Zdravotnictví

Oliver byl poprvé ve FN Motol vyšetřený 4. května, tedy dávno po spuštění sbírky, kterou jeho rodiče iniciovali.  Do té doby nebyl malý pacient v péči naší nemocnice, tzn., že jeho přesný interní stav lékaři FN Motol neznali a rodiče neměli od FN Motol žádné závazné stanovisko, že bude pro...
Konzultace s praktickým lékařem nebo lékařem-ambulantním specialistou i rutinní vyšetření a kontroly bude od 1. července možné absolvovat na dálku. Pro mnohé pacienty, kteří kvůli obavám před nákazou covidem-19 stále odkládají návštěvu lékaře, to může být vítané východisko. Odborníci totiž varují,...
V době, kdy roste potřeba zaměřit se celosvětově na oblast zdraví, přišla společnost Novo Nordisk s novou strategií společenské odpovědnosti nazvanou „Zvítězit nad diabetem“. Strategie posiluje dřívější závazek Novo Nordisk v této oblasti a představuje nové dlouhodobé cíle. Mezi ty patří zajištění...
Od 1. června začal fungovat sdílený lékový záznam pacienta. Jde o jednu z klíčových funkcionalit informačního systému eRecept. Umožňuje, aby s informacemi o lécích, které se již dnes nachází v centrálním úložišti elektronických receptů, mohli ve prospěch pacientů v rámci poskytování zdravotní péče...
Státní zdravotní ústav realizoval již tradiční výzkum, který mapuje spotřebu tabáku a alkoholu u dospělé populace v ČR v roce 2019. Výzkum zachycuje českou populaci ve věku nad 15 let z hlediska věku, pohlaví a regionální příslušnosti. V roce 2019 byly respondentům pokládány i otázky, které...
Zatímco klíšťové encefalitidě se člověk může bránit očkováním, proti lymské borelióze, kterou rovněž přenášejí klíšťata, zatím běžně dostupná vakcína neexistuje. To se však zřejmě již brzy změní, a to i díky práci parazitologů z Biologického centra AV ČR. Ti nyní otestovali nadějnou očkovací látku,...
Ministerstvo zdravotnictví připravilo návrh zákona o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění covid-19 v roce 2020. Dne 18. 5. Ho schválila vláda. Díky tomuto zákonu může ministerstvo vydat takzvanou kompenzační vyhlášku, která zohlední...
Vláda 11. 5. schválila novelu zákona o návykových látkách připravenou Ministerstvem zdravotnictví ve spolupráci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Cílem novely je umožnit více subjektům pěstovat léčebné konopí a umožnit jeho vývoz. Norma také zavádí elektronizaci receptů s modrým pruhem, které...
Předseda vlády ČR Andrej Babiš a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch navštívili 21. května Gynekologicko-porodnickou kliniku pražské Všeobecné fakultní nemocnice. Vedení nemocnice jim představilo plány na dostavbu kliniky, kde má vzniknout moderní centrum porodní asistence a nová neonatologie s...
Sestry a lékaři Dětského kardiocentra FN Motol podepsali Otevřený dopis, který je reakcí na poměrně agresivní snahy některých rodičů domoci  se  trvalé  přítomnosti  u  svých  dětí  těsně  po operaci srdce na Jednotce  intenzivní  a ...
1 | 2 >>