Energy 2050

Podle Mezinárodní energetické agentury (IEA) díky tomu nevzniklo 220 000 tun emisí CO2, které by při výrobě stejného množství energie vypustily klasické elektrárny. Ty kvůli oživení globální ekonomiky po pandemii covid-19 a zvýšenému využívání uhlí rozhodující měrou přispěly k historicky rekordnímu...
Rozestavěné bezemisní jaderné zdroje mají plánovaný výkon přes 63 GW. V Evropě se staví např. ve Francii, Velké Británii nebo na Slovensku. Dalších téměř sto jaderných bloků je ve fázi plánů, více než třetina z toho připadá na Evropu. Jádro společně s obnovitelnými zdroji řadí mezi významné...
V letošním roce by se počet jaderných bloků ve výstavbě měl rozrůst o několik reaktorů VVER-1200 v Egyptě a v Maďarsku. Jak tomu už v případě technologie VVER bývá, české firmy jsou u toho. Egypt S výstavbou první jaderné elektrárny v zemi bude pomáhat společnost ÚJV Řež,...
Stejné množství energie pokryje současnou 12,5letou spotřebu České republiky, 85milionovému Německu by vystačilo na 1,5 roku. Výroba v jaderných elektrárnách, se kterými Evropská komise počítá při plnění klimatických cílů EU, nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv na globální...
Několik prstenců ze speciální oceli se nyní spojuje do polotovaru reaktorové nádoby. Protože stěna nádoby má tloušťku 300 mm, potrvá tento výrobní krok 25 dní. Znamená to, že tlaková nádoba reaktoru VVER-1200 pro 7. blok čínské jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan) právě prochází jedním...
Podle renomovaného výzkumného a analytického institutu Statista působícího ve 13 zemích na 3 kontinentech tak ve srovnání se současnými 389 GW přidá jádro ve světě ještě další 1/3 současného výkonu. Jaderné zdroje uznané v tomto týdnu Evropskou komisí za jeden z prostředků pro plnění klimatických...
Demontáž tlakové nádoby reaktoru 1. bloku švédské jaderné elektrárny Barsebäck dokončila 6. prosince 2021 německá inženýringová společnost NUKEM Technologies (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) v konsorciu s Uniper Anlagenservice. Jde o první ze čtyř švédských reaktorů,...
Ve 2. bloku Běloruské jaderné elektrárny začalo 22. prosince 2021 fyzikální spouštění reaktoru VVER-1200. Do aktivní zóny začali pracovníci zavážet čerstvé jaderné palivo. Celkem bude do reaktoru zavezeno 163 palivových kazet. Poté se rozběhne řetězová štěpná reakce a blok dosáhne minimálního...
Do reaktoru VVER-1000 v 1. bloku Balakovské jaderné elektrárny bylo zavezeno 6 pilotních kazet s recyklovaným palivem REMIX. Jde o jednu z posledních zkoušek během schvalování zcela nového typu paliva. Pilotní kazety TVS-2M jsou složeny z palivových proutků s palivem REMIX,...
Francouzská komise pro jadernou energii a alternativní zdroje energie CEA a energetická společnost EDF podepsaly 1. prosince 2021 s ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom společné prohlášení o záměru dlouhodobě spolupracovat v oblasti jaderné energetiky. Společně budou zkoumat...
V 19 zemích světa na 4 kontinentech v současnosti vzniká 57 jaderných bloků. Meziročně jde o 1 403 MW více než loni, kdy bylo rozestavěno 54 bloků. Robustní bezemisní zdroje staví především Asie, kde vyrůstá 41 bloků. Celkem 11 jaderných bloků staví evropské země (Bělorusko, Finsko, Francie, Rusko,...
V podniku Atommaš (strojírenský podnik ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) byly 31. srpna 2021 vyexpedovány parogenerátory pro 2. blok turecké jaderné elektrárny Akkuyu s reaktory VVER-1200. Čtyři parogenerátory, každý o hmotnosti 355 tun, na staveniště urazí cestu dlouhou...
Medián doby výstavby jaderných bloků připojených k síti v roce 2020 byl podle zprávy Světové jaderné asociace (WNA) přesně 7 let (resp. 84 měsíců). Oproti reaktorům připojeným v roce 2019 tak došlo ke zkrácení o více než dva roky (v roce 2019 byl medián 117 měsíců). Většina jaderných bloků, které...
Westinghouse a Energoatom podepsali exkluzivní dohodu o zavedení technologie AP1000® na Ukrajině Společnost Westinghouse Electric Company a ukrajinská státní jaderná společnost Energoatom podepsaly exkluzivní dohodu o dodávkách reaktorů Westinghouse AP1000 do několika lokalit na Ukrajině. Podpis...
V jaderné elektrárně Akkuyu začaly 12. srpna 2021 výkopové práce na základech 4. bloku s reaktorem VVER-1200. Příprava výstavby tohoto bloku stavěného ruskou korporací pro atomovou energii Rosatom probíhá podle počátečního stavebního povolení. Počáteční stavební povolení, které dovoluje...
Nejvíce prostředků – 5,7 mld. Kč – putovalo na obnovu distribuční sítě v České republice, tedy o 14 % více než loni. Díky tomu ČEZ zvyšuje bezpečnost dodávek, podporuje přechod energetických sítí do digitální éry a k chytrým sítím moderní energetiky. Druhou pozici měly investice v segmentu výroba v...
Ruský jaderný dozor Rostechnadzor vydal 5. srpna 2021 licenci pro společnost Rusatom Overseas (součást ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) na výstavbu jaderných zařízení v jaderných elektrárnách. Licence byla vydána v rámci projektu na výstavbu pozemní jaderné elektrárny malého...
V souvislosti s novým klimaticko-energetickým legislativním balíčkem Evropské komise, který byl představen 14. července pod názvem „Fit for 55“, se odklon tuzemských tepláren od používaní uhlí stane ještě aktuálnějším. Podle tohoto návrhu by v zemích EU mělo dojít do roku 2030...
Trafostanice v Česku jsou rok od roku chytřejší. Na distribučním území EG.D se jich díky přeshraničnímu projektu ACON v uplynulých dvou letech zmodernizovalo více než 370, dalších přibližně 250 je v plánu upravit letos. Hlavním přínosem chytrých distribučních stanic pro spotřebitele...
Projektování a realizace čistých prostor v elektrotechnickém a automobilovém průmyslu, ve farmacii, v optice, ve výrobě zdravotnické techniky, ve zdravotnictví i ve vědě a výzkumu – takové jsou oblasti, které nově rozšíří portfolio společnosti ČEZ ESCO. Umožní to akvizice 100% podílu v...
V roce 2028 by měla začít výstavba reaktoru VVER-600 v jaderné elektrárně Kolská II, oznámil to 18. června 2021 na tiskové konferenci ředitel Kolské elektrárny Vasilij Omelčuk. Ruská korporace pro atomovou energii Rosatom tím zaměřuje svou pozornost i na reaktory středního...
V podniku SCHK (součást Palivové společnosti Rosatomu TVEL) začala 8. června 2021 výstavba jaderného bloku s inovativním rychlým reaktorem BREST-OD-300. Ten je součástí komplexu, který v praxi ukáže uzavření jaderného palivového cyklu v jedné lokalitě. Nový reaktor je chlazen...
Demontáž starých technologií si jako splněnou položku odškrtli z harmonogramu specialisté vodních elektráren ČEZ a dodavatelských firem, kteří modernizují soustrojí TG2 vodní elektrárny Slapy. Po rotoru a statoru opustilo společnou šachtu také původní oběžné kolo turbíny, které bude jako...
Vláda Spojených arabských emirátů letos 6. dubna zahájila provoz prvního reaktoru jaderné elektrárny Baráka. Ten v březnu loňského roku dokončil návoz paliva a po testování dosáhl v červenci první kritikality. Pro Emiráty je to historický milník, neboť nyní mohou elektřinu vyrábět z jaderného...
Volgodonská továrna Atommaš společnosti AEM-technologii (součást strojírenské divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom) expedovala 11. května 2021 komplet parogenerátorů pro 1. blok jaderné elektrárny Kurská II. Jde o parogenerátory nové verze, která zvyšuje výkon a zjednodušuje...
