Export

V srpnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,4 %, dovozní ceny klesly o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,5 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v srpnu zvýšily o 0,6 %. Vliv na...
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 8,6 mld. Kč ve srovnání se schodkem 6,8 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku. Celkovou bilanci zahraničního obchodu v národním pojetí ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance...
08. 10. 2019 KAZACHSTÁN, UKRAJINA a ÁZERBÁJDŽÁN - slibné trhy pro český export (Brno) • Regionální zvyklosti – co by měl podnikatel vědět před vstupem na dané trhy, praktické tipy pro obchodování • Perspektivní obory a zajímavé projekty pro české exportéry 08. 10. 2019 Doing business – VELKÁ...
Součástí veletrhu byl poprvé pavilon zaměřený na technologii 3D tisku Největší evropský strojírenský veletrh EMO Hannover, který se konal od 16. do 21. září 2019, představil trendy a technologická řešení v průmyslové výrobě. Novinky v oblasti obráběcích a tvářecích strojů, výrobních systémů,...
Pro české vývozce a výrobce je i nadále jedním z nejperspektivnějších oborů pro export do USA civilní letecký průmysl. Rozvoj zažívají letadla určená pro práci v zemědělství či pro sportovní a rekreační účely. Zemědělský sektor USA, zejména rozvíjející se ekologické zemědělství, je schopno...
Německo je pro Českou republiku nejdůležitějším obchodním partnerem. Při expanzi z tuzemského na německý trh je však pro mnoho českých firem vnímanou nástrahou vysoké očekávání zákazníka z této sousední země. Je pravdou, že němečtí zákazníci jsou nároční, mají velký výběr, a tedy i vysoké...
Téměř tři sta jednání se zástupci leteckého a kosmického průmyslu měla na kontě česká oficiální účast na aerokosmickém salonu MAKS 2019. První tři dny salonu přitom patřily výhradně byznysu. Českou oficiální delegaci vedl náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. Osm českých firem,...
V červenci 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty  100,2 %. Meziročně se vývozní ceny snížily o 0,5 %, dovozní ceny klesly o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červenci snížily o...
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem  0,1 mld. Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku. Celkovou bilanci v národním pojetí ovlivnil v rozhodující míře meziročně vyšší přebytek bilance...
Poradíme vám s optimální formou vstupu na tyto trhy, pomůžeme vám je oslovit. Vysvětlíme vám, proč se s nimi vyplatí obchodovat. Součástí akcí jsou i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a dalšími zajímavými hosty. 19. 09. 2019 Doing Business in JAPAN...
19. 09. 2019 Doing Business in JAPAN (Praha) Konference se zaměřením na podporu hospodářské a obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Japonskem. •Naším cílem je informovat české firmy o japonském podnikatelském prostředí, včetně exportních příležitostí a pomoci jim ve vstupu na japonský trh. V...
Celkem 76 % elektrické energie pochází ve Švédsku z jaderných a vodních zdrojů, 9 % generují kombinované heat/power zdroje, které jako palivo používají především biomasu. Zbývajících 15 % elektrické energie je ve Švédsku generováno z větrných a solárních elektráren. Nastolený trend podpory...
Studie proveditelnosti zadaná litevským ministerstvem energetiky hovoří o instalaci větrných turbín v Baltském moři u městečka Šventoji v blízkosti hranice s Lotyšskem. Maximální kapacita je uvažována 3,35 GW. Rozhodnutí o výstavbě má padnout do roku 2020, tendry by byly vyhlášeny v roce 2022....
Uzbekistán i Tádžikistán nacházející se ve Střední Asii na teritoriu bývalého Sovětského svazu patří k tzv. „landlocked countries“, tedy zemím, které nemají přímý přístup k moři. Podnikatelé, včetně těch českých, musí při realizaci obchodních operací spojených s vývozem a dovozem zboží do resp. z...
V červnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,0 %, dovozní ceny o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 0,1 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červnu snížily o 1,0 %. Vliv...
Ceny vývozu se ve 2. čtvrtletí 2019 proti 1. čtvrtletí 2019 nezměnily, ceny dovozu vzrostly o 0,4 %, směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně se ceny vývozu ve 2. čtvrtletí zvýšily o 1,7 %, ceny dovozu o 1,5 %, směnné relace dosáhly hodnoty 100,2 %. Mezičtvrtletní hodnocení Ceny vývozu se ve...
