Ekologie

Průmyslový areál bývalého podniku Avia v Praze – Letňanech má zase o krok blíže ke své obrodě. Ministerstvo financí České republiky vybralo v otevřeném zadávacím řízení zhotovitele komplexní sanace areálu, kterým bude sdružení „AVIA 21“ (AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Gemtech, a.s. a...
Podle informací ENDS Europe zahájila Evropská komise s Českou republikou řízení o nesplnění povinnosti, takzvaný infringement. Řízení se má týkat skládkování odpadů bez předchozího předtřídění směsných komunálních odpadů, které požaduje skládková směrnice EU. Ministerstvo životního prostředí musí...
Vyprodukované emise o ekvivalentu 3,5 miliardy tun CO2 byly zároveň o 24 % nižší ve srovnání s rokem 2008. Největší absolutní pokles emisí skleníkových plynů za posledních 12 let zaznamenal podle Eurostatu sektor dodávky elektřiny, plynu, tepla a klimatizace (41 %), následovaný těžbou (38 %) a...
Jaderné bezemisní zdroje, které neprodukují skleníkové plyny, a nemají tak vliv na změny klimatu, dodaly v letech 2011-2020 do energetické sítě v Evropě celkem 10 877 TWh bezemisní elektřiny. To odpovídá spotřebě celé České republiky na 181 let. Bez příspěvku jaderných elektráren by zhruba polovinu...
Zhruba 300 tisíc domácností bude muset do 1. září 2022 vyměnit kotle na tuhá paliva 1. a 2. emisní třídy. Ty už totiž od tohoto data nebude možné používat. Podle odborníků to však téměř určitě nebude možné uskutečnit, například kvůli nejistým dodávkám železa a dlouhým čekacím lhůtám. Bude do...
Vláda opětovně schválila návrh zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků. Ten již jednou schválila, následně ale čekal ve Sněmovně na projednání více téměř 10 měsíců. Nyní tak zamíří, tentokrát do nově ustavené Sněmovny k projednání znovu. Nová legislativa zahrnuje hned několik typů...
Zatímco obliba kotlů na tuhá paliva v posledních letech klesá, prodaných tepelných čerpadel naopak přibývá. Nejoblíbenějšími moderními zdroji tepla jsou ale dlouhodobě plynové kondenzační kotle. Lidé nejen na ně mohou stále získat díky kotlíkovým dotacím výrazný příspěvek od státu, a to až do...
K zásadním otázkám souvisejícím s odvalem Heřmanice na Ostravsku se na 9. jednání, které se konalo 8. září, vyjádřila expertní komise Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Tvoří ji odborníci z vysokých škol, vědecko-výzkumných pracovišť a orgánů životního prostředí z České...
Předtím, než tento týden ukončil po 40 letech provoz jeden blok elektrárny Mělník III, přestaly v uplynulých dvou letech dodávat energii do sítě 4 bloky v Prunéřově, dva v Ledvicích a po jednom v Dětmarovicích, v Energocentru Vítkovice a ve Skawině. Celkový odstavený výkon dosáhl 1500 MW, tedy dvě...
Takové množství energie by při současné spotřebě vystačilo České republice na více než 12 let. Zatímco Dukovany zvládly téměř 470 000 GWh, Temelín má na svém kontě přes 263 000 GWh. Výroba energie v jaderných elektrárnách je bezemisní, tedy nepřispívá k produkci skleníkových plynů, a nemá tak vliv...
Do září roku 2022 musejí být odstaveny staré kotle na tuhá paliva, jež nesplňují žádnou nebo jen první či druhou emisní třídu. Pro mnohé domácnosti to může být příležitost přejít na čistší, úspornější i výrazně pohodlnější vytápění plynem nebo tepelným čerpadlem. V některých regionech ale není...
Společnosti BASF, SABIC a Linde podepsaly společnou dohodu o vývoji a prezentaci řešení pro elektricky vyhřívané parní krakovací pece. Toto strategické partnerství může mít přelomový význam pro celý segment chemického průmyslu: jeho záměrem je posunout chemickou produkci o mílový krok kupředu k...
