E

  Kaučuk vulkanizovaný velkou dávkou síry, vynalezl r. 1852 Ch. Goodyear.
  Myšlenku přenášet e. energii na vzdálenost vyslovili již v 60. letech min. stol. Ferraris, Popper a W. von Siemens. V malém provedl...
  První e. s. byly tzv. magnetoelektrické, elektrický proud se budil ve vinutí magnetickým pólem permanentních magnetů. První toho druhu byl...
  Princip t. objevil r. 1831 M. Faraday. Z toho vznikly nejstarší t., tj. induktory. R. 1837 Mason u nich zavedl jádro složené...
  Přístroj k výrobě statické elektřiny. Nejstarší je sírová koule užívaná O. v. Guericke (1663), angl. fyzik F. Hawksbee nahradil sírovou...
  R. 1819 objevil dánský fyzik H. C. Oersted, že elektrický proud odchyluje magnetku, tj. že vzbuzuje magnetické pole. R. 1820 zjistil něm....
  Elektrodynamické: 1883-84 Ferranti; elektrolytický: 1881 Edison; kyvadlové: 1882 Ayrton a Perry; 1884 Aron; motorkové: 1882 Ayrton a Perry;...
Pevná a lehká slitina hořčíku, byl vytvořen něm. matelurgem Griesheimem r. 1925.
 (elektronové trubice vakuové, “lampy“) První sestrojil r. 1906 Lee de Forest, r. 1911 se objevila e. Liebenova; amer. chemik Langmuir...
  Přístroj k zjišťování elektřiny, s pozlátkovými lístky, vynalezl r. 1750 francouzský lékař C. N. Le Cat a r. 1788 znovu angl. farář...
  Objevil r. 1540 V. Cordus.
  Kotouč nasazený na hřídel tak, že jeho střed leží mimo střed hřídele a sloužící k převedení otáčivého pohybu v smykový. E. znal již...