Finance

Provozní zisk před odpisy (EBITDA) Skupiny ČEZ dosáhl v prvním až třetím čtvrtletí 44,7 mld. Kč, meziročně o 16 % více. Čistý zisk vzrostl o 49 % na úroveň 13,6 mld. Kč. Zvýšení je způsobeno zejména růstem realizačních cen vyrobené elektřiny v ČR a vyšším ziskem z...
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,5 %. Tento vývoj ovlivnil zejména růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,7 %. Meziměsíční srovnání Vývoj cen v oddíle potraviny a...
Pražská kancelář globální právní firmy Dentons v letošním ročníku soutěže EPRAVO.CZ Právnická firma roku podruhé zvítězila v hlavní kategorii - Nejlepší mezinárodní kancelář na českém trhu. Poprvé v dvanáctileté historii soutěže také získala oborové ocenění Právnická firma roku v...
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Písku získal na základě usnesení Okresního soudu v Písku spoluvlastnický čtvrtinový podíl zemědělské usedlosti. Jedná se o rozsáhlý areál zemědělské usedlosti, situovaný na návsi ve Lhotě u Kestřan, který se skládá z obytné části, stodoly, stáje,...
České veřejné finance jsou jedny z nejlépe hospodařících v rámci zemí Evropské unie. S přebytkem ve výši 1,1 % HDP vykázala Česká republika v roce 2018 šesté nejvyšší saldo a čtvrté nejnižší zadlužení. Více než polovina přebytku přitom byla dosažena nikoliv vlivem růstu ekonomiky, ale...
Inovativní projekt Cashbot, jehož je EY partnerem, za svůj první rok existence profinancovalo 3 000 faktur v hodnotě více než 300 milionů Kč. Cíl pro druhý rok zní jedna miliarda korun profinancovaných faktur. Na začátku července vstoupil Cashbot na slovenský trh, kde stejně jako v Česku řeší...
K 31. říjnu 2019 dosáhly celkové příjmy státního rozpočtu 1 221,1 mld. Kč, celkové výdaje 1 240,6 mld. Kč a schodek hospodaření 19,6 mld. Kč. Bez započítání mimořádných jednorázových příjmů ve výši téměř 21 mld. Kč, které inkasoval v loňském roce státní rozpočet jako závěrečné platby vztahující se...
V negativním Registru Fyzických osob SOLUS bylo ke konci září zapsáno 578 tisíc osob s dluhem po splatnosti – to je o 43 tisíc osob méně, než ke konci září 2018. Dlužná částka po splatnosti klesla meziročně o 2,3 miliardy Kč na necelých 47,5 miliardy Kč. V době rostoucí...
Raiffeisen stavební spořitelna (RSTS) prodlužuje akci na všechny nově sjednané smlouvy o stavebním spoření. Ty je možné uzavírat zdarma až do 20. prosince 2019. Zároveň také snížila úrokové sazby úvěru se zajištěním nemovitosti HYPOsplátka, který nově poskytuje už od 1,89 % ročně. RSTS...
Renomovaná agentura Moody´s Investors Service zvýšila Letišti Praha rating úvěrové spolehlivosti o jeden stupeň z dosavadního A1 s pozitivním výhledem na Aa3 s výhledem stabilním. Stalo se tak v návaznosti na totožné zvýšení ratingu pro Českou republiku. Letiště Praha tak dlouhodobě...
Ministerstvo financí vyjadřuje politování nad průtahy v projednávání některých vládních tisků v Parlamentu, nicméně suverénem při přijímání zákonů je Poslanecká sněmovna a Ministerstvo financí nemůže případné obstrukční jednání žádným způsobem ovlivnit. To bezezbytku platí i pro schvalování...
Ministerstvo financí reaguje na nesprávnou intepretaci ukazatele složené daňové kvóty, která se objevila v souvislosti se schvalováním státního rozpočtu na příští rok. Z růstu složené daňové kvóty nelze automaticky vyvozovat, že dochází k růstu daňové zátěže. To vyplývá už ze samotné konstrukce...
MPSV se i nadále daří čerpat prostředky z evropských zdrojů efektivně a dle plánu. Operační program zaměstnanost (OPZ) dosud vyhlásil 120 výzev v objemu přes 78 miliard korun. Novinkou v září je podpora sociálního podnikání prostřednictvím zvýhodněných úvěrů a poradenství. Operační program...
