VVI

Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získali RNDr. Tomáš Slanina, Ph.D., Mgr. David Dunlop a Mgr. Lucie Ludvíková, Ph.D., z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR za práci s názvem (Anti)Aromaticita v excitovaném stavu vysvětluje, proč azulen...
Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ing. Veronika Kamenská z Vysokého učení technického v Brně. Studentka Vysokého učení technického v Brně Ing. Veronika Kamenská trpí zrakovou vadou, která ji omezuje při čtení běžného textu a práci...
Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší absolventská práce zabývající se tématy Průmyslu 4.0 získal Ing. Erik Derner, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Efektivní metody pro učení modelů a řízení v robotice. Cílem disertační...
Čestné uznání poroty nejlepší diplomové práci na téma Průmysl 4.0 získala Ing. Věra Šramhauserová z Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL za práci s názvem Prototyp IoT komunikačního zařízení k digitalizaci ve zdravotnictví. Lékaři a zdravotní sestry jsou bez fungujících...
Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal prof. RNDr. Miloslav Druckmüller, CSc., z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. Prof. Miloslav Druckmüller působí na VUT v Brně v Ústavu matematiky. Hlavní oblastí jeho vědeckého i pedagogického...
Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší absolventská práce zabývající se technologiemi spadajícími do konceptu Infrastruktura a energetika získal Ing. Marek Kollmann z Fakulty strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně za diplomovou práci s názvem Plánování...
Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získal Mgr. Michal Šimek, Ph.D., za práci s názvem Tandem anionický sigmatropní přesmyk / radikálové reakce a jeho využití v totální syntéze přírodních látek. Michal Šimek ve své disertační práci popisuje vývoj nové...
Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší disertační práce získal Ing. Vojtěch Spurný, Ph.D., za práci s názvem Komplexní systém pro rychlé a spolehlivé nasazení spolupracujících autonomních letounů. Záchranáři často čelí velkým technickým výzvám. Musejí operovat...
práce a zároveň Uznání poroty za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala RNDr. Kateřina Snopková, Ph.D., z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity za práci s názvem Genomika bakteriocinogenních gammaproteobakterií a analýza nově popsaných bakteriocinů. Každý rok zemře po celém světě na...
Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal Mgr. Václav Brabec z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích za práci s názvem In silico a funkční analýza hodinového proteinu TIMELESS-M. Vnitřní (cirkadiánní) hodiny řídí denní změny v metabolismu, aktivitě,...
Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce a současně Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Jekatěrina Jaroslavceva z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Nový algoritmus pro spojování 3D...
Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal Mgr. Dominik Vašinka z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Aplikace strojového učení v kvantovém měření. Velké množství vědeckých oblastí i technických aplikací vyžaduje...
Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2023 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce...
V úterý 12. března se uskutečnil v Hrzánském paláci pracovní brunch s mladými úspěšnými vědkyněmi a vědci z Českého vysokého učení technického v Praze, který uspořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Po obsáhlé diskusi s ministryní pokračoval program tzv. speed-datingem,...
Ze státního rozpočtu bylo v roce 2022 na výzkum a vývoj vynaloženo 38,5 miliardy korun, což představovalo 0,57 % hrubého domácího produktu. Jedná se o nejnižší podíl od roku 2010. Meziročně výdaje státu na výzkum a vývoj vzrostly o 0,5 %, při zohlednění inflace však došlo k propadu tohoto...
Národní cena vlády Česká hlava Národní cena vlády Česká hlava (dále jen „národní cena vlády“) se uděluje podle ust. § 1 odst. 1 písm. nařízení vlády č. 71/2013 Sb. o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ze dne 27. února 2013. Laureát: prof. MUDr. Zuzana...
Technologický koncern Siemens otevřel ve svých prostorách v Erlangenu novou testovací laboratoř pro technologie průmyslové konektivity. Na ploše 300 m2 nabízí v rámci technologického centra Siemens prostory pro komplexní testování nejrůznějších řešení konektivity v průmyslovém prostředí: průmyslové...
Vědci z ÚOCHB, Fyzikálního ústavu AV ČR a z Univerzity Palackého v Olomouci znovu úspěšně odkrývají tajemství světa molekul a atomů. Experimentem potvrdili správnost dekády staré teorie, která předpokládala nerovnoměrné rozložení elektronové hustoty v aromatických...
