Životní prostředí

Mottem letošního Světového dne vody je „Accelerating change“, které můžeme přeložit jako „Urychlení změny“. Heslo Organizace spojených národů, která Světový den vody každoročně vyhlašuje, směřuje zejména k situaci v rozvojových zemích, kde obrovský počet obyvatel čelí nedostatku vody, a kde tedy...
V průběhu let 2017 a 2018 byly v povodí řeky Dyje jak na rakouském, tak na českém státním území pozorovány významné dopady změny klimatu na vodní režim Dyje. Ty byly způsobeny chybějícím množstvím sněhu a srážek v povodí, což následně vedlo k nižším průtokům v Dyji a jejích přítocích. Poprvé tak...
Státní podnik DIAMO začal minulý měsíc navážet do areálu nečinného černouhelného Dolu Frenštát hlušinu, která v příštím roce poslouží k zasypání jam. Doprava potřebných 214 tisíc tun materiálu bude probíhat postupně celkem 11 měsíců a je připravena tak, aby neměla negativní dopad na...
Město Písek si nechalo zpracovat studii modrozelené infrastruktury, jejímž cílem je pomoci optimalizovat hospodaření s dešťovou vodou, bojovat s oteplováním či vznikem tepelných ostrovů. Jsou v ní navržena konkrétní opatření podpořená příklady z praxe, některá z nich Písek...
V minulém roce došlo k poklesu těžby dřeva na 30,3 mil. m3 dřeva bez kůry, z toho 86,9 % bylo zpracováno v rámci nahodilé těžby. Plocha zalesňování o rozloze 40 679 ha byla naopak v novodobé historii ČR rekordní, probíhá obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. V roce 2021 se...
Skupina VELUX oznámila, že 90 procent obalů střešních oken VELUX již neobsahuje plasty, které byly nahrazeny materiálem na bázi papíru. Největší světový výrobce střešních oken společnost VELUX využívá nové obaly z lepenky pro všechny nejoblíbenější modely svých střešních oken. Tento krok ušetří až...
Obaly jsou nedílnou součástí snad každého podnikání a jen tak se jich nezbavíme. Jsou nezbytné pro ochranu, bezpečnou přepravu a dodání všech produktů v pořádku do cíle. Ani obalovým materiálům se proto nevyhýbá snaha o inovaci, která se v dnešní době nese zejména v duchu udržitelnosti. „Nejednou...
Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Perfect Crowd  zaměřeného na vnímání plastů, třídění a životní styl s plasty.  Dotazování potvrdilo nedostatečnou informovanost veřejnosti o problematice plastů, která vede k častým mýtům a neudržitelnému chování. Informací o plastech, správném...
Lesy ve střední Evropě jsou v posledních letech výrazně ovlivněny kalamitami. Současný rozsah holin spolu se snahou o změnu druhové skladby lesů vede lesníky k využívání postupů více odpovídajících přírodním procesům s cílem rychlého a efektivního postupu obnovy holin. Jedním z těchto postupů...
Vodíkové technologie jsou důležitým nástrojem k dekarbonizaci národního hospodářství a současně představují špičku v technických inovacích. Týkají se nejen dopravy, energetiky, chemického průmyslu a strojírenství, ale také občanů. Ke stavu vodíkových technologií v České republice (ČR) proto...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>