Česko

Národ nazývá T. G. Masaryka osvoboditelem svým. Co naši předkové oplakávali od časů Jana Amosa Komenského, po čem naši otcové toužili a o čem poslední naše pokolení neodvažovalo se někdy už ani snít, to náš Masaryk učinil skutkem a skutečností. Osvobodil nás ze zajetí babylonského. Ani krev našich...
Prof. Dr. J. Matiegka Když po předběžných studiích a po usilovném jednání našeho ministerstva věcí zahraničních, zvláště pak našeho vyslanectví v Holandsku s vládou holandskou a se starostou naardenským, jevila se možnost s úspěchem pátrati po hrobě J. A. Komenského, odhodlalo se...
V dětství těch dříve narozených byly louky jeden obrovský orchestr pestrosti barev, vůní, živočichů a tónů. Dnes abychom takový obrázek hledali doslova jak jehlu v kupce sena. Fakta jsou varující. Každý desátý druh včel a motýlů v Evropě je ohrožen vyhynutím, celkové stavy...