Řeč je o jedné z klíčových technologií poloautomatické třídicí linky provozované v areálu Pražských služeb ve Vysočanech. Separátory fungující na bázi vířivých proudů dokážou oddělit například hliník nebo zinek. O oddělení železných složek se stará magnetický separátor. Od letošního roku mohou...
Skupina BASF, která na počátku 20. století stála u kolébky plastů, posouvá jejich produkci směrem k udržitelnosti. Díky unikátní technologii využití biomasy a termochemické recyklaci BASF uvádí na trh produkty, které pomohou naplnit cíle Zelené dohody pro Evropu. „V uplynulém století přispěly...
O 1 096 233 tun méně oxidu siřičitého než před 40 lety vypustily loni klasické elektrárny ČEZ. Emise SO2 způsobující kyselé deště, které devastovaly lesy na severu republiky, se tak po revoluci staly ekologickým tématem číslo jedna. Emise CO2 ještě nikdo neřešil, dnes je to zcela opačně. K...
Fotovoltaické elektrárny provozované Skupinou ČEZ v České republice vyrobily za posledních deset let více než 914 tisíc MWh ekologické elektřiny. Ušetřily tak 822 tisíc tun uhlí a zamezily vypuštění více než 875 tisíc tun CO2. Právě takové dopady by si vyžádala výroba stejného množství energie v...
Předseda České statistického úřadu Marek Rojíček a ministr životního prostředí Richard Brabec podepsali memorandum o spolupráci obou institucí v oblasti odpadové statistiky. Na základě uzavřené dohody vznikne stálá pracovní skupina pro statistiku odpadů. Obě strany se v memorandu zavázaly zejména...
Dopít a vyhodit – typický konec každé jednorázové PET lahve, kterých se dříve v ČEZ vyhodilo za rok až 6,5 tuny. Energetici proto nejprve loni vyřadili plastové lahve z kanceláří a nyní i z elektráren a distribuce. Pitný režim administrativních zaměstnanců tak zajišťují barely s vodou...
Letošní Den Země nám připomíná, že klimatické změny jsou bezesporu jednou z největších výzev současnosti. To si začínají uvědomovat jak firmy, tak spotřebitelé. Důraz na ekologii a udržitelnost z preferencí zákazníků nevymizel ani navzdory krizi způsobené pandemií viru COVID-19. Z pravidelného...
Domácnosti a firmy v loňském roce předaly k recyklaci 587 tun světelných zdrojů. „To představuje zhruba čtyři miliony kompaktních a lineárních zářivek, výbojek a LED světelných zdrojů,“ bilancuje loňské výsledky sběru Zuzana Adamcová, zástupkyně kolektivního systému EKOLAMP, který zajišťuje...
Společnost BEWI, přední poskytovatel obalů, komponentů a izolačních řešení, oznámila, že získala 34% podíl v české recyklační firmě Inoplast s.r.o. („Inoplast“). Inoplast se specializuje na recyklaci plastů, zejména expandovaného polystyrenu (EPS), ale i dalších typů plastových materiálů. „Jsme...
Sodexo Benefity nezapomíná na ekologii ani v době covidové. Jako první společnost v České republice se rozhodla šetrně recyklovat své benefitní karty. Držitelé stravenkových a volnočasových karet s propadlou platností je mohou do konce dubna vrátit, a podpořit tak životní...
Albert v distribučním centru v Klecanech ročně připraví k recyklaci až 6 000 tun obalových materiálů. Jedná se zejména o plast a papír svezený z prodejen. Tento materiál jako druhotnou surovinu vrací zpět do oběhu v souladu s certifikací enviromentálního managementu ISO...
Celková produkce odpadů dosáhla v České republice v roce 2019 hodnoty 37,0 mil. tun. Z celkového množství tvořil 14,4 % odpad komunální. Další podrobná data o odpadech přináší aktuální publikace Českého statistického úřadu. Z celkového objemu odpadu představoval 1,5 mil. tun nebezpečný odpad. V...
Obchod s emisiami má Číne pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2060. Jej spotreba uhlia však stále stúpa. Rozbehnutie vlastného systému ETS (Emission Trading System – ETS) umožní miestnym vládam v provinciách po prvýkrát v histórii stanoviť limity na vypúšťanie emisií pre veľké podniky....
Společnost Veolia Energie ČR se rozhodla přizpůsobit proces modernizace karvinské teplárny aktuální situaci v regionu a potřebě omezovat využití uhlí s důrazem na ochranu životního prostředí. V první fázi postaví kotle na zemní plyn a poté multipalivový kotel, který bude vyrábět...
Výzkumníci Tomáš Chabada a Jan Krajhanzl z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity  spolu s Hnutím DUHA představili aktuální výsledky a trendy z analýzy domácích i evropských výzkumů veřejného mínění v otázkách obnovitelných zdrojů energie (OZE). Objektivní data o názorech a...
Společný tiskový komentář  Hnutí DUHA a Greenpeace Podle původního plánu měla vláda schválit doporučení Uhelné komise o konci spalování uhlí v ČR do konce minulého roku. Ani její dnešní jednání však nemá tento bod na programu. Boří se také předpoklad, že vláda jen formálně a jednohlasně...
Od loňska je v Česku k dostání kromě klasického fosilního LPG také jeho varianta získaná z obnovitelných zdrojů v podobě Bio LPG. K dostání je průběžně na asi 60 čerpacích stanicích v regionu severní Moravy. Z chemického hlediska jde o naprosto totožnou komoditu,...
Každoročně se zejména o vánočních svátcích rozmáhá takový nešvar, oleje a tuky po smažení ve velkém putují do kanalizace. Tento způsob zbavování se olejů nebo tuků ale způsobuje řadu problémů v kanalizační síti a může být příčinou jejího ucpávání. Navíc jde o neekologické mrhání cennou...
Zajímá vás, jak funguje tzv. třídící sleva, jak ji obce mohou uplatnit a do kdy to bude možné? Přečtěte si deset nejčastějších otázek a odpovědí o jejím využívání. 1. Podle jakého ustanovení zákona o odpadech obec může slevu uplatnit? Obec může na základě přechodného ustanovení v § 157 nového...
Scénáře budoucího vývoje předpovídají, že do roku 2030 bude na silnicích po celém světě více než 130 milionů elektromobilů. Zatímco výkon a dostupnost baterií jsou klíčové pro jejich plošné zavedení v dopravě, výrobci čelí novým výzvám v organizaci logistického řetězce. Přeprava, sběr a recyklace...
Unipetrol důsledně pokračuje v uskutečňování své strategie v oblasti ochrany životního prostředí a realizaci principů cirkulární ekonomiky. Předseda představenstva skupiny Unipetrol Tomasz Wiatrak a člen představenstva Ryszard Pilch dnes podepsali mezinárodní deklaraci nazvanou Operation Clean...
Stále více zákazníků požaduje, aby si společnosti počínaly zodpovědně vůči životnímu prostředí. HP U28 4K HDR tuto myšlenku naplňuje, neboť jde o první spotřebitelský displej na světě, při jehož výrobě byly použity plasty, které by jinak skončily v oceánech. Objem těchto plastů se rovná více než...
Pokud poslanci odmítnou Senátem prosazenou potřebu posunu účinnosti nové odpadové legislativy, pak v obcích a městech hrozí zrušení nebo výrazné omezení svozu žlutých popelnic, tedy separovaných plastů. Problém vyvolalo nové ustanovení zákona o odpadech (§ 36 odst. 5), které s okamžitou...
Kontejnery na odpad musí splňovat technické parametry Česká obchodní inspekce vyhodnotila kontroly kontejnerů na recyklované sklo a pojízdné popelnice. Inspektoři u 38 typů těchto výrobků monitorovali dodržování technických požadavků, včetně garantovaných akustických parametrů. Nedostatky zjistili...
Stora Enso a Tetra Pak spojí své síly, aby ověřily možnost vybudování nové recyklační linky, která by významně navýšila kapacitu recyklace použitých nápojových kartonů ve střední a východní Evropě. Partneři společně iniciují studii proveditelnosti s cílem posoudit realizovatelnost výstavby rozsáhlé...
Tempo nákupů svítidel zvýšila letošní jarní karanténa způsobená pandemií covid-19. Ta přiměla řadu domácností lépe si zařídit domácí pracovny či dětské studovny. Za poslední rok tak přibylo do tuzemských domácností přes 4 miliony nových svítidel. Celkem se jich letos v domácnostech rozsvěcí více...
