L

  Vynalezl r. 1711 anglický vojenský trubač John Shore.
  V letech 1730-50 se užívalo v anglických dolech s třeskavým povětřím lamp...
  Primitivní návrhy se vyskytují v četných technických rukopisech z konce středověku...
  Nejstarší zpráva je v rukopisu J. Fontany asi z r. 1420; popisuje a zobrazuje...
  Vyráběly se odedávna v Bengálsku (Indie). Kdy se tato technika dostala do Evropy není...
  Nebyl ve starověku znám. Co tehdy nazývali „nitrum“ byla ve skutečnosti, podle zkoumání...
  První navrhl r. 1801 Focard-Chateau.
  Roku 1792 se objevuje v Anglii nábytek se zásuvkami s plechovým vložením, do nichž...
  První loď uzpůsobená k drcení ledu byl parník W. Symingtona z r. 1802. Samostatný...

Len

  Dovedli ho zpracovávat staří Egypťané někdy v 1. třet. 4. tis. př. Kr., a je možné, že...
  Lisovaná 1. se začala vyrábět v 60. letech 18. století v Anglii. Dehtovou 1....
  Vynalezen koncem 17. století. Zlepšil jej r. 1748 A. J. Hampel z Drážďan. R. 1788...
  Jejich historie začíná až Leonardem da Vinci kol r. 1500. Zabýval se konstrukcí l....
  Vynalezl roku 1745 E. Jürgen von Kleist. O něco později ji vynalezl samostatně Cunaeus...
  Historik chemie a chemické technologie E. O. v. Lippmann zjistil, že líh neobjevili Arabové,...
  Podle Plinia st. vkládali v Egyptě vejce k líhnutí do čerstvého hnoje....
  Až do 14. století se vyráběl líh převážně z vína. Od 14. století se rozmáhalo...
  Roku 1819 „vynalezla“ H. Montagueová, manželka kováře v městě Troyi (Spojené státy)...
  První si dal patentovat Rohberger de Vausenville z Paříže r. 1791. Poněkud odlišný l....
  Angličan E. Galloway si dal r. 1844 patentovat látku zv. „kamptulikon“, z rozmělněného...
  Kalolis vynalezl r. 1828 Needham. 
  Vynalezl r. 1780 James Watt.
  V starém Egyptě se víno a olej lisovaly v plachtách, které se zkrucovaly...
  Nejstarší lisy t. se podobaly jednoduchým lisům na víno. Leonardo da Vinci navrhl kol r....
  Chem. prvek, objevil r. 1847 J. A. Arfvedson jako kysličník. Čisté l. získali elektrolyticky...
  Různé nálezy (např. v Býčí skále u Brna) a zprávy dosvědčují, že l. byla známa již...
  Vynalezl r. 1796 A. Senefelder. R. 1819 si dal patentovat užití papíru místo kamene (tzv....
  Zda nejstarším plavidlem je vor, plavidlo z měchů neb vydlabaný kmen, to asi zůstane...
  První sestrojil Angličan E. Wingate kol r. 1627, skládalo se ze dvou tyčinek po sobě...
  Až do 70. let se dály pokusy o konstrukci e. 1. s motory napájenými proudem...
  Objevila se po prvé r. 1893, a to na pouliční dráze; byla poháněna benzinovým motorem....
  Za prvního navrhovatele p. 1. se pokládá Angličan R. Trevithick, podle zkoumání S. C....
  Kdy se vyvinula, nelze říci. Původně byla jistě celá dřevěná, někdy v době železné...
  Zatím nejstarší zmínka o něm je v pseudoaristotelském pojednání „Mechanické problémy“...
  Je původu východního a do Evropy se dostala asi v 8. století prostřednictvím Arebů....
  V obydlí vyhloubeném v zemi („zemljanky“) z doby bronzové, objeveném u...
  Hluboko do novověku se na správnou konstrukci l. nijak úzkostlivě nedbalo. Zpravidla byla...

Luk

  Kamenné hroty šípů se vyskytují již v době kamenné (asi 400 tis. př. Kr.). Asi 25 tis....
  Nejstarší známá zpráva o lyžích je z r. 922, zpráva Araba Ibn Fadhlana, který se dostal...
  Byly nalezeny již z konce starší doby kamenné (kol. r. 5000), vyhloubeny v tenkých...