N

  Jeho původ není ještě bezpečně zjištěn, ale byl nalezen v četných vykopávkách starořímských v Itálii i v jiných římských sídlištích. V nálezech se vyskytují n. rozmanitého tvaru, i bez čepičky, pouhé prstence. Ze středověku je nejstarší zmínka z r. 1150...
  Nejstarší zmínka je v Magia naturalis (vyd. 1589) od G. della Porta. Také A. Kircher je popisuje ve své „Musurgia“ (1650). Lékařské n. (tzv. stetoskop) vynalezl r. 1816 R. T. H. Laennec.
  Popisuje ji již Filon Byzantský ve spisu Pneumatika (kol. r. 230 př. Kr.). Technicky užito při vodovodu do hradu Pergamonu, vedoucího přes několik kopců (kol. r. 180 př. Kr.).
  Nejstarší známá navštívenka je z r. 1560; stojí na ní psáno: Johann Wextenhoft, student z Padovy, 1560.
  Chemický prvek, plyn tzv. chemicky netečný, objevili r. 1898 v argonu angl. chemikové W. Ramsay a M. Travers.
  Chemický prvek, kov. Objevil r. 1751 švédský horní rada A. F. Cronstedt. Úplně čistý připravil J. B. Richter r. 1804. První evropská niklová huť otevřena r. 1824 v Gloggmitz v D. Rakousích.
  Razili je již kol. r. 235 v Baktrii.  
  Starý hudební nástroj, mnohostrunný, v němž se struny zkracují klapkami a pojíždí se po nich nakalafunovaným kolečkem. Objevuje se v rukopisech z 9. století. R. 1716 byla zlepšena výrobcem hudebních nástrojů Batonem ve Versaillích.
  Trhavinu, vyrobil r. 1846 působením konc. kyseliny dusičné na glycerin ital. chemik A. Sobrero.
  Posuvné zařízení k odčítání zlomků dílců na měřítkách, vynalezl pravděpodobně Francouz T. Vernier; popsal jej v knize, vyd. r. 1631.
  Vynalezl je kolem r. 1025 Guido z Arezza, benediktin z kláštera u Ravenny. Nejstarší (tištěné deskotiskem) n. jsou z r. 1473. Tisk n. s vyměnitelnými typy vynalezl r. 1473 tiskař U. Hahn z Říma. Tisk n. kovovými typy zavedl r. 1498 Ottaviano de Petrucci, a to tisk na...
  Sloučenina niklu s mědí, popř. též se zinkem a železem, vyráběli odedávna Číňané (pakfong). První pokus o výrobu v Evropě se stal v pol. 18. století v Německu. Roku 1823 se začal vyrábět v Německu „argentan“. R. 1850 připravil franc. chemik Halphen slitinu niklu,...
  Sestrojil r. 1838 Fairbairn.
Záznamy: 1 - 13 ze 13