Odborníci ze společného pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR a Univerzity Palackého v Olomouci se podíleli na objevu, který podstatně rozšiřuje znalosti o důležitých rostlinných hormonech – brassinosteroidech. Mezinárodní tým ukázal, že prekurzory – látky, z nichž rostlina vytváří...
Nová studie výzkumného think-tanku IDEA při Národohospodářském ústavu Akademie věd ČR „Jsou dotace na podnikový VaV účinné? Závěry z regresní diskontinuity v ALFA programu TA ČR“ zkoumá dopady vládních dotací podnikového výzkumu a experimentálního vývoje. Dokázal dotační program ALFA poskytovaný...
Cenu Wernera von Siemense v tematické kategorii Nejlepší absolventská práce zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou získal Ing. Jan Vysocký, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za disertační práci s názvem Systém...
Cenu Wernera von Siemense v tematické kategorii Nejlepší absolventská práce týkající se témat Průmyslu 4.0 získal Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za disertační práci s názvem Mikromanipulace pomocí dielektroforézy –...
Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Ester Milostná je v důsledku progresivní spinální svalové atrofie odkázána na elektrický vozík a nepřetržitou osobní asistenci. I přes tuto nepřízeň osudu...
Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce a současně Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., z Vysokého učení technického v Brně (CEITEC) za práci s názvem Kvantitativní 3D charakterizace biologických...
Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší disertační práce získal Ing. Matěj Hývl, Ph.D., z Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur....
Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Mgr. Anna Petráčková, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny. Nedávné...
Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal Mgr. Robin Kryštůfek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci s názvem Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů. Peptidy jsou základem řady...
Cenu Wernera von Siemense za druhé místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal Ing. Michal Procházka z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za práci s názvem Demonstrační model výpočetní tomografie. Výpočetní tomografie je moderní lékařská...
Cenu Wernera von Siemense za první místo v kategorii Nejlepší diplomová práce získal Ing. Tomáš Halada z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Vliv okrajových podmínek v metodě SPH. Okrajové podmínky v bezsíťové částicové metodě Smoothed Particle...
Cenu Wernera von Siemense v kategorii Nejlepší pedagogický pracovník získal prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Profesor Jiří Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského,...
V jubilejním, pětadvacátém, ročníku udělil český Siemens Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová...
V pátek 31. března 2023 proběhlo ve Strakově akademii další z pravidelných zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová.  Začátek zasedání byl věnován společnému jednání RVVI s poskytovateli podpory na výzkum, vývoj a inovace. K hlavním bodům...
Nový typ dvojrozměrného materiálu, který vyzařuje strukturované světlo, vytvořili vědci a vědkyně z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy a Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR. Materiál s unikátními vlastnostmi může zlepšit hustotu informace v optické komunikaci a...
3D modely technologie včetně moderní metody 3D tisku využívá ČEZ ve spolupráci se ŠKODA JS pro obě české jaderné elektrárny i v hydroenergetice. Inovativní postup boduje v případech, kdy se chybějící zařízení už nevyrábí, není na trhu dostupné nebo má příliš dlouhé dodací lhůty. Během prvního roku...
Grant Evropské výzkumné rady ve výši téměř 37 milionů korun (1,5 mil eur) získala sociální antropoložka Johana Wyss z Etnologického ústavu Akademie věd ČR. Ve Slezsku, Haliči, Burgenlandsku a Istrii provede etnografický výzkum metodou zúčastněného pozorování. Pětičlenný tým bude pod jejím...
Na Fakultě elektrotechnické ČVUT vznikla metoda, která umožní identifikovat padělky autorských fotografií. Výzkumníci vyvinuli postupy pro ověřování originálních autorských tisků, ve kterých využívají vlastností hyperspektrální kamery a následného zpracování obrazu. Pro prokazování autorského...
Čeští vědci zkoumají v Peru rozsáhlý sesuv hornin v departementu Cusco společně s místními odborníky. Tento 4,5 kilometru dlouhý sesuv CuyoChico ohrožuje stejnojmennou obec neustálými pohyby. Ty v několika posledních letech způsobily poškození domů, školy, zavlažovacích kanálů a...
