Profesní organizace

Ministerstvo zdravotnictví představilo novelu vyhlášky rušící povinnost zaměstnavatelů zajišťovat periodické pracovnělékařské prohlídky u nerizikových profesí. Ty budou s účinností od 1. ledna 2023 na dobrovolné bázi. Zaměstnavatelům tím odpadne část papírování a ušetří stovky milionů korun...
Jubilejní 10. ročník soutěže Equa bank Rodinná firma roku již zná své vítěze. Probíhal v měsících květnu – září 2021 a do soutěžního klání se přihlásilo celkem 48 rodinných firem. K vyhlášení vítězů dochází díky koronavirovým opatřením až nyní, na jaře 2022. Soutěž každoročně organizuje...
Vítěze ve dvou kategoriích soutěží podporujících e-commerce v drobném podnikání představuje letos poprvé Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s nadnárodním balíkovým přepravcem, společností General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS)....
Vítěze Ceny hlavního projektu Rok nových příležitostí 2021 představila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) na dnešním galavečeru Dne podnikatelů ČR. Kandidáty v soutěžním klání byly firmy, které se představily v letním televizním speciálu České televize „Toulky...
Česká republika se po Polsku stává druhou zemí, ve které společnost Meta spouští svůj unikátní projekt Business Makeover. Pět malých českých podniků dostalo možnost promluvit si s experty na sociální sítě a posunout tak díky jejich individuální péči svou online komunikaci na novou úroveň. Z...
 Soutěž Manažer roku už 28 let vyhledává a oceňuje nejlepší manažerské osobnosti, podnikatele a lídry v České republice. Po roční koronavirové odmlce se vyhlášení konalo tradičně na Žofíně. V letošním ročníku se podruhé v historii stala absolutní vítězkou žena. Národní komise...
Státní podnik DIAMO a Odborový svaz pracovníků hornictví, geologie a naftového průmyslu (OS PHGN) podepsaly dohodu o spolupráci v otázkách důležitých pro pracovní podmínky zaměstnanců a sociální dialog. Byla tak odstartována oficiální spolupráce v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při...
Společnost General Dynamics European Land Systems (GDELS) se dnes stala členem Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Po 15 letech úzké spolupráce s českými firmami se GDELS rozhodla využít této příležitosti a stvrdit tak svůj závazek nejen České republice, ale také místním specializovaným...
Mrzí nás, že jsme neměli příležitost se s vámi potkávat na tradičních předvánočních akcích. Dovolte nám proto, abychom vám touto formou za celý Svaz průmyslu a dopravy od srdce poděkovali za spolupráci a popřáli vše nejlepší do nového roku. Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Rok...
Uzavřením dohody se podařilo stvrdit, že i přes odchod Velké Británie z Evropské unie a přes odlišné vyjednávací pozice obou stran, existuje oboustranný zájem na udržení dlouhodobě budovaných vztahů. Pro firmy toto představuje velice pozitivní zprávu, protože tím nedojde k zásadnímu narušení...
Jaké trendy na trhu práce byste měli znát a jak se můžou dotknout vašeho podnikání? Může vaší firmě pomoci digitální transformace a implementace prvků Průmyslu 4.0? Právě na taková témata se zaměřila letošní závěrečná konference Svazu průmyslu a dopravy ČR pořádaná v rámci aktivit dle § 320a...
Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) realizovala ve spolupráci s univerzitní platformou jedinečnou studii zaměřenou na kvalitu řízení v českých rodinných podnicích. Ta přinesla odpovědi na otázky typu, jaké mají majitelé a nástupníci plány do budoucna, jaký vývoj očekávají...
Svaz průmyslu a dopravy ČR poprvé v historii uspořádal 5. 10. svůj tradiční Sněm virtuálně a vysílal ho živě na internetu. Členové Svazu průmyslu tak ani v době epidemie koronaviru nepřišli o možnost diskutovat se zástupci vlády o aktuálních ekonomických problémech a výzvách. Zástupci největšího...
Před 5,5 měsíci spustila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) registraci rodinných obchodních korporací a rodinných živností. Tento týden byl registrován jubilejní 300. český rodinný podnik. Zažili jsme v procesu rozběhu registrace od 1. března 2020 koronavirovou krizi,...
ŠKODA AUTO pokračuje ve spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR, kterou zahájila v předloňském roce. Letos se stává generálním partnerem projektu Rok malého podnikání 2020, který si klade za cíl podpořit rozvoj a růst malých a středních podnikatelů. V rámci projektu bude...
Vláda schválila první investiční pobídku dle nové legislativy. Podle ministerstva průmyslu a obchodu nepřináší takovou přidanou hodnotu, míří ale do strukturálně postiženého regionu. Právě pobídky jsou jednou z možností, jak firmy v této době povzbudit k investicím. Po revizi pravidel investičních...
Hospodářská komora oceňuje, že Sněmovna v úvodním kole podpořila zavedení paušální daně pro živnostníky. Největší podnikatelská organizace zároveň připomíná, že koncept jedné paušální daně Hospodářská komora představila na svém celorepublikovém sněmu v Olomouci v roce 2016, jehož hlavním tématem...
Svaz průmyslu a dopravy ČR upozornil ministryni financí Alenu Schillerovou a následně na jednání tripartity vládu, že je potřeba urychleně řešit oživení ekonomiky a opatření, která k tomu mohou dále pomoci a mají pozitivní ekonomický a investiční efekt. Tato opatření navíc mají v řadě případů...