Jaderné palivo, které bude použito při první zavážce reaktoru 2. bloku Běloruské jaderné elektrárny, bylo dopraveno do elektrárny a úspěšně zde prošlo vstupní kontrolou. Společně s ním byly dopraveny a zkontrolovány i řídicí a havarijní tyče, které slouží k řízení a případnému rychlému...
V Číně byla schválena výstavba pěti nových jaderných bloků o celkovém výkonu 4,9 GWe, což zhruba odpovídá 10 % souhrnnému výkonu čínského jádra. Peking tak hledá alternativy k fosilním zdrojům. S odkazem na několik zdrojů to 15. dubna 2021 uvedla agentura Reuters. Země vypouštějící...
10. března 2021 byla slavnostně zahájena výstavba 3. bloku turecké jaderné elektrárny Akkuyu tím, že začalo betonování základů reaktorové budovy. Tuto elektrárnu v Turecku staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. Generální ředitel Rosatomu Alexej Lichačov během ceremonie řekl: „Po...
Během svého plenárního zasedání, které probíhalo 3. až 4. března 2021, sdružení evropských jaderných regulátorů ENSREG schválilo předběžné znění závěrečné zprávy z partnerské prověrky v Běloruské jaderné elektrárně. Dva bloky s reaktory VVER-1200 zde dokončuje ruská korporace pro...
Postavit jadernou elektrárnu je jedna věc. Druhou stejně důležitou věcí je ji provozovat co nejefektivněji a nejhospodárněji. A tady klade současná energetika nové nároky, kterým se musejí energetické zdroje přizpůsobovat. Regulovaný provoz V přenosových soustavách jednotlivých zemí roste...
Čtvrtý blok Bělojarské jaderné elektrárny s reaktorem BN-800 byl 24. února 2021 připojen k síti po odstávce kvůli výměně paliva. Během ní do něj bylo vůbec poprvé zavezeno pouze čerstvé palivo MOX vyrobené přepracováním použitého jaderného paliva. Odstávka probíhala od 8. ledna 2021....
Použité palivo nebude vnímáno jako odpad, ale jako cenná energetická surovina. Ruský jaderný dozor Rostechnadzor vydal 10. února 2021 stavební povolení pro reaktor BREST-OD-300. Tento olovem chlazený reaktor má v praxi ukázat technologie pro recyklaci jaderného paliva. Reaktor bude stavět...
V Leningradské jaderné elektrárně začala 1. února 2021 závěrečná prověrka 6. bloku před jeho uvedením do komerčního provozu. Blok má reaktor VVER-1200 a ruský jaderný dozor kontroluje to, zda je všechno připraveno v souladu s platnou legislativou. Inspektoři se budou...
V uplynulém roce ruská korporace pro atomovou energii Rosatom uvedla do provozu nové bloky v Rusku i v zahraničí a u dalších bloků pokročila v přípravě jejich výstavby. Padlo také rozhodnutí o výstavbě čtyř nových bloků typu VVER v ruských jaderných elektrárnách. Jednou...
Malé teplárny bojují o život a plynaři jim chtějí pomoci. Český plynárenský svaz (ČPS) proto připravil on-line informační centrum, které nabízí podporu při přechodu z vytápění uhlím na ekologický zemní plyn. Majitelé a provozovatelé tepláren naleznou na webu plynoveteplarny.cz návod, jak...
Společnost Prakab, která oslaví 100 let od své vzniku, spolupracuje s AVK v oblasti bezpečnosti kabelů a vodičů distribuovaných na českém trhu Společnost Prakab, tradiční výrobce kabelů, vznikla v roce 1921, když významný český elektrotechnik a podnikatel Dr. Emil Kolben získal většinový...
Vláda 21. prosince schválila výběr čtyř doporučených lokalit pro umístění hlubinného úložiště radioaktivního odpadu - Březový potok na Klatovsku, Horka mezi Třebíčí a Velkým Meziříčím, Hrádek u Jihlavy a Janoch u Temelína. V těchto lokalitách se uskuteční výzkumné a průzkumné práce kvůli výběru...
Stovky tisíc Pražanů a Středočechů si v budoucnu budou užívat klimaticky přívětivější teplo a horkou vodu: Teplárna Mělník, která zásobuje stovky tisíc pražských domácností na pravém břehu Vltavy, Mělník či Neratovice totiž oznámila ambiciózní vizi přeměny svých výroben. Místo uhlí...