Biologické centrum Akademie věd ČR posílí výzkum rostlin Excelentní výzkumné centrum zaměřené na molekulární život rostlin vznikne na Biologickém centru Akademie věd ČR v Českých Budějovicích. Biologické centrum díky evropskému grantu v programu ERA Chair založí dvě nové výzkumné skupiny...
Konsorcium Brain4Industry (B4I) pod vedením Fyzikálního ústavu AV ČR bylo jako jeden ze zástupců České republiky zařazeno do sítě evropských center pro digitální inovace (EDIH). Cílem center je pomoci malým a středním podnikům i státní správě s procesem digitální transformace...
Fyzici a chemici Akademie věd ČR jsou součástí evropského týmu, který vyvíjí přístroje pro výzkum složení vesmírných těles. Na červnovém setkání v Berlíně společně pracovali na konstrukci přístroje pro analýzu iontů, které produkuje laboratorní aparatura napodobující vodní gejzíry Saturnova...
Přes tři miliony korun si mezi sebe rozdělí čtyři úspěšné projekty z páté výzvy programu Prototypuj a ověřuj, kterým město Brno společně s inovační agenturou JIC podporují začínající podnikatelské nápady. Ve finále uspěl projekt tlumicích nožů pro  krasobruslařské brusle, ekologický...
Celkem 200 milionů dolarů plánuje v následujících deseti letech investovat do firem střední a východní Evropy Investiční fond pro střední a východní Evropu (CEE Fund), který spravuje národní společnost Taiwania Capital. Až osmdesát procent všech investic z CEE fondu bude směřovat pouze do...
Ve čtvrtek 9. června 2022 se v Lichtenštejnském paláci v Praze konal kulatý stůl k transferu znalostí a technologií, který pořádala ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace Helena Langšádlová ve spolupráci s Akademií věd ČR. V průběhu dne zazněly...
Aktivity společností v rámci Skupiny pokrývají široké spektrum oblastí od zvyšování bezpečnosti provozu jaderných elektráren, přes snižování emisí v provozech, vývoj a testování technologií akumulace energie až po zkoušky nových prvků a technologií energetických sítí a výzkumu bezpečných...
Aby se ze surové vody složitými postupy čištění stala voda pitná, musí se z ní nejprve odstranit fyzické části nečistot. Využívá se k tomu jev zvaný koagulace, který ale není ve všech případech stejně účinný. Aby mohly úpravny vod proces čištění nastavit dle potřeby, musejí vodu testovat. Až...
V úterý 12. dubna 2022 se ve Strakově akademii konalo mimořádné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Členové Rady zde projednávali rozpočet na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI). Mimořádné jednání RVVI bylo stěžejně...
V roce 2020 získaly soukromé podniky z veřejných zdrojů na výzkum a vývoj 7,6 mld. Kč. Zatímco dotace na podnikový výzkum a vývoj ze státního rozpočtu a ze zdrojů EU zůstaly v obdobné výši jako v roce 2019, daňová podpora této činnosti poklesla o 23 % na 2,1 mld. Kč. Jde o nejnižší hodnotu od roku...
Do své řady iontoměničových pryskyřic, které jsou ideální pro čistění solných roztoků lithia, LANXESS nově doplňuje přípravek Lewatit TP 308.  „Čistící procesy tohoto typu hrají důležitou roli při vytváření ultračistých lithiových solí potřebných při výrobě lithiových baterií a dobíjecích...
Centrum aplikovaného farmaceutického výzkumu (The Parc), které Zentiva založila ve spolupráci s předními českými akademickými institucemi, udělilo svým doktorandům ceny The Parc Awards za vynikající akademickou práci v oblasti aplikovaného výzkumu a vývoje léčiv. V roce 2021 dosáhli...
Jednou z nejdůležitějších událostí loňského roku z pohledu jaderné energetiky bylo připojení vysokoteplotního reaktoru HTR-PM k síti. Pokročily ale i další projekty malých reaktorů. Vysoká teplota Spouštění reaktoru HTR-PM je završením několik desítek let dlouhého vývoje, který...
Záznamy: 1 - 50 ze 284
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>