Největší český výrobce ohřívačů vody a akumulačních nádrží DZ Dražice navázal spolupráci s národní asociací Česká peleta, jejímž hlavním cílem je podpora a propagace vytápění tuhými ekopalivy: peletami, briketami a dřevem. Klastr je členem předsednictva Evropské rady pro pelety EPC (European...
Zálohované plechovky mají upozornit na potřebnost třídění a recyklace nápojových plechovek v ČR. Obliba nápojových plechovek v Česku roste, vytřídí se ale jen každá třetí. Na to, a na potřebnost cirkulárního přístupu k nakládání s obaly, upozorňuje nový projekt Mattoni a Košíku. Společně...
Věděli jste, že množství odpadu jen z balících materiálů se v Česku pohybuje v řádech sta tisíc tun za rok? Technologická společnost 3M se snaží přicházet s řešeními, která množství odpadu jednoduše snižují. Tyto malé, ale přeci významné kroky odlehčují naši planetu od zbytečného odpadu a...
Češi vědí, že některé druhy elektroodpadu představují riziko pro životní prostředí a je nutné je zlikvidovat správným způsobem. Vyplývá to z ankety kolektivního systému EKOLAMP. „Za nejvíce nebezpečný elektroodpad respondenti správně považují lednice a mrazáky (63 %), úsporné zářivky...
Do 50. let 20. století se lidé k plastům chovali s podobnou úctou jako ke sklu či hedvábí. Pak firmy vyrábějící spotřební zboží objevily výhody polymerů. Tak vznikl životní styl, který produkuje stále rostoucí objem odpadu. Bylo nebylo, kdysi dávno se věci vyráběly tak, aby vydržely, a máloco se...
Schválená novela zákona o odpadech představuje velkou nejistotu pro obce. Zákon je platný od ledna příštího roku a na první pohled už probouzí méně rozbrojů než před rokem. Z praktického hlediska ale řeší mnoho věcí pouze v obecné rovině. Spousta detailů bude jasná až v prováděcích...
Nespresso, globální značka prémiové kávy v kapslích, představuje nejnovější počiny na cestě k cirkulární ekonomice, a to nově vyráběné hliníkové kapsle Nespresso vyrobené z 80 % z recyklovaného hliníku, lokální projekt „limitovaná edice kapesního nožíku Rybička z recyklovaných kapslí“ a dohodu s...
Česká firma Cyrkl, která mění podobu odpadového hospodářství a vnáší do něj principy cirkulární ekonomiky, získala na svůj rozvoj 5 milionů od prvního impaktového fondu v Česku i střední Evropě - Tilia Impact Ventures. Digitální tržiště Cyrkl propojuje firmy, které si nevědí rady s průmyslovým...
Tým vědců z Ústavu experimentální medicíny Akademie věd ČR se podílel na vývoji nového patentu na zařízení sloužící k testování toxicity složitých směsí znečišťujících látek v ovzduší. Toxikologický inkubátor, na němž spolupracovali také odborníci z ČVUT v Praze a České zemědělské univerzity, je...
Nákupní košík doprovází zákazníky v obchodech na každém kroku, od vstupu do prodejny až po vyskládání zboží na pokladní pás. Obchody Albert začaly se zaváděním nového typu plastových nákupních košíků, které lze několikrát recyklovat a prodloužit tak jejich životnost. Albert nasazuje nové...
Česká republika je sice na prvních příčkách třídění odpadu – kvalita ale řádně pokulhává. Selhává ve zpětné využitelnosti. Kvalita vytříděného odpadu v barevných kontejnerech pro papír, plasty a sklo nebývá příliš dobrá. Svezený materiál z kontejnerů se proto musí ještě dotřiďovat na speciálních...
Přesně před rokem - 26. srpna 2019 - se poprvé sešla vládou sestavená Uhelná komise, která má vládě doporučit tempo útlumu a termín úplného konce využívání uhlí v České republice.  Za uplynulý rok však rychlost úpadku uhelné ekonomiky překonala rychlost práce Uhelné komise. Vlivem růstu ceny...
Záznamy: 1 - 50 ze 138
1 | 2 | 3 >>