Životní prostředí

Na základě dramatického poklesu populace tetřívka obecného v České republice a zjištěného obdobného trendu ve Skandinávii navázali zaměstnanci Útvaru myslivosti Výzkumného ústavu lesního hospodářství a myslivosti (VÚLHM) spolupráci s Norským ústavem pro výzkum přírody (Norwegian Institute for...
Vlastníci lesů, správci, lesní hospodáři i úředníci státní správy lesů potřebují pro dlouhodobé, koncepční, strategické plánování, jak v budoucnosti pečovat o naše lesy, spolehlivé prognostické nástroje klimatických změn. V souvislosti s obnovou Oblastních plánů rozvoje lesů (OPRL) a v návaznosti...
Připravené investice se mohou spustit. Ministerstvo životního prostředí schválilo dotaci 2,7 miliard korun šesti stovkám úspěšných žadatelů. Podpora míří především do obcí, které s její pomocí zrenovují veřejné budovy, začnou využívat srážkovou vodu, nebo zajistí efektivnější zpracování...
Hospodaření s vodou patří mezi nejčastěji skloňované téma politiky, odborníky, podnikateli, zemědělci a občany. Základ mají všechny úvahy stejný. Je jím sucho, s tím související pokles spodních vod a problémy se zásobováním pitnou vodou. Zde si dovolíme citovat z nedávné tiskové...
V červnovém šetření se CVVM SOÚ AV ČR zabývalo dlouhodobě velmi diskutovaným tématem, kterým je změna klimatu na Zemi. Z výsledku průzkumu jsme vybrali: Zajímalo nás, co si o tomto tématu myslí česká veřejnost. Konkrétně jsme zjišťovali, jestli se čeští občané zajímají o problematiku změny...
Ve své nové zprávě Evropský účetní dvůr kritizuje Evropskou komisi a členské státy za neschopnost zastavit pokles volně žijících opylovačů. Jejich úbytek zapříčiněný zejména průmyslovým zemědělstvím zásadně ohrožuje naši schopnost produkovat potraviny. Mezi volně žijící opylovače patří kromě...
P&G sníží emise skleníkových plynů o 50 % a pro všechny výrobní závody do roku 2030 bude nakupovat 100 % obnovitelné elektřiny. Bude pokračovat v klimatických řešeních, která vyrovnají její uhlíkovou stopu vznikající při emisích skleníkových plynů z provozu. Společnost Procter & Gamble se...
Kaňon řeky Rio Coco v Nikaragui, jehož přírodní a kulturní dědictví objevila Česká geologická služba, byl 10. 7. jako první ve Střední Americe vyhlášen globálním geoparkem UNESCO. Jeho globální význam potvrdilo 209. zasedání Výkonné rady UNESCO v Paříži. Na vzniku geoparku se významným způsobem...
Třiadvacátý ročník Týdnů pro divočinu, během nichž se dobrovolníci každoročně zapojují do práce na obnově zdravého lesa, harmonické krajiny i vytváření míst pro divočinu, proběhne v letošním roce v osmi turnusech. Více než stovka účastníků se vydá pomáhat přírodě v cenných a chráněných územích...
Náklady skupiny Unipetrol na ochranu životního prostředí dosáhly v minulém roce historicky nejvyšší úrovně 2,26 miliardy korun. Jediný zpracovatel ropy a jeden z nejdůležitějších výrobců plastů v České republice navýšil částku o dvacet procent oproti roku 2018. Výdaje se týkaly především...
1 | 2 | 3 | 4 >>