2. světová válka

V roce 1943 vyšla ve Školním nakladatelství pro Čechy a Moravu Nová čítanka VII. jako učebnice pro školy s českým jazykem vyučovacím. Svým obsahem je poplatná tehdejší době. To se týká zejména textů o německo-českých vztazích, např. v úryvku ze studie „Čechy a Morava v rámci...
Vzpomínky z války Františka Louckého Zůstal jsem sám… přibližují jeho bojovou cestu v době druhé světové války. Jsou připomínkou zahraničních letců, které položili svůj život v boji s nacismem za svobodu své vlasti. Vydal Orbis, Praha 1946. Autor knihy v úvodu vzdává holt všem, kteří...
Dr. Miroslav Šulc Používání bojových chemických látek učinilo dopravu postižených osob důležitější složkou, než byla dříve, kdy šlo jen o zranění nebo popálení. Tehdy bylo poměrně málo případů, které bylo třeba ihned a šetrně dopravit k odbornému ošetření, jakým byla zpravidla operace. Většina...
Bojovými plyny nazýváme takové chemické látky užívané ve válečné technice (s vyloučením výbušnin a zápalných látek), které mohou působiti poškození až smrt živého organismu. Název „bojové plyny“ není vlastně správný, neboť látky tyto mohou být za obyčejné teploty skupenství jak plynného (např....