dodáním, zpětné změny v podmínkách smlouvy nebo poplatek dodavatele za zboží, které se zkazí až na prodejně. Tyto a další praktiky zakáže nová evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách v...
Státní podnik Lesy České republiky během letošního roku obnoví v Jihomoravském kraji 15,7 hektarů stávajících a založí 11 hektarů nových větrolamů. Stane se tak na dvanácti katastrálních územích Znojemska, která jsou silně ohrožená větrnou erozí. Projekt spolufinancuje Evropská unie, celkové...
Také letos chrání podnik Lesy České republiky spravované porosty před škůdci. Zejména před lýkožroutem zvaným kůrovec. Jen na jaře se letos položí v celé republice více než 200 tisíc lapáků a instaluje asi 40 tisíc lapačů. Na opatření je vyčleněno 192 milionů korun. Loni bylo vyčerpáno 153 milionů...
Podpora na komerční pojištění zemědělských plodin a zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se od příštího roku rozšíří na všechny typy zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Jde o první krok ke spuštění samostatného Fondu těžko...
Celosvětová populace včel se neustále snižuje. Na vině je zejména používání pesticidů v zemědělství, nemoci včel nebo klimatické změny. V některých částech Evropy dosahuje podle francouzského europoslance Erica Andrieu úmrtnost až 80 %. A s tím ubývá včelařů i včelích farem. Jak ukazují statistiky...
Ministerstvo zemědělství s okamžitou platností a až do odvolání zastavilo úmyslnou těžbu dřeva ve státním podniku Lesy ČR. Požádalo o to také vedení ostatních resortů. S výzvou k zastavení úmyslných těžeb se zároveň obrací na vlastníky nestátních lesů. Důvodem jsou rozsáhlé škody v lesích způsobené...
Konkurenceschopnost evropského potravinářství bylo hlavní téma mezinárodní konference Food Forum, kterou v Brně v rámci mezinárodních potravinářských veletrhů Salima 2018 (27.2.) zahájil ministr zemědělství Jiří Milek. Ve svém vystoupení se zaměřil především na nekalé obchodní praktiky a ochranu...
Ministerstvo připravilo set příruček poskytující základní přehled jak o národní, tak evropské legislativě. Příručky jsou určeny nejen provozovatelům potravinářských podniků a dozorovým orgánům, ale i široké odborné veřejnosti v oblasti potravinářské výroby a legislativy. Příručka pro provozovatele...
Povinností vlastníků lesů je provádět taková opatření, aby se předcházelo a zabránilo působení škodlivých činitelů. Základem boje s kůrovcem je aktivní vyhledávání kůrovcem napadených stromů a jejich včasná asanace. Ministerstvo zemědělství poskytuje vlastníkům lesa zdarma odbornou podporu...