Ve dnech 3. až 4. října se v Praze konala mezinárodní konference „Odpovědné veřejné zadávání 2019 - strategický přístup k zadávání veřejných zakázek“. Na konferenci vystoupila řada zahraničních i domácích odborníků na veřejné zadávání a hlavním tématem bylo strategické využití veřejných zakázek....
Finanční správa připomíná, že v návaznosti na přijetí zákona č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony (dále jen „novela ZDPH“) došlo s účinností od 1. 4. 2019 ke změně ustanovení § 37, ve kterém je vymezen způsob výpočtu daně. V souladu s přechodnými...
Finanční správa upozorňuje potenciální nabyvatele vlastnického práva k jednotce v rodinném domě, že k 1. listopadu 2019 by měla nabýt účinnosti novela zákonného opatření Senátu (č. 340/2013 Sb.) o dani z nabytí nemovitých věcí, která rozšíří osvobození podle § 7 zákonného opatření. Kromě případů...
Další pokles Hypoindexu v září na 2,47 % p.a. je pokles oproti srpnu o 0,14 % a pokles oproti začátku roku o 0,53 %. To už lze bezpochyby označit za významnou změnu a také za trend. Stále jsme ovšem daleko od nejnižších sazeb, které byly na trhu koncem roku 2016 a dosáhly minima ve výši 1,77 %...
Přestože úroveň finanční gramotnosti v Česku bod po bodu stoupá, stále jsme ve znalostech na průměrných hodnotách. Index finanční gramotnosti, který každoročně měří Česká bankovní asociace (ČBA), letos dosáhl jen 57 %, což je pouze bodové zlepšení oproti loňskému roku. Dobrá zpráva je, že si Češi...
Šestý ročník finančně-vzdělávacího projektu České bankovní asociace (ČBA) „Bankéři do škol“ zaznamenal rekordní zájem ze strany škol i přednášejících. Letos do škol ve všech 14 českých regionech vyrazilo více než 120 bankéřů. Ti se nově na svých přednáškách vedle kyberbezpečnosti zaměřili i na...
Ministerstvo financí vydalo Čtvrtletní zprávu o řízení státního dluhu České republiky za 1. - 3. čtvrtletí 2019. Publikujeme její shrnutí a hlavní události. Ministerstvo financí (dále Ministerstvo nebo MF) předložilo v souladu s kalendářem uveřejňovaných informací Čtvrtletní zprávu o řízení...
Stává se už tradicí, že každoroční prestižní setkání odborníků z oblasti mezinárodních investičních arbitráží se koná v říjnu v Praze. Česká republika za níž v těchto případech jedná Ministerstvo financí, je totiž v tomto oboru jedním z nejúspěšnějších států na světě. Již 9. ročník konference...
Meziměsíčně vzrostly ceny zemědělských výrobců o 2,4 %, ceny průmyslových výrobců o 0,1 %, ceny stavebních prací  o 0,6 % a ceny tržních služeb pro podniky o 1,2 %. Meziročně byly vyšší ceny zemědělských výrobců o 2,0 %, průmyslových výrobců o 1,9 %, stavebních prací o 4,1 % a tržních služeb...
Na vybavení prvního bydlení je podle mladých potřeba zhruba čtvrt milionu korun. Oproti starším generacím se dnešní dvacátníci a třicátníci častěji obejdou bez dílny či sklepa, jinak mají ale představy podobné. Bezdrátový internet, počítač a auto – bez toho si nedokáže představit svou domácnost...
I. Vývoj celkového dluhu územních rozpočtů v roce 2018 Územní rozpočty celkem vykázaly ke konci roku 2018 zadluženost ve výši 91,2 mld. Kč, což je o 0,4 % (o 0,4 mld. Kč) více než v roce předchozím. Znamená to zastavení dosavadního trendu meziročního poklesu zadluženosti, dluh územních rozpočtů v...
Ratingová agentura Moody’s 4. 10. po uzavření světových trhů zvýšila ratingové hodnocení dlouhodobých závazků České republiky na vynikající stupeň Aa3 se stabilním výhledem. V letošním roce již několik významných agentur s mezinárodní působností potvrdilo České republice její stávající vysoký...
