I

  Rostlinné barvivo, znali Egypťané a užívali nejméně kol 10. století př. Kr. k barvení látek. Umělé indigo vyrobil syntheticky po prvé r....
  Přístroj k měření výkonu parního stroje (i jiných motorů), navrhl r. 1785 J. Watt, zlepšitel par. stroje.
  Napáječka parních kotlů, zejména lokomotivních. Voda se tu strhuje tryskem paprsku páry. Vynalezl jej r. 1859 H. Giffard, franc. vzduchoplavec...
  Dlouho se psalo barvou nejrůznějšího původu (z miner. barviv, z ovoc. štav a p.). V Číně se užívalo od pradávna tuše, vyráběné...
  Ve starém Egyptě byli ti, které bychom nyní nazvali inženýry všech oborů v jedné osobě, vysokými státními hodnostáři a v náhrobních...
  Chem. prvek, kov, příbuzný platině, objevil r. 1804 angl. chemik S. Tennant.