G

  Umělá hmota z kaseinu (tvarohoviny) jako náhražku slonoviny, rohoviny aj., vynalezl r. 1884 E. Childs v Brooklynu.
  Prvek, kov, objevil r. 1874 franc. chemik Lecoq de Boisbaudran.
  Vynalezl r. 1840 F. v Kobell. R. 1854 vynalezl Pretsch fotogalvanografii.  
  Pokovování elektrickým proudem objevil r. 1837 ruskoněm. fyzik M. H. v. Jacobi. Angl. techn. Murray umožnil pokovovat i elektr. nevodivé...
Prvek, kov, objevil r. 1886 něm. chemik Winkler.
  První zaručenější zpráva o g. je z roku 1507, kdy byl v Janově takto popraven jakýsi Demetri Justinian. Na německé rytině z r....
  Podle Plinia st. sestrojil první g. Anaximandros z Miletu, žijící v polovině 6. stol. př. Kr. Cicero uvádí, že Archimedes ze Syrakús...
  Objevil r. 1783 švédský chemik Scheele, chemickou skladbu zjistil r. 1823 franc. chemik Chevreul.
  Vyrobil po prvé r. 1896 Američan E. A. Acheson spolupracovník Edisonův.
  Soudíc podle rukopisu z r. 1435, chovaného v býv. cís. sbírkách vídeňských, byly g. známy již poč. 15. století. Byly to dvě dřevěné...
  Masivní kotouč rychle se otáčející; vyznačuje se velkou setrvačností co do polohy své osy otáčení, a proto se ho užívá jako kompasu (v....