10 mýtů a polopravd o pasivních domech

Trend pasivních domů je na vzestupu. O moderní bydlení s maximálním využitím obnovitelných přírodních zdrojů, které poslouží hned několika generacím, se zajímá stále více lidí. Přesto všechno koluje stále veřejností celá řada mýtů a polopravd. Od komplikovanosti technologií přes cenovou nedostupnost až po omezení výstavby. Na některých je pravdy trochu, ale často jsou od reality více než vzdálené. S jejich rozklíčováním jsme se obrátili na Karla Havlíčka, ředitele divize Pasivní domy společnosti NWT, která se specializuje na výstavbu pasivních domů z vlastních betonových panelů ALPH.
1. Pasivní domy jsou drahé
Pasivní domy jsou možná dražší prvotní investicí, ale díky dotacím jsou dostupnější než kdy dříve. S koupí takového domu je to jako se vším. Od telefonu přes notebook až po auto. V případě velmi levné nabídky často narazíme a ve výsledku, díky starostem způsobeným nekvalitním provedením a reklamacím, utratíme více, než bylo v plánu. „V momentě, kdy se lidé rozhodují pro výstavbu, jsou často v produktivním věku, na vrcholu příjmů, proto si můžou dovolit vyšší investici do budoucnosti. Kvalitní dům, který vydrží po několik generací a díky moderním technologiím umožní nezávislost na komerčních zdrojích energie. V důchodovém věku, když už budou příjmy nižší, zajistí takový dům svým rezidentům, díky nízkým nákladům na provoz, mnohem lepší kvalitu života,“ vysvětluje Ing. Karel Havlíček, ředitel divize Pasivní domy společnosti NWT, https://alph.cz/.
2. Od roku 2020 musí být pasivní všechny nové stavby
Výstavba čistě pasivních domů uzákoněna není. Odsouhlasili jsme ale směrnici EU, kterou jsme se zavázali zvýšit do roku 2030 podíl zdrojů obnovitelné energie na 22 %. Velkou podporu díky tomu bude mít nejen výstavba fotovoltaických a větrných elektráren, ale i alternativní zdroje elektrické energie obecně. Od roku 2021 začne také platit nový stavební zákon, podle kterého by se měla postupně posouvat hranice výstavby směrem k energeticky velmi úsporným až pasivním stavbám. Nyní se můžete v rámci výstavby pohybovat v kategoriích – nízkoenergetické, téměř nulové a pasivní. Pasivní dům je ale stále nejvyšší metou, kterou nemusíte, ale můžete mít.
3. V cizině jsou pasivní stavby kvalitnější než u nás
Příčinou této spekulace může být fakt, že se u nás občas snažíme udělat vysoký standard z nekvalitních materiálů, což nejde tak úplně dohromady. Je to podobné, jako kdybyste do modelu velmi luxusního auta dali motor z trabantu. Na první pohled to možná vypadá pěkně, ale z dlouhodobého hlediska to nefunguje. Problém je, že to většinou zjistíte pozdě.
„Obecně podle mě platí, že pokud chci mít ve svém životě cokoliv funkčního, nesmí být nízká cena hlavním rozhodovacím faktorem. Vybalancovat poměr kvalita:cena ale není jednoduché, například v Německu dosáhne na kvalitní dům daleko větší procento lidí než u nás, a proto si můžou nastavit laťku kvality trvale vysoko,“ míní Ing. Karel Havlíček.
4. Pasivní domy jsou technologicky komplikované
Naopak. Vzduchotechnika s rekuperací funguje plně automaticky. Regulace výměny vzduchu se pak v pasivních domech určuje množstvím CO2 v jednotlivých místnostech. V různých pokojích si tak jeho obyvatelé můžou nastavit hladinu CO2, kterou nechtějí překročit a v případě jejího překročení, anebo zvýšení hladiny CO2, se pak automaticky zvyšují, anebo snižují otáčky celého systému a reguluje se tak množství vzduchu, které se v objektu vyměňuje.