Tržby společnosti TATRA TRUCKS za devět měsíců letošního roku přesáhly tři miliardy korun, EBITDA činí čtvrt miliardy Kč. TATRA TRUCKS letos získala několik významných zakázek, a to jak na domácím trhu, tak v zahraničí. V polovině srpna podepsala společnost kontrakt s Ministerstvem...
Online supermarket Rohlik.cz ve spolupráci s Platební institucí Roger nabízí svým dodavatelům proplacení faktur do tří dnů. Běžně se splatnosti faktur u prodejců FMCG pohybují ve výši až třiceti dnů, což brání především malým a středním výrobcům v rozvoji a kvůli tomu se tak často stávají...
Skupina BitHarp Group Limited, www.BitHarp.com, výrobce špičkových zařízení pro těžbu kryptoměn s potěšením oznamuje spuštění dvou nových výkonných těžících zařízení, která nabízí skvělý uživatelský komfort a nepřekonatelný potenciál v oblasti ziskovosti. Díky vysokému hashovacímu výkonu a nízké...
Stále více domácích firem klade důraz na vlastní vývoj a inovace. Inovace a výzkum představují v současnosti primární cíl investic již pro čtvrtinu firem. Klíčovou roli přitom hraje dostupnost financování. Většina firem (82 %) uvádí, že potenciálním finančním partnerem jsou pro ně banky. Zvýhodněné...
Japonská ratingová agentura JCR ve své nejnovější zprávě potvrdila vynikající rating České republiky na stupni AA pro závazky v domácí měně a na stupni AA- pro závazky v zahraničních měnách. Výhled v obou případech ponechala stabilní. Potvrzení ratingu je dobrým signálem pro finanční trhy, pro...
Finanční správa ČR se ohrazuje proti tvrzením autorů „Petice proti záměru Ministerstva financí ČR zrušit 34 vybraných pracovišť finančních úřadů“. Není pravdou, že FS plánuje zrušit byť jediné územní pracoviště finančních úřadů (FÚ). Není pravdou, že dojde ke zhoršení dostupnosti služeb FÚ „o...
Hypoindex za červenec 2019 hlásí pokles průměrných úrokových sazeb hypotečních úvěrů z 2,76 % p.a. na 2,68 % p.a. Objem sjednaných úvěrů dosáhl v červenci 15,4 mld. Kč a jejich počet byl 6615 kusů. To znamená, že průměrná výše hypotéky zůstává vysoká a přesahuje 2,3 mil. Kč. To je bezpochyby dáno...
Dohodou na podobě rozpočtu kapitoly Ministerstva spravedlnosti skončilo jednání ministryně financí Aleny Schillerové a ministryně spravedlnosti Marie Benešové. V příštím roce získá rezort z národních i evropských zdrojů celkem 31,05 mld. Kč. Oproti materiálu příprava státního rozpočtu z května 2019...
První rok existence se české investiční skupině Portiva vydařil. Nově zveřejněné hospodářské výsledky ukazují, že loni při tržbách 366 milionů korun dosáhla provozního výsledku hospodaření 306 milionů a čistého zisku 166 milionů. Přispěla k tomu zejména rekordní výroba v její energetické...
O další 1 mld. Kč zejména na platy v regionálním školství a 30 mil. Kč na program obědů pro děti ze sociálně nejslabších rodin se oproti předběžnému plánu zvýší rozpočet MŠMT, dohodli se 19. 8. na jednání k rozpočtu na příští rok ministryně financí Alena Schillerová a ministr školství Robert Plaga....
Dle pravidelně aktualizované predikce Ministerstva práce a sociálních věcí by v roce 2019 měla průměrná roční míra cenové inflace dosáhnout 2,6 % a být tak o 0,5 procentního bodu vyšší než v roce 2018. Výhledy inflace na léta 2020 a 2021 se pohybují v intervalu 1,4 – 2,4 % (střed 1,9 %) v roce...
Ministryně financí Alena Schillerová a generální ředitel Hasičského záchranného sboru ČR Drahoslav Ryba dohodli na navýšení rozpočtu hasičů o 434 milionů korun oproti původnímu návrhu. Z této částky půjde 100 milionů korun na pořízení výškové techniky a 200 milionů korun na výstavbu a rekonstrukci...
