F

  Vznikl v první polovině 16. století, byl z jednoho širokého kusu, v němž byly vydlabány dva podélně průduchy dole spojené...
  1. zařízení k vylučování kmitů s nežádoucí frekvencí vynalezl něm. telegr. technik K. W. Wagner r. 1915. 2. zařízení k čištění...
  Vznikl z flétny zobákové o 6 dírkách, za vynálezce se pokládá Francouz Juvigny (1581), zlepšil roku 1802 Bainbridge, opatřiv jej...
  Objevuje se v Evropě po křiž. výpravách, přinesena v Východu. V 17. století dostává jednu klapku, v 18. století ještě...
  Způsob těžení drobounkých částic kovu z kalu po plavení rud. První patent r. 1860 W. Haynes. Základem moderních způsobů f. je způsob...
  Chemický prvek, objevili český chemik Brauner a něm. chemik O. Loew r. 1881, ve větším množství jej připravil r. 1886 elektrolyticky franc....
  V dubnu 1877 předložil franc. fyzik Ch. Cros pařížské akademii věd návrh na mechanismus reprodukující zvuky. Než byl tento návrh...
  Roku 1669 objevil hamb. alchymista H. Brand v moči bílý fosfor. Zdá se však, že jej znali již Arabové od 12. století. Dlouho to byla...
  Světelný telefon, tj. přístroj měnící zvuk v světlo a opačně, vynalezl r. 1878 A. G. Bell, jeden z vynálezců telefonu.
  Tisk z hloubky s desek připravených galvanoplasticky z fotografické (želatinové) desky objevil r. 1854 P. Pretsch.
  Automat, kde lze po vhození peníze pořídit v krátké době hotovou podobenku, sestrojil první, r. 1889, Francouz Enjalbert. Velmi...
  Je to v podstatě camera obscura (temná komora). Tu znal v principu již Aristoteles (kol r. 350 př. Kr.). O skutečné c. o. se stručně...
  Německý učenec J. H. Schulze objevil r. 1727 citlivost stříbrných solí na světlo. R. 1777 zjistil chemik K. W. Scheele, že neosvětlený chlorid...
  První pokusy prováděli angl. fyzik C. Maxwell, r. 1861, a v 1. 1868-69 franc. fotoamatéři Ducos de Hauron a Cros. První b. f. se podařilo...
  Hotovení plánů (budov, polohopisných a p.) a map ze snímků, pozemních n. leteckých. Teoretické základy nastínil již roku 1759 Lambert. První...
  Přístroj k srovnávání svítivosti nějakého svítidla s určitou normální svítivostí, sestrojil r. 1813 angl. fyzik Rumford a zlepšili...
  Na obdělávání půdy, rozdrobuje zemi; první sestrojil Angličan Hoskyns r. 1850.
  Do 18. století se vymlácené obilí čistilo od nečistot, plev a hluchého zrní jen ručně povíváním, tj. přehazováním zrní lopatami...