Regulace topení se dá nastavit několika způsoby, nejčastější je způsob regulace topného systému prostřednictvím venkovních teplot s tím, že uživatel si nastaví individuálně teploty, které chce mít v jednotlivých místnostech domu.
5. Pasivní dům není možné postavit kdekoliv
Pasivní dům je možné postavit na jakémkoliv pozemku. Pro co nejlepší využití tepelných zisků v dané lokalitě je ale nutné jednotlivé místnosti správně orientovat podle světových stran. To znamená, že obytné místnosti nebo místnosti, ve kterých obyvatelé domu tráví v průběhu dne nejvíce času, doporučujeme orientovat směrem na jih, popřípadě jihovýchod nebo jihozápad. Místnosti, kde tráví času méně, jako je například ložnice, pak budeme orientovat spíše na sever.
6. Jde o trend, co brzy omrzí
Jde sice o trend, spojovat jej s určitou pomíjivostí ale určitě není na místě. Jedná se o nový směr v pojetí staveb, který je podporován dotacemi i snahou Evropské unie o větší využití energie z obnovitelných zdrojů. V budoucnu bude počet velmi úsporných staveb neustále narůstat, až převáží, protože jiné stavby se realizovat nebudou.
„Pro pasivní dům se rozhodují lidé, kteří myslí nejen na současnost, ale taky na budoucnost svou i svých dětí. Chtějí bydlet kvalitně a mají také upřímný zájem o ekologickou stránku věci,“ popisuje nejčastější zájemce o pasivní bydlení Ing. Karel Havlíček z divize Pasivní domy společnosti NWT.
7. V zimě je v pasivních domech chladno, v létě se přehřívají
Pasivní domy jsou už podle své definice energeticky velmi úsporné. Z toho vyplývá, že jsou i kvalitně zaizolované. To znamená, že si v zimě dokážou s velmi nízkými náklady na topení udržet komfortní teplotu, takže v nich zima určitě není. V létě jsou díky své izolaci zase velmi dobře chráněny před teplem z venku a v případě, že se dodržují pravidla pro správné odstínění jednotlivých místností, je pobyt v pasivním domě zcela jistě o mnoho příjemnější, než pobyt ve standardně postaveném domě.
8. Pasivní dům je přežitek, stačí kvalitní zateplení
Dům v pasivním standardu není jen o kvalitním zateplení, ale o celém souboru konstrukčních a technologických parametrů, které je nutné dodržet. Je tedy synonymem kvalitního provedení a kvalitních materiálů, ve spojení s efektivním využitím energie ze Slunce, která je zdarma.
9. Pasivní dům se staví pouze na klíč
Stavba na klíč je pouze jednou z možných variant. Asi tou nejlepší pro zákazníka, protože stavební společnost je u celého procesu od začátku a zaručí se za kvalitní provedení domu a dodržení všech parametrů. „Pasivní dům si ale můžete postavit i svépomocí, nebo částečně svépomocí, pokud svěříte odborné firmě postavení hrubé stavby, u které je garantována těsnost obálky, správné vyřešení montáže oken a jejich připojovacích spár tak, aby nedocházelo k úniku vzduchu z objektu, a dodržení požadovaných parametrů pro koeficienty prostupu tepla. Dokončovací práce si může člověk dodělat sám, anebo subdodavatelsky s jinými firmami,“ vysvětluje Ing. Karel Havlíček z divize Pasivní domy společnosti NWT.
10. Pasivní dům má energeticky nulovou spotřebu
Pasivní dům je takový dům, který dokáže plně pokrýt spotřebu energií místními obnovitelnými zdroji a má tedy nulové provozní náklady. Za dům v pasivním standardu je ale považován i dům, který splňuje jeho parametry. Měl by být postavený z materiálu, který umožňuje výbornou akumulaci tepla ze slunce a kvalitní těsnost obálky domu. Když se takový dům doplní o vhodné technologie pro topení, chlazení a výrobu elektrické energie, provozní náklady se budou opravdu blížit nule. (3.5.2021)