Zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020. Dne 18. 5. Ho schválila vláda. Díky tomuto zákonu může ministerstvo vydat takzvanou kompenzační vyhlášku, která zohlední...
Vláda 11. 5. schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které...
Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívili 21. května Gynekologicko-porodnickou kliniku pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Vedení nemocnice jim představilo plány na dostavbu kliniky, kde má vzniknout moderní centrum porodní asistence a nová neonatologie s...
Sestry a lékaři Dětského kardiocentra FN Motol podepsali Otevřený dopis, který je reakcí na poměrně agresivní snahy některých rodičů domoci  se  trvalé  přítomnosti  u  svých  dětí  těsně  po operaci srdce na Jednotce  intenzivní  a ...
Na otázky odpovídá David Pavliska, Country Manager, KRY/LIVI CZ Proč právě teď a proč Česká republika? Spustili jsme LIVI Connect v reakci na rostoucí poptávku lékařů po digitálním řešení pandemie COVID-19, abychom účinně podpořili český zdravotnický systém. Naše technologie pomůže zajistit, aby...
Na otázky odpovídá MUDr. Sandro Zamarian Jaké jsou hlavní výhody LIVI Connect pro pacienty a lékaře? Přínosy pro pacienty a zdravotnické pracovníky jsou obrovské. Naše bezplatná webová platforma LIVI Connect pomůže posílit přístup ke zdravotní péči pro miliony pacientů tím, že využije volnou...
Proč KRY a LIVI Connect S aktuálně více než 1,9 milionu uskutečněných konzultací pod hlavičkou největšího evropského poskytovatele digitální zdravotní péče KRY přináší LIVI Connect i do České republiky revoluci v digitální zdravotní péči. LIVI Connect  jsme spustili v reakci na rostoucí...
Seegene, Inc., přední společnost vyvíjející multiplexní diagnostické testy, 24. 4. oznámila, že exportovala přes 10 milionů testů AllplexTM 2019-nCoV Assay do více než 60 zemí, což představuje významnou část celosvětově prováděných testů na výskyt COVID-19. Proaktivní rozhodnutí společnosti Seegene...
Na verejnosť prenikli informácie, ktoré len potvrdzujú to, čo si medzi sebou v súkromí už dlho šepká veľká časť zdravotníctva – vyliečenie choroby je finančne omnoho menej náročné ako dlhodobá, doživotná liečba pacienta. Táto problematika sa dostáva viac a viac do pozornosti najmä v súvislosti s...
Český technologicko-zdravotnický startup Vitadio, zaměřený na prevenci a léčbu diabetu 2. typu, pomáhá především pacientům v počátečních fázích nemoci. V boji proti metabolickému onemocnění také známému jako cukrovka, kterým trpí celosvětově téměř 10 % populace, je úspěšný díky kombinaci chytrých...