Investice do zahraničních trhů je růstovou příležitostí! dne 23. 4. 2014!

České podniky prý nechtějí investovat v rozvojových zemích. Dokonce tam jen vyvážet je vysoce rizikové, jak je patrno z výroční zprávy Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a.s..(EGAP). Také poslední průzkumy názorů generálních ředitelů českých podniků ukazují na velkou opatrnost.

dne 23. 4. 2014 od 9.00 do 12.30 hodin, Praha, Černínský palác, sídlo MZV ČR, Loretánské náměstí

www.ppzrs.org

Pozvánka ke stažení zde:

pozvanka na akci.pdf