Profesní organizace

Před 5,5 měsíci spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) registraci rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Tento týden byl registrován jubilejní 300. český rodinný podnik. Zažili jsme v procesu rozběhu registrace od 1. března 2020 koronavirovou krizi,...
ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterou zahájila v předloňském roce. Letos se stává generálním partnerem projektu Rok malého podnikání 2020, který si klade za cíl podpořit rozvoj a růst malých a středních podnikatelů. V rámci projektu bude...
Vláda schválila první investiční pobídku dle nové legislativy. Podle ministerstva průmyslu a obchodu nepřináší takovou přidanou hodnotu, míří ale do strukturálně postiženého regionu. Právě pobídky jsou jednou z možností, jak firmy v této době povzbudit k investicím. Po revizi pravidel investičních...
Hospodářská komora oceňuje, že Sněmovna v úvodním kole podpořila zavedení paušální daně pro živnostníky. Největší podnikatelská organizace zároveň připomíná, že koncept jedné paušální daně Hospodářská komora představila na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci v roce 2016, jehož hlavním tématem...
Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil ministryni financí Alenu Schillerovou a následně na jednání tripartity vládu, že je potřeba urychleně řešit oživení ekonomiky a opatření, která k tomu mohou dále pomoci a mají pozitivní ekonomický a investiční efekt. Tato opatření navíc mají v řadě případů...
Mezinárodní strojírenský veletrh, který je každý rok největší akcí na brněnském výstavišti, se letos neuskuteční. Na jednání 25. 6. o tom rozhodlo představenstvo Veletrhů Brno. Veletrh se nebude konat poprvé od roku 1959, kdy byl jeho premiérový ročník. Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy, který...
Ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje. Přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Většině firem by pomohlo, kdyby vláda prodloužila program Antivirus na pokrytí části mzdových nákladů až do konce...
Vláda po Velikonocích představila plán, jak se budou uvolňovat jednotlivé oblasti podnikání. Plán počítá s postupným otvíráním provozoven v pěti vlnách. Velikonoční výzvu, v níž Svaz průmyslu představil hlavní opatření pro první fázi restartu ekonomiky, ale zatím nevyslyšela. Harmonogram vlády pro...
„Minimální mzda pro rok 2020 by se měla zvýšit maximálně o 700 korun na 14 050 korun. Toto zvýšení odpovídá odhadovanému růstu ekonomiky a inflace za letošní rok. Zároveň tato částka potvrzuje správnost vzorce, který se Svaz průmyslu snaží dlouhodobě prosadit jako objektivní mechanismus pro výpočet...
Čeští podnikatelé se stále více setkávají na svých obchodních cestách či při účasti na veletrzích s požadavky zahraničních úřadů na předložení dokumentu A1. Formulář A1 potvrzuje, že je podnikatel pojištěn podle právních předpisů o sociálním pojištění ve své zemi. Za nepředložení tohoto dokumentu...
Rok digitálního podnikání 2019 bude hlavní podnikatelská aktivita příštího roku. Vyhlašovatelem je opět AMSP ČR a navazuje tím na Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017 a probíhající Rok rodinného podnikání 2018. Jak uchopit obchod 4.0, řemeslo 4.0, služby 4.0, výrobu 4.0, financování 4.0 nebo třeba...
Svaz průmyslu a dopravy ČR 3. 5. zorganizoval ve věznici Rýnovice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Věznicí Rýnovice a Věznicí Stráž pod Ralskem workshop k zaměstnávání odsouzených osob po výkonu trestu. Jedná se již o druhý workshop, který SP ČR ve věznici Rýnovice...
Průmysl v březnu 2018 po očištění o vliv pracovních dnů vykázal meziroční růst 5,5 %, letošní březen měl o dva pracovní dny méně. Bez očištění byl růst průmyslové produkce meziročně mírně nižší o 1,1 %. Ve srovnání s výsledkově slabším únorem došlo k růstu průmyslu o 1,4 %. Z dat ČSÚ vyplývá, že...
Odborné shromáždění, které se každoročně koná u příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se tentokrát věnovalo tématu nové kampaně Agentury EU-OSHA na léta 2018 - 2019 - nebezpečným látkám. Dále si účastníci vyslechli přednášky na téma ochrany osobních údajů podle GDPR,...
Počet podnikatelských právnických i fyzických osob dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl v příznivých statistikách přitom drží...
Zařazení moderně pojaté praktické výuky do povinných předmětů základních škol si přeje 93 % české populace. Nedávná iniciativa Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a profesních spolků na propojení manuální zručnosti žáků v kombinaci s novými technologiemi ukazuje, že...
Svaz průmyslu a dopravy 29. 3. uspořádal jednání zástupců zaměstnavatelů k vyhodnocení vládních návrhů na rušení karenční doby, které bylo předmětem mimořádné tripartity. Delegace zástupců zaměstnavatelů se po pečlivém zvážení situace, na základě názorů svých členů, jednomyslně shodla, že ani jeden...
Meziroční pokles absolventů učňovských oborů se zastavuje, po deseti letech poklesu se již třetím rokem drží jejich počet na stejné úrovni. Oživuje strojírenství, elektro obory a potravinářství. Pokles ale pokračuje ve stavebních profesích a své dno stále hledají nábytkářské obory. Průměrná...
Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá poslance, aby odmítli pozměňovací návrh Jana Schillera k novele zákona o vodách. Ten nově zakazuje výrobním firmám čistit odpadní vody s obsahem nebezpečných látek na komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV). Ty přitom dokážou odpadní vody z výroby vyčistit s...
Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR, Národním centrem energetických úspor, Svazem měst a obcí ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR 25. 1. společně vyzvaly vládu, aby řešila závazky České republiky k energetickým úsporám v rámci EU. Výše požadovaných...
Na snižování škodlivých emisí se musí podílet všichni znečišťovatelé. Průmysl díky investicím do ekologizace snížil od roku 2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o polovinu. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla vedena věcně, bez populistických...
Záznamy: 1 - 21 ze 21