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,4 mld. Kč, který byl meziročně o  5,0  mld. Kč vyšší. Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil především nižší schodek bilance základních kovů o 3,1 mld. Kč,...
V rámci národního projektu Slovenské inovační a energetické agentury s názvem Zelená domácnostem se mohou slovenské domácnosti ucházet o podporu formou poukázky na koupi a instalaci malých zařízení na výrobu elektřiny a na výrobu tepla. Slovenská inovační a energetická agentura (SIEA) vyhlásí od...
Čeští výrobci vodních turbín a firmy z oblasti hydroenergetiky se představili v Indii během podnikatelské mise, během které kromě hlavního města Dillí navštívili svazové státy Uttrakhand a Manipur, tedy hornaté regiony s velkým potenciálem pro hydroenergetiku. Mise, kterou ve spolupráci s...
Kladné saldo meziročně vzrostlo o 17,2 mld. Kč Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem  24,4  mld.  Kč, který byl meziročně o  17,2  mld. Kč vyšší. Celkovou bilanci v národním pojetíovlivnilo především...
V květnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,2 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně se vývozní a dovozní ceny zvýšily shodně o 2,0 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v květnu vzrostly o 0,2 %. Vliv na vývoj...
V dubnu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,1 %, dovozní ceny o 3,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v dubnu vzrostly o 0,3 %. Vliv na vývoj...
„Zahraniční obchod se zbožím v dubnu pokračoval v růstovém trendu, tentokrát nejvyššími tempy růstu od začátku roku. Pozitivní dopad na jeho výkon mělo především obchodování se stroji a dopravními prostředky, kde se dařilo vývozu ve všech podskupinách zboží. Dobře si vedl i vývoz osobních...
18. 06. 2019 Jak prorazit na zajímavé trhy LATINSKÉ AMERIKY •Možnosti vstupu českých firem, se svými výrobky, na perspektivní trhy Peru, Kolumbie, Chile, Mexika, Brazílie, Argentiny •Praktické tipy pro obchodování, individuální konzultace 19. 06. 2019 TURECKO, SAE, IZRAEL - slibné trhy pro české...
Z českých exportérů do Německa, kam míří jedna třetina tuzemského exportu, očekává podle aktuálního průzkumu  34 % meziroční zvýšení vývozu k našim západním sousedům, 28 % z nich naopak očekává pokles. Vyplývá to z výsledků průzkumu, který vypracovala agentura CzechTrade ve spolupráci s...
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,2 mld. Kč vyšší. Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,2 mld. Kč a ostatních...
Zhruba šest desítek českých firem se zúčastnilo v pražském Florentinu semináře „Business Opportunities for Czech Companies in Australia“, který ve spolupráci s Australian Trade and Investment Commission (Austrade) a za podpory Velvyslanectví Australského společenství ve Varšavě uspořádala...
Brzdové komponenty a brzdové jednotky na 10 třívozových souprav metra začne dodávat společnost DAKO-CZ v letošním roce. Aktuální zakázka je opcí na již dříve realizovanou zakázku z roku 2017, kdy DAKO-CZ dodalo do Sofie brzdové komponenty a brzdové jednotky pro 20 třívozových souprav....
04. 06. 2019 E-COMMERCE - unikátní vstup na ČÍNSKÝ trh •Možnosti vstupu českých firem, se svými výrobky, na perspektivní čínský trh, a to bez jinak nákladných a nezbytných dovozních certifikací •Podrobné informace o ojedinělém projektu, fungujícím na principu Cross-Border E-commerce (CBEC),...
Kancelář agentury CzechTrade v Budapešti vede od 1. května Dora Egressy. Vzhledem k tomu, že více než sedm let spolupracovala s dosavadním ředitelem Tiborem Bialem, jehož střídá, je jejím cílem pokračovat v tradici a stylu fungování, na kterých byla kancelář postavena, tedy být nadále proaktivní v...
Součástí akcí jsou i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a dalšími zajímavými hosty. Poradíme vám s optimální formou vstupu na tyto trhy, pomůžeme vám najít a oslovit perspektivní obchodní partnery. 06. 06. 2019 Obchodování s NĚMECKