Finance

Poslanecká Sněmovna odmítla návrh opozice na to, aby břímě nájemníků komerčních objektů na sebe vzal stát, nikoliv aby byla povinnost přenesena na nájemce, jak s tím počítá vládní návrh. Byl to komplexní návrh opozice, který koaliční poslanci zamítli. Považujeme za chybu přenášet odpovědnost a...
Virtuální zasedačky, bankovní agregátory nebo digitální identita Česká technologická společnost Cleverlance dosáhla v roce 2019 obratu 1,227 miliardy a čistého zisku 111 milionů korun. Mezi nejvýznamnější zákazníky v roce 2019 patřily mimo jiné Komerční banka, Škoda Auto nebo Všeobecná úverová...
Návrh zákona o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 navazuje na vstřícný postoj bank vůči klientům, který banky demonstrovaly již v minulých dnech a v rámci kterého momentálně se svými klienty řeší již přes 100 tisíc případů žádostí o odklad splátek....
Saldo hospodaření sektoru vládních institucí dosáhlo ve čtvrtém čtvrtletí 2019 schodku 21,5 mld. Kč, což představuje 1,45 % HDP. Příjmy sektoru vládních institucí dosáhly 41,77 % HDP, zatímco výdaje 43,21 % HDP. Míra zadlužení sektoru vládních institucí klesla meziročně o 1,79 p. b. na 30,79 %...
Společnost FINAMIS oslaví tento rok své dvacáté narozeniny na poli dodavatele informačních systémů pro finanční sektor. Z malé pobočky rakouské společnosti se za dobu své působnosti transformovala v předního softwarového vývojáře působícího aktuálně ve čtyřech státech. Její úspěchy vedly...
Prezidium jakožto nejvyšší orgán České bankovní asociace, která zastupuje naprostou většinou bank na českém trhu se 12. 3. sešlo na mimořádném zasedání, aby projednalo opatření, jež pomohou zmírnit ekonomické dopady probíhající epidemie na klienty, a to v prvé řadě na běžné občany a klienty z řad...
Na půdě České bankovní asociace (ČBA) se 10. 3. konalo mimořádné setkání zástupců asociace a jejích členských bank se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), centrální banky a ČMZRB. Ústředním tématem setkání byla problematika dopadů koronaviru COVID 19 na hospodaření mikropodniků a OSVČ...
Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl 60,2 mld. Kč, meziročně o 21 % více. Čistý zisk vzrostl o 38 % na úroveň 14,5 mld. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR díky víceletému předprodeji na velkoobchodních trzích v Německu a zároveň vyšším...
Češi si začali více spořit a připravovat se na nenadálé výdaje. Zatímco nyní má nulovou rezervu 12 % dotázaných, o rok dříve ji mělo celých 19 %. Nejzodpovědnější jsou starší ročníky, které mají naspořeno i přes 100 000 korun. Nečekaná pracovní neschopnost, nutnost zůstat déle doma na...
Společnost DXC Technology zajistila pro Fondsdepot Bank, která pod tíhou nových předpisů a technologií ztrácela nejen v oblasti fintech konkurenční výhodu, rozsáhlou digitalizaci procesů. V jejím rámci zmodernizovala back-end podnikové procesy a funkce regulačního výkaznictví, vyvinula...
Polsko se stalo hlavní cílovou zemí, kam v roce 2019 mířil mezinárodní kapitál s objemy investic, které představovaly 55% celkové částky investic do zemí CEE6. Česká republika následovala s 24% podílem a Maďarsko s 13%. Na jiných místech v regionu objemy ivestic objemů v letech 2018 a 2017...
Technologická společnost Algotech v roce 2019 dosáhla rekordního obratu přes čtvrt miliardy korun, což meziročně znamenalo 20 procentní nárůst. Společnost má podle jejího generálního ředitele Františka Zemana v současnosti také největší počet zaměstnanců, který se blíží stovce, a v loňském roce...
Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci ledna 2020 dosáhl 6,120 bilionu korun. Oproti závěru minulého roku tak podle statistik České národní banky povyskočil o 513 miliard, ale nejde o nečekané číslo, ani důkaz prudkého nárůstu úvěrové emise, ale o každoroční úkaz, který má regulatorní...
Výkonnost nemovitostního fondu kvalifikovaných investorů ZDR Investments SICAV a.s. dosáhla dle očekávání za rok 2019 výnosu 8,23 %. Skupina také zcela poprvé vykázala výkonnost svého nového retailového fondu ZDR Investments Public SICAV a.s., který po vydařeném startu v listopadu 2019 vykázal...
Skupina Elis, mezinárodní lídr poskytující řešení v oblasti pronájmu a servisu textilií, pracovních oděvů, rohoží a hygieny v České republice, během roku 2019 opět solidně rostla. Výsledky z roku 2018 nejen překonala, ale také navíc vstoupila do segmentu rovného prádla. Čisté tržby za rok...
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 2,3 %, ceny průmyslových výrobců o 1,3 % a ceny stavebních prací o 0,4 %, ceny tržních služeb pro podniky se snížily o 0,6 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,9 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,4 %, stavebních prací o 4,2 %...
Nemovitostní fond Trigea, patřící do finanční skupiny Partners, koupil moderní obchodní centrum Plzeň na Rokycanské, jedné z dopravně nejdůležitějších ulic v Plzni, která umožňuje dobré napojení na dálnici směrem na Prahu. Obchodní centrum, kterým každoročně projde kolem 3 milionů...
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) uhájil celkem 2,7 miliardy Kč ve dvou soudních sporech se společnostmi TH system a.s. a První novohradecká, a.s. Obě společnosti po státu požadovaly náhradu údajné škody, která měla být způsobena postupem státních orgánů. „Česká republika je...
Největší český výrobce vířivek a spa, rodinná firma USSPA, loni zaznamenala třetí nejúspěšnější rok ve své historii. Obrat společnosti, sídlící ve východočeské Dolní Dobrouči, v roce 2019 přesáhl 162 milionů korun, což znamenalo meziroční nárůst o 4 procenta. Výrobce vířivek, který aktuálně...
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) se podařilo uhájit částku ve výši téměř 100 milionů korun. Úspěšnost vyhraných soudních sporů dlouhodobě převyšuje 90 %. ​​Městský soud v Praze potvrdil správnost rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, kterým nebyla žalobci přiznána náhrada...
Rok 2019 by se dal označit jednoduše: žně jsou pryč. Objemy hypotečních úvěrů v loňském roce klesly podle statistik Ministerstva pro místní rozvoj z 211 mld. Kč na 176 mld., což je propad o 17 %. V počtech byl propad ještě strmější. A to z 97 tis. ks na 75,5 tis., tj. propad o 22 %. Průměrná...
Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 3,6 %, což bylo o 0,4 procentního bodu více než v prosinci....
O tom, že je Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, efektivně nastavený dotační titul, svědčí i zkracující se termíny proplácení dotací příjemcům. „V roce 2016, tedy rok po spuštění prvních výzev IROP, trvala průměrná doba administrace platby...
Přední český výrobce svítidel do kanceláří, průmyslových objektů a svítidel pro veřejná osvětlení utržil v loňském roce kolem jedné miliardy korun. Firma, která v České Lípě vyrobí týdně v průměru 25 tisíc kusů svítidel, tak dosáhla podobného hospodářského výsledku jako v roce...
Kriminalisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), kteří pracují metodou tzv. Daňové Kobry, od minulé středy prováděli úkony trestního řízení, které se týkaly rozsáhlého krácení daní v oblasti agenturního zaměstnávání. V této věci je zřízen...
Malé a střední podniky nejčastěji investují do svého rozvoje z vlastních zdrojů. Druhým nejčastějším nástrojem je leasing, který využívá 44 % podnikatelů. Téměř všichni (95 %) si jej sjednali opakovaně, často k nákupu nového vybavení či strojů. Čtvrtina podnikatelů využila k financování úvěr s...
Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci prosince 2019 dosáhl 5,607 bilionu korun a proti předchozímu měsíci tak podle statistik České národní banky poklesl o 475 miliard. Obdobný vývoj jsme mohli zaznamenat i před rokem. V roce 2020 ovšem předpokládáme nárůst klientských úvěrů asi o 6 %. Úvěry v...
Česká národní banka zveřejnila data o poskytování bankovních úvěrů za prosinec 2019, která zkompletovala obrázek hypotečního trhu za celý loňský rok. Objem skutečně nových hypoték v roce 2019 meziročně klesl o 13,6 %, což odpovídá dřívějším odhadům ČNB. Ukazatelem, který nejlépe popisuje rozsah...
Jediný český čistě algoritmický fond Quant ohlásil výnos za rok 2019 na úrovni 6,24 procenta. Od svého založení v září 2016 tak už přinesl investorům kumulativní výnos 18 procent. Investiční strategii fondu určuje výhradně algoritmus sestavený na základě dlouhodobých zkušeností a práce známého...
Rafinérská a petrochemická skupina Unipetrol zveřejnila hospodářské výsledky za rok 2019. Tržby Unipetrolu činily 128,8 miliard Kč a zůstaly tak v meziročním srovnání na zhruba stejné výši. Provozní zisk před úroky, daněmi, odpisy a amortizací (EBITDA LIFO) dosáhl výše 5,8 miliardy Kč. Čistý zisk...
Rok 2020 - předběžný údaj (leden 2020) Na základě predikce daní na rok 2020, z toho plynoucího objemu sdílených daní pro obce, váhy kritéria „počet dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí“ a počtu dětí MŠ a žáků ZŠ k 30. září 2019 se předpokládá, že objem „prostředků plynoucích za žáky“...
Manažerem fondů a externího financování v české investiční skupině PORTIVA se stává Martin Hubík (34). Na starosti bude mít zejména řízení fondu kolektivního investování. „Založili jsme nový butikový fond pro kvalifikované investory zajímající se o oblast obnovitelných zdrojů a nemovitostí....
Rok 2019 byl z hlediska čerpání prostředků z Evropských investičních a strukturální fondů úspěšný – nejenže se podařilo proplatit příjemcům 93,3 mld. Kč, schválit přes 66 tisíc nových projektů a vyčerpat všechny prostředky, které by při nevyčerpání propadly, ale také bude České republice díky...
Ústečtí celníci měli v loňském roce napilno. Kromě výběru cla, daní a ostatních poplatků bojovali v terénu proti padělkům, daňovým únikům, nelegálnímu hazardu i drogám.  Na severu Čech zajistili v uplynulém roce bezmála osm tisíc kusů výrobků podezřelých z porušování práv duševního...
Právní zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) si připsali další vítězství ve sporu, ve kterém hájili Ministerstvo financí. Jednalo se o soudní při u Městského soudu v Praze s akciovou společností Vítkovice Holding, která se domáhala vydání bezdůvodného obohacení za...
Český startup productboard pomáhá produktovým manažerům ve více než 2 500 firmách porozumět trhu a reagovat na zákaznickou poptávku správně uchopenými digitálními produkty. Firma se také od začátku loňského roku rozrostla ze 46 na 116 lidí, přičemž nejvíce nových tváří se přidalo do pražské...
„ČNB vydává poslední bankovní statistiku právě na Silvestra, což umožňuje seznámit se s fakty ještě před přijetím novoročních předsevzetí. Nezaškodí, když přívrženci sektorové bankovní daně budou vědět předem, co vlastně chtějí danit? Tak za prvé, hypotéky domácnostem a za druhé úvěry podnikům, a...
Meziměsíčně se zvýšily ceny zemědělských výrobců o 0,6 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 % a ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky klesly o 0,2 %. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 3,7 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 2,1 %, stavebních prací o 4,6 % a...
Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v listopadu zvýšily reálně o 3,7 %, bez očištění o 2,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel po očištění o sezónní vlivy zvýšily v listopadu reálně o...
Ve 4. čtvrtletí 2019 vzrostly spotřebitelské ceny proti 3. čtvrtletí 2019 o 0,4 %. V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny ve 4. čtvrtletí 2019 o 3,0 %, což je o 0,2 procentního bodu více než ve 3. čtvrtletí 2019. Mezičtvrtletní vývoj spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2019 ovlivnilo...
Podle sezónně očištěných údajů úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností proti předchozímu čtvrtletí reálně vzrostl o 1,6 %. Reálná spotřeba na obyvatele se mezičtvrtletně zvýšila o 1,2 % a míra úspor vzrostla o 0,5 procentního bodu. Míra investic nefinančních podniků se zvýšila proti...
Výhodná nabídka pro nové i stávající zákazníky Banka ING přichází i v roce 2020 s výhodnou nabídkou Chytřejšího spoření 2,0 % p. a. na půl roku pro nové i stávající klienty. Noví klienti si mohou uložit na 2 % p. a. na půl roku až 300 000 Kč. Zkrátka nepřijdou ani stávající klienti ING....
Písecké pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových řeší kromě úplatných prodejů a bezúplatných převodů nemovitých a movitých věcí v okrese Písek i užívací vztahy k jednotlivým pozemkům, stavbám, či bytovým jednotkám. ÚZSVM v Písku zajišťuje u majetku, který je pro stát dočasně...
Crowdfundingová platforma finGOOD pokračuje ve změnách. Po jmenování nového CEO Víta Endlera, technologického ředitele Michała Weisera a marketingového ředitele Víta Hutaře proběhly inovace na webových stránkách, které byly modernizovány, aby potenciálním investorům poskytly důležité informace a...
Více než polovina babiček a dědečků svým vnoučatům nejčastěji uspoří do 10 000 korun ročně. Přáli by si, aby vnoučata úspory využila především na pořízení nebo vybavení svého bydlení, případně na studia. Čeští prarodiče na budoucnost svých vnoučat myslí. Celých 37 % z nich jim...
Meziměsíčně se ceny zemědělských výrobců snížily o 2,0 % a ceny průmyslových výrobců o 0,1 %. Vzrostly ceny stavebních prací o 0,2 %, ceny tržních služeb pro podniky se nezměnily. Meziročně klesly ceny zemědělských výrobců o 2,1 %, ceny průmyslových výrobců byly vyšší o 0,9 %, stavebních prací o...
ŠKODA AUTO v listopadu dodala zákazníkům 109 000 vozů, v porovnání s minulým rokem se tak jedná o mírný pokles (listopad 2018: 110 100 vozů; -1,0 %). Důvodem je i nadále současný vývoj celkového trhu s osobními vozy v Číně. V Rusku vzrostly dodávky zákazníkům oproti minulému roku o 10,5 %...
Ministerstvo financí zveřejnilo konsolidované účetní výkazy České republiky za rok 2018. Výkazy jsou doplněny podrobnou zprávou, která je blíže vysvětluje, analyzuje a rozšiřuje o další související informace. Odborná i laická veřejnost má tak již počtvrté možnost seznámit se s hospodařením státu...
Dne 1. prosince uplynuly tři roky od spuštění první vlny elektronické evidence tržeb, která se vztahovala na sektor stravování a pohostinství. Elektronická evidence tržeb se následně 1. března 2017 rozšířila na segment maloobchodu a velkoobchodu a od 1. května 2020 bude zavedení reformy dokončeno...
Skupina ČEZ potvrdila pověst jedné z nejlépe hodnocených společností v regionu. Za dnes vydané dluhopisy v hodnotě 750 milionů eur bude platit ČEZ úrok pouhých 0,875 %. Splatnost dluhopisu je v roce 2026 a datum emise je 2. prosince 2019. „Navzdory nízkému úroku byl zájem o tuto emisi velmi vysoký,...
Záznamy: 1 - 50 ze 209
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>