Charakteristika časopisu

CzechIndustry

Časopis CzechIndustry

Časopis CzechIndustry vychází od roku 2002 jako čtvrtletník s podtitulem magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví. Jeho založení je spojeno se vznikem agentur MPO (CzechInvest, CzechTrade), vydavatelem je společnost STUDIO P+P, s.r.o. Hlavním posláním časopisu je přinášet informace o dění v hospodářské sféře v širších souvislostech.

CzechIndustry je od počátku zaměřen na propagaci českého průmyslu a jeho výsledků, představuje podnikatelské a zaměstnavatelské svazy, profesní a zájmové organizace, významné společnosti a zahraničí subjekty působící na českém trhu, informuje o spolupráci českých firem se zahraničními partnery, pozornost je věnována exportu, vědě a výzkumu atd. Na jeho stránkách pravidelně vystupují nejvyšší představitelé státní správy a samosprávy – předseda vlády, ministři, poslanci a senátoři, ale i významné osobnosti z podnikatelské sféry, majitelé firem, TOP manažeři a tak dále. Časopis přináší řadu rad a informací, zkušenosti úspěšných firem, které využívají představitelé podniků a společností ke své práci. A také stanoviska a názory k zásadním otázkám ovlivňujícím podnikatelské prostředí České republiky, etice podnikání, ale i k tématům mnohem širším.

Magazín CzechIndustry  je určen vrcholovému managementu obchodních a dalších společností v průmyslu, dopravě a stavebnictví, ve státní správě a územní samosprávě, ve výrobních podnicích, dodavatelům technologií a služeb, v poradenských firmách, významných bank, vysokých škol, ve společnostech zabývajících se výzkumem a vývojem.

Časopis CzechIndustry je koncipován jako čtvrtletník, je bezplatně rozesílán společností Postservis na základě databáze, která je průběžně aktualizována, vychází v nákladů 5.000 až 10.000 výtisků. Probíhá i jeho elektronická distribuce, která výrazně rozšiřuje počet jeho odběratelů, pro další zájem je ke stažení na www stránkách casopisczechindustry.cz.

Časopis je mediálním partnerem Česko-německé obchodní a průmyslové komory, Rusko-české smíšené obchodní komory, významných veletrhů v ČR, ale i zahraničí, odborných konferencí a seminářů a dalších prestižních akcí.

CzechIndustry je nezávislý časopis, není nikým financován a jediným zdrojem jeho příjmů jsou prostředky získané z inzerce nebo firemní prezentace.

 

Statistika návštěvnosti www 

Sledovanost našich stránek má rostoucí tendenci, jak dokazují níže uvedené přehledy. Těší nás to a současně inspiruje k tomu, aby webové stránky byly pestřejší a přinášely více smysluplných a zajímavých informací.  Nejsme bulvár, nevěnujeme se některým "žhavým" tématům, což z pohledu sledovanosti webu a bohužel komerční zajímavosti není ku prospěch věci, chceme však být i nadále slušní, etika v pravém smyslu slova je u  nás na prvním místě. O to víc náš těší růst sledovanosti www stránek. Od roku 2018, kdy se jim soustavně věnujeme nám roste počet unikátních návštěv i zobrazení zpráv ve stovkách procent. 
 
Graf: Unikátní návštěvy
Graf: Zobrazení zpráv
 
Počet unikátních návštěv k 21. 10. 2020 je 471 809, zobrazení stránek činí 7 042 180. Podrobnější přehled přineseme za konci tohoto roku.  

 

 

 

 

Anketa

V CzechIndustry mě zaujal článek věnovaný:

Energetice (59)
EU (66)
Jiné (63)

Celkový počet hlasů: 1055

INZERÁT KE STAŽENÍ ZDE:

INZERÁT A5.pdf