Investiční společnost Martina Kúšika Odyssey 44 stala jedním z partnerů technologické společnosti FlixMobility GmbH, globálního poskytovatele mobility a mateřské společnosti FlixBus a FlixTrain. Odyssey 44 do společnosti vstoupila po boku BlackRock, Baillie Gifford a Luxor Capital group v rámci...
Ministerstvo financí zpracovalo hodnotící zprávu, jež se zabývá shrnutím hlavních výsledků centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání v roce 2018. Centrální nákup státu dosáhl v roce 2018 objemu nákupu ve výši 1,2 mld. Kč, a to při úsporách v přibližně stejné výši 1,2...
Úspěšný český IT security startup Whalebone získal první seed investici (investice výměnou za vstup do firmy), kterou plánuje použít k pokračování již započaté mezinárodní expanze. Investice posouvá valuaci společnosti na více než 100 milionů Kč. Produkty Whalebone umožňují chránit koncová...
Rozpočet Ministerstva zahraničních věcí získá oproti původnímu návrhu 253 milionu korun navíc. Z této částky půjde prioritně více prostředků na zahraniční rozvojovou spolupráci, dále na pomoc v severní Africe a v Sýrii za účelem zamezení nelegální migrace a také na otevření nové ambasády v...
Rozpočet Ministerstva zemědělství získá oproti původnímu návrhu 1 mld. Kč navíc. Z této částky půjde na podporu lesního hospodářství 700 mil. Kč a na dotace do vodního hospodářství dalších 300 mil. Kč. Na dnešní (5. 8.) schůzce se na tom dohodli ministryně financí Alena Schillerová s ministrem...
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) s měsíční periodicitou vyhodnocuje, jak postupuje realizace Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) a Operačního programu potravinové a materiální pomoci, aby ověřilo, že evropské prostředky jsou použity na hlavní potřeby a že vše postupuje podle plánu....
Objem bankovních úvěrů rezidentům ke konci června 2019 dosáhl 5,874 biliónu korun a oproti předchozímu měsíci tak podle statistik České národní banky poklesl o 71 miliard korun z 5,945 bilionu korun. Domácnosti dluží celkem 1,691 bilionu korun, s meziměsíčním vzestupem o deset miliard korun. Stále...
Skupina MOL Group oznámila své finanční výsledky za první pololetí roku 2019. V prvních šesti měsících dosáhla EBITDA společnosti MOL Group 1,15 mld. USD. EBITDA pro Upstream se snížil o 10 % a dosáhl v prvním pololetí roku 2019 hodnoty 553 mil. USD. Společnost sice vykázala vyšší objemy, ale byla...
Ministerstvo pro místní rozvoj 22. července hostilo zasedání Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy (Rada ESIF) složené z ministrů a dalších partnerů. Mimo přípravy programového období 2021-2027 a současného stavu čerpání se ministři seznámili také s plněním milníků, na základě kterých...
Ministerstvo financí zveřejnilo červencovou Makroekonomickou predikci České republiky. Dokument shrnuje vývoj makroekonomických veličin v 1. čtvrtletí 2019, hlavní pozornost je však zaměřena na hospodářský vývoj v aktuálním a příštím roce. Aktualizace červencové Makroekonomické predikce České...
ŠKODA AUTO pokračuje v růstovém kurzu. Od ledna do června vzrostly tržby automobilky o 10,8 % na 10,154 miliard eur. Provozní výsledek vzrostl ve stejném období o 0,3 % na 824 milionů eur. Na vysoké úrovni je nadále i rentabilita tržeb, která v prvním pololetí dosáhla hodnoty 8,1 %. Ve sledovaném...
Česká firma Kilpi, která je producentem outdoorového oblečení a doplňků spustila v poslední dekádě června kampaň na webu finGOOD.cz. Prostřednictvím crowdfundingu hledá investory pro přechod na nový Warehouse management system. Celkem 5 000 000 Kč má pomoci zefektivnit a...
Třetina dotázaných manažerů považuje zpomalení hospodářského růstu za hlavní překážku jejich růstovým plánům. 80 % respondentů věří, že v následujících 12 měsících přibude megatransakcí. Ve Velké Británii se vloni uskutečnily fúze a akvizice v celkové hodnotě 400 miliard amerických dolarů, odhaluje...
Záznamy: 1 - 50 ze 151
1 | 2 | 3 | 4 >>