Názory a komentáře

Je načase dospět k závěrům. Snad tím nejpřekvapivějším poznatkem o globálním oteplování, jevu, jemuž se přisuzují všechny možné nepřízně a poryvy přírody, je, že i přes nevídaně rychlý nárůst emisí oxidu uhličitého v současné době k žádnému oteplování nedochází. Během poslední...
Existuje standardní způsob měření budoucích přínosů proti současným nákladům, a tím je aplikovat na budoucnost určitou diskontní sazbu. Sklenice marmelády, kterou budeme moci jíst až zítra, nemá takovou hodnotu jako sklenice marmelády použitelná dnes a ani možnost či pravděpodobnost zítřejší...
Víme již, že „zmírňování“ je termín používání k označení snah zabránit dalšímu globálnímu oteplování takovým snižováním emisí oxidu uhličitého, které zajistí stabilizaci koncentrací CO2 v atmosféře. Kromě toho, že stabilizovat koncentrace oxidu uhličitého není totéž co stabilizovat...
Pokud problém globálního oteplování vůbec existuje, je to rozhodně problém celosvětový. A jestliže zvolenou politikou jeho řešení má být omezování emisí oxidu uhličitého, pak kroky v tomto směru musí být rovněž globální. A zde se ukazuje, že prvořadý význam bude mít hledisko rozvojového světa,...
Sternova zpráva představuje extrémní okraj alarmistického tábora; prohlašuje, že bez okamžitého zásadního zásahu možná „v určité chvíli“ dojde k „úmrtím stovek milionů lidí…společenským otřesům, rozsáhlým konfliktům…výrazným a nevratným změnám v ekosystému Země…které by mohly posunout svět za...
Základním ukazatelem pokroku národního hospodářství je produktivita práce. Produktivita práce se zvyšuje hlavně zaváděním nové techniky a vědeckých výsledků. Snižuje-li se tempo růstu produktivity práce, je třeba hledat příčiny v nedostatcích při zavádění výsledků vědeckého a technického...
Rád bych položil otázku: „Jak efektivně pracují naši vědci a naše ústavy? Neměli bychom snad zaměřit naše hlavní úsilí na zlepšení pracovních podmínek existujících ústav a jejich pracovníků, aby se produktivita jejich práce zvýšila, místo na růst Akademie?“ Možná že při stejných materiálních...
Chtěl bych si povšimnout nesouladu v rozvoji teoretických a experimentálních prací a nedostatku nezbytného spojení teorie a praxe. Budu se samozřejmě zabývat hlavně matematicko-fyzikálními vědami. Všichni vidíme, že u nás dochází k zaostávání fyziky experimentální za teoretickou. Vezměme...
Snad nejzávažnější chybou IPCC v analýze pravděpodobných dopadů globálního oteplování je zdráhavé a nedostatečné zpracování otázky adaptace. Výsledkem je systematické zveličování údajných nákladů oteplování, pokud ovšem nějaké čisté náklady v příštích sto letech vůbec vzniknou. IPCC na...
Je něco hluboce absurdního na ješitné představě, že dokážeme předpovědět, jaký bude svět za sto let, a ještě směšnější je očekávat, že zavřené okno do budoucnosti otevřeme pomocí počítačových modelů. Položme si otázku – dokázali by lidé z počátku 20. století, i kdyby nakrásně měli...
1 | 2 | 3 >>

 

Vážení klienti, omlouváme se na této stránce se pracuje ...