Životní prostředí

Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Perfect Crowd  zaměřeného na vnímání plastů, třídění a životní styl s plasty.  Dotazování potvrdilo nedostatečnou informovanost veřejnosti o problematice plastů, která vede k častým mýtům a neudržitelnému chování. Informací o plastech, správném...
Lesy ve střední Evropě jsou v posledních letech výrazně ovlivněny kalamitami. Současný rozsah holin spolu se snahou o změnu druhové skladby lesů vede lesníky k využívání postupů více odpovídajících přírodním procesům s cílem rychlého a efektivního postupu obnovy holin. Jedním z těchto postupů...
Vodíkové technologie jsou důležitým nástrojem k dekarbonizaci národního hospodářství a současně představují špičku v technických inovacích. Týkají se nejen dopravy, energetiky, chemického průmyslu a strojírenství, ale také občanů. Ke stavu vodíkových technologií v České republice (ČR) proto...
Jihozápadně od Žďáru nad Sázavou vybudoval Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Gallinago nové tůně. Na dříve zpustlé ploše čtyř tisíc metrů čtverečních vznikly členité vodní plochy, které vytvářejí ideální podmínky pro vodní i mokřadní druhy ptáků, vážky či...
Stromy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu – například lesního hospodářství? Jsou důležité i ty osamělé? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým...
Cílem a posláním grantu, který funguje už deset let, je návrat původních odrůd stromů do české krajiny prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud získalo tuto podporu 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají...
Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila 4. 10. vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Přibližně polovina plánovaných výdajů bude směřovat do snižování...
Státy Evropské unie si dnes vyměnily názory na růst cen energií a na legislativní balíček Fit for 55 na jednání Rady pro životní prostředí (ENVI). Česká reprezentace vznesla požadavek na plnou podporu zemního plynu jakožto tranzitního paliva. Například Frans Timmermans či italská delegace ale na...
Společnost Mars dnes oznámila svůj závazek dosáhnout do roku 2050 nulových emisí skleníkových plynů v celém svém hodnotovém řetězci, což je v souladu s nejambicióznějším cílem Pařížské dohody omezit nárůst globální teploty na 1,5 °C. Tento zvýšený závazek navazuje na závěry...
ČEZ ESCO začalo prodávat českým podnikům bezemisní elektřinu z jádra letos na jaře. Zájem už projevila celá řada zákazníků. Podobně jako v případě zelené elektřiny z obnovitelných zdrojů jde u bezemisní elektřiny o produkt, který je certifikován nezávislou externí autoritou. Zákazník tak získává...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>