U

  Jsou známy z ojedinělých nálezů již ze starší doby kamenné; jsou z odštěpku pazourku z kosti, z rohu; v mladší době kamenné jsou již vyřezány z kostí nebo z rohu. V době bronzové se vyskytují u. háčkovité. Vnadidlo umělé popisuje po prvé K. Gesner ve...
  O hnědém uhlí u. je zmínka u řec. spisovatele Theofrasta, asi z r. 290 př. Kr. Nejstarší zpráva o kamenném u. je z r. 1123, z limburského kláštera Klosterroda, že tamní mniši dobývají k. u. O dobývání uhlí v Anglii jsou zprávy z doby kol r. 1200. Asi z té doby...
  Odstředivka o mnoha tisících otáček za vteřinu, vyvolávající odstředivou sílu až milionkrát větší než je přitažlivost zemská. První sestrojil r. 1823 švéd. badatel Svedberg.
  Statické měniče proudu střídavého v stejnosměrný. Nejstarší je rtuťový u. vynalezený r. 1904 Cooper-Hewittem. Původně byl skleněný, od r. 1908 se užívá pro větší výkony železných. R. 1926 Hull u. elektronkový, triodu plněnou rtuť. parami, tzv. thyratron. R. 1927 sestr. Grondahl...
Záznamy: 1 - 4 ze 4