2. světová válka

Dr. Miroslav Šulc Používání bojových chemických látek učinilo dopravu postižených osob důležitější složkou, než byla dříve, kdy šlo jen o zranění nebo popálení. Tehdy bylo poměrně málo případů, které bylo třeba ihned a šetrně dopravit k odbornému ošetření, jakým byla zpravidla operace. Většina...
Bojovými plyny nazýváme takové chemické látky užívané ve válečné technice (s vyloučením výbušnin a zápalných látek), které mohou působiti poškození až smrt živého organismu. Název „bojové plyny“ není vlastně správný, neboť látky tyto mohou být za obyčejné teploty skupenství jak plynného (např....