Životní prostředí

V minulém roce došlo k poklesu těžby dřeva na 30,3 mil. m3 dřeva bez kůry, z toho 86,9 % bylo zpracováno v rámci nahodilé těžby. Plocha zalesňování o rozloze 40 679 ha byla naopak v novodobé historii ČR rekordní, probíhá obnova lesa po rozsáhlých kalamitách. V roce 2021 se...
Skupina VELUX oznámila, že 90 procent obalů střešních oken VELUX již neobsahuje plasty, které byly nahrazeny materiálem na bázi papíru. Největší světový výrobce střešních oken společnost VELUX využívá nové obaly z lepenky pro všechny nejoblíbenější modely svých střešních oken. Tento krok ušetří až...
Obaly jsou nedílnou součástí snad každého podnikání a jen tak se jich nezbavíme. Jsou nezbytné pro ochranu, bezpečnou přepravu a dodání všech produktů v pořádku do cíle. Ani obalovým materiálům se proto nevyhýbá snaha o inovaci, která se v dnešní době nese zejména v duchu udržitelnosti. „Nejednou...
Vyplývá to z aktuálního výzkumu společnosti Perfect Crowd  zaměřeného na vnímání plastů, třídění a životní styl s plasty.  Dotazování potvrdilo nedostatečnou informovanost veřejnosti o problematice plastů, která vede k častým mýtům a neudržitelnému chování. Informací o plastech, správném...
Lesy ve střední Evropě jsou v posledních letech výrazně ovlivněny kalamitami. Současný rozsah holin spolu se snahou o změnu druhové skladby lesů vede lesníky k využívání postupů více odpovídajících přírodním procesům s cílem rychlého a efektivního postupu obnovy holin. Jedním z těchto postupů...
Vodíkové technologie jsou důležitým nástrojem k dekarbonizaci národního hospodářství a současně představují špičku v technických inovacích. Týkají se nejen dopravy, energetiky, chemického průmyslu a strojírenství, ale také občanů. Ke stavu vodíkových technologií v České republice (ČR) proto...
Jihozápadně od Žďáru nad Sázavou vybudoval Český svaz ochránců přírody ve spolupráci s Pozemkovým spolkem Gallinago nové tůně. Na dříve zpustlé ploše čtyř tisíc metrů čtverečních vznikly členité vodní plochy, které vytvářejí ideální podmínky pro vodní i mokřadní druhy ptáků, vážky či...
Stromy jsou zásadní pro stabilitu planety. Jak ale o nich lidé přemýšlejí v širším kontextu – například lesního hospodářství? Jsou důležité i ty osamělé? Jak je vnímá česká společnost? Nejen tyto otázky zodpovídali odborníci z mnoha vědních oborů. Lesy totiž čelí kromě známých výzev i novým...
Cílem a posláním grantu, který funguje už deset let, je návrat původních odrůd stromů do české krajiny prostřednictvím alejí, stromořadí, obecních sadů či veřejných zahrad a parků. Doposud získalo tuto podporu 599 projektů za bezmála 65 milionů korun. Podzimní výsadby v obcích a městech probíhají...
Návrh programového dokumentu Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 schválila 4. 10. vláda. Do měst a obcí na zkvalitňování životního prostředí tak poputuje v následujících letech zhruba 61 miliard korun z evropských fondů. Přibližně polovina plánovaných výdajů bude směřovat do snižování...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>