Výroba a spotřeba elektrické energie v letošním prvním pololetí odrazily průběh protipandemických opatření. Výroba elektrické energie dosáhla v letošním prvním pololetí celkové výše 39 965 GWh, což představuje meziroční pokles o 9,2 % (o 4 054 GWh). Výrazněji (o 12,0 %) se výroba energie snížila ve...
V červnu 2020 byl do pravidelného výzkumu Naše společnost Centra pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i., zařazen blok otázek věnovaných problematice energetiky. Ve zprávě se mj. uvádí: V jeho rámci jsme se zaměřili na nový směr rozvoje jaderné energetiky ve světě, který...
3. prosince 2020 se během pracovní návštěvy Budapešti setkali generální ředitel ruské korporace pro atomovou energii Rosatom Alexej Lichačov a maďarský premiér Viktor Orbán. Rozebírali současný průběh přípravy výstavby jaderné elektrárny Paks II i budoucí kroky. Schůzky se za ruskou stranu dále...
Doosan Škoda Power uzavřela kontrakt s francouzskou EPC společností CNIM, pro kterou tzv. na klíč dodá turbosoustrojí parní turbína-generátor o kapacitě 76.9 MW pro chystanou spalovnu komunálního odpadu (EfW) v obci Lostock Gralam nedaleko Manchesteru. Spuštění je naplánováno na závěr roku...
Frekvenční měnič Altivar Process 600 od společnosti Schneider Electric je moderní zařízení určené k optimalizaci vodárenských procesů. Díky tomu že efektivně monitoruje a řídí procesy probíhající za frekvenčním měničem, dosahuje vyšší míry provozní spolehlivosti a energetické účinnosti. Pokročilý...
Zapomeňte na uhlí a kouřící elektrárenské komíny. Někdejší České energetické závody, dnešní skupinu ČEZ, charakterizují čím dál více decentrální zdroje, bateriové systémy, chytré sítě a elektromobilní řešení. A - možná na první pohled paradoxně pro výrobce elektrické energie - také snaha o úspory...
Ministr životního prostředí Richasd Brabec má kompetenci a odpovědnost nastavit dotace nediskriminačně pro všechny a obhájit tím decentralizaci a demokratizaci energetiky. MŽP předkládá do mezirezortu návrh, z jehož textace hrozí, že velkou většinu z cca 150 až 200 miliard v Modernizačním fondu...
Společnost Schneider Electric uvádí na tuzemský trh inovovanou řadu SpaceLogic KNX pro řízení chytrých domácností a budov. Systém SpaceLogic umožní výrazně snadnější provoz, instalaci, diagnostiku i správu zařízení.  Schneider Electric přichází s novými akčními členy, napájecími zdroji...
Předmluva Můj učitel, předchůdce a zakladatel Výzkumného energetického centra a taky dobrý přítel dlouhou řadu let vysvětloval studentům složitosti a zákonitosti energetického světa. Stejně tak zaměřoval svá vystoupení na odborných seminářích a konferencích a vždy přitom kriticky a s obavami...
Dne 3. listopadu 2020 byl 1. blok Běloruské jaderné elektrárny s reaktorem VVER-1200 generace III+ přifázován k přenosové soustavě a dodal do ní první kilowatthodiny elektřiny. Tento blok zde staví ruská korporace pro atomovou energii Rosatom. „Dodávka první ´jaderných´ kilowatthodin...
Přesně dvacet let uplynulo v neděli 11. října od startu reaktoru prvního bloku Jaderné elektrárny Temelín. Štěpná reakce v něm proběhla 11. října 2000 v 6:19 hodin. Jeden z nejvýznamnějších českých investičních projektů tak operátoři začali uvádět do provozu. Dalším milníkem...
Aby mohly parní turbíny Doosan Škoda Power dlouhodobě a bezproblémově sloužit, musí se jim dostat náležité péče v podobě pravidelných inspekčních kontrol. Jedním z těchto případů je turbína v elektrárenském bloku Sandvik 3 ve švédském městě Vaxjö, kde proběhla každoroční inspekční...
Záznamy: 1 - 50 ze 298
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>