Názory a komentáře

Motto: Lidstvo musí učinit přítrž válce, jinak válka učiní přítrž lidstvu V roce 1968 vyšla kniha v českém překladu kniha 35. prezidenta Spojených států amerických Johna Fitzgeralda Kennedyho Profily odvahy, poprvé byla v USA vydána v roce 1955. Je to jeho nejúspěšnější kniha,...
Přibližně dva tisíce miliard dolarů na obranu se vydá ve světě ročně (ještě před pár lety se používal termín na zbrojení). Zbraněmi se haraší na všech kontinentech. Smutné je, že dnes více než kdy jindy v Evropě, která prožila hrůzy dvou světových požárů. Pohříchu se dnes slovo válka skloňuje...
Je načase dospět k závěrům. Snad tím nejpřekvapivějším poznatkem o globálním oteplování, jevu, jemuž se přisuzují všechny možné nepřízně a poryvy přírody, je, že i přes nevídaně rychlý nárůst emisí oxidu uhličitého v současné době k žádnému oteplování nedochází. Během poslední...
Existuje standardní způsob měření budoucích přínosů proti současným nákladům, a tím je aplikovat na budoucnost určitou diskontní sazbu. Sklenice marmelády, kterou budeme moci jíst až zítra, nemá takovou hodnotu jako sklenice marmelády použitelná dnes a ani možnost či pravděpodobnost zítřejší...
Víme již, že „zmírňování“ je termín používání k označení snah zabránit dalšímu globálnímu oteplování takovým snižováním emisí oxidu uhličitého, které zajistí stabilizaci koncentrací CO2 v atmosféře. Kromě toho, že stabilizovat koncentrace oxidu uhličitého není totéž co stabilizovat...
Pokud problém globálního oteplování vůbec existuje, je to rozhodně problém celosvětový. A jestliže zvolenou politikou jeho řešení má být omezování emisí oxidu uhličitého, pak kroky v tomto směru musí být rovněž globální. A zde se ukazuje, že prvořadý význam bude mít hledisko rozvojového světa,...
Sternova zpráva představuje extrémní okraj alarmistického tábora; prohlašuje, že bez okamžitého zásadního zásahu možná „v určité chvíli“ dojde k „úmrtím stovek milionů lidí…společenským otřesům, rozsáhlým konfliktům…výrazným a nevratným změnám v ekosystému Země…které by mohly posunout svět za...
Základním ukazatelem pokroku národního hospodářství je produktivita práce. Produktivita práce se zvyšuje hlavně zaváděním nové techniky a vědeckých výsledků. Snižuje-li se tempo růstu produktivity práce, je třeba hledat příčiny v nedostatcích při zavádění výsledků vědeckého a technického...
Rád bych položil otázku: „Jak efektivně pracují naši vědci a naše ústavy? Neměli bychom snad zaměřit naše hlavní úsilí na zlepšení pracovních podmínek existujících ústav a jejich pracovníků, aby se produktivita jejich práce zvýšila, místo na růst Akademie?“ Možná že při stejných materiálních...
Chtěl bych si povšimnout nesouladu v rozvoji teoretických a experimentálních prací a nedostatku nezbytného spojení teorie a praxe. Budu se samozřejmě zabývat hlavně matematicko-fyzikálními vědami. Všichni vidíme, že u nás dochází k zaostávání fyziky experimentální za teoretickou. Vezměme...
1 | 2 | 3 >>

 

Vážení klienti, omlouváme se na této stránce se pracuje ...