Mezinárodní strojírenský veletrh, který je každý rok největší akcí na brněnském výstavišti, se letos neuskuteční. Na jednání 25. 6. o tom rozhodlo představenstvo Veletrhů Brno. Veletrh se nebude konat poprvé od roku 1959, kdy byl jeho premiérový ročník. Tradiční Sněm Svazu průmyslu a dopravy, který...
Ekonomická situace českých firem se kvůli koronavirové krizi výrazně zhoršuje. Přicházejí o stále více zakázek a potýkají se častěji se špatnou platební morálkou svých odběratelů. Většině firem by pomohlo, kdyby vláda prodloužila program Antivirus na pokrytí části mzdových nákladů až do konce...
Vláda po Velikonocích představila plán, jak se budou uvolňovat jednotlivé oblasti podnikání. Plán počítá s postupným otvíráním provozoven v pěti vlnách. Velikonoční výzvu, v níž Svaz průmyslu představil hlavní opatření pro první fázi restartu ekonomiky, ale zatím nevyslyšela. Harmonogram vlády pro...
„Minimální mzda pro rok 2020 by se měla zvýšit maximálně o 700 korun na 14 050 korun. Toto zvýšení odpovídá odhadovanému růstu ekonomiky a inflace za letošní rok. Zároveň tato částka potvrzuje správnost vzorce, který se Svaz průmyslu snaží dlouhodobě prosadit jako objektivní mechanismus pro výpočet...
Čeští podnikatelé se stále více setkávají na svých obchodních cestách či při účasti na veletrzích s požadavky zahraničních úřadů na předložení dokumentu A1. Formulář A1 potvrzuje, že je podnikatel pojištěn podle právních předpisů o sociálním pojištění ve své zemi. Za nepředložení tohoto dokumentu...
Rok digitálního podnikání 2019 bude hlavní podnikatelská aktivita příštího roku. Vyhlašovatelem je opět AMSP ČR a navazuje tím na Rok řemesel 2016, Rok venkova 2017 a probíhající Rok rodinného podnikání 2018. Jak uchopit obchod 4.0, řemeslo 4.0, služby 4.0, výrobu 4.0, financování 4.0 nebo třeba...
Svaz průmyslu a dopravy ČR 3. 5. zorganizoval ve věznici Rýnovice ve spolupráci s Generálním ředitelstvím vězeňské služby ČR, Věznicí Rýnovice a Věznicí Stráž pod Ralskem workshop k zaměstnávání odsouzených osob po výkonu trestu. Jedná se již o druhý workshop, který SP ČR ve věznici Rýnovice...
Průmysl v březnu 2018 po očištění o vliv pracovních dnů vykázal meziroční růst 5,5 %, letošní březen měl o dva pracovní dny méně. Bez očištění byl růst průmyslové produkce meziročně mírně nižší o 1,1 %. Ve srovnání s výsledkově slabším únorem došlo k růstu průmyslu o 1,4 %. Z dat ČSÚ vyplývá, že...
Odborné shromáždění, které se každoročně koná u příležitosti Světového dne bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, se tentokrát věnovalo tématu nové kampaně Agentury EU-OSHA na léta 2018 - 2019 - nebezpečným látkám. Dále si účastníci vyslechli přednášky na téma ochrany osobních údajů podle GDPR,...
Počet podnikatelských právnických i fyzických osob dosáhnul v České republice v minulém roce rekordních čísel. Zatímco počet podniků a živnostníků na vedlejší činnost roste trvale, počet OSVČ v činnosti hlavní roste poprvé od doby světové krize. Hlavní podíl v příznivých statistikách přitom drží...
Zařazení moderně pojaté praktické výuky do povinných předmětů základních škol si přeje 93 % české populace. Nedávná iniciativa Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a profesních spolků na propojení manuální zručnosti žáků v kombinaci s novými technologiemi ukazuje, že...
Svaz průmyslu a dopravy 29. 3. uspořádal jednání zástupců zaměstnavatelů k vyhodnocení vládních návrhů na rušení karenční doby, které bylo předmětem mimořádné tripartity. Delegace zástupců zaměstnavatelů se po pečlivém zvážení situace, na základě názorů svých členů, jednomyslně shodla, že ani jeden...
Meziroční pokles absolventů učňovských oborů se zastavuje, po deseti letech poklesu se již třetím rokem drží jejich počet na stejné úrovni. Oživuje strojírenství, elektro obory a potravinářství. Pokles ale pokračuje ve stavebních profesích a své dno stále hledají nábytkářské obory. Průměrná...
Svaz průmyslu a dopravy ČR vyzývá poslance, aby odmítli pozměňovací návrh Jana Schillera k novele zákona o vodách. Ten nově zakazuje výrobním firmám čistit odpadní vody s obsahem nebezpečných látek na komunálních čistírnách odpadních vod (ČOV). Ty přitom dokážou odpadní vody z výroby vyčistit s...
Svaz průmyslu a dopravy ČR společně s Hospodářskou komorou ČR, Národním centrem energetických úspor, Svazem měst a obcí ČR a Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR 25. 1. společně vyzvaly vládu, aby řešila závazky České republiky k energetickým úsporám v rámci EU. Výše požadovaných...
Na snižování škodlivých emisí se musí podílet všichni znečišťovatelé. Průmysl díky investicím do ekologizace snížil od roku 2000 do roku 2016 emise oxidu siřičitého a oxidů dusíků o polovinu. Svaz průmyslu a dopravy ČR žádá, aby diskuse o ochraně ovzduší byla vedena věcně, bez populistických...
Záznamy: 1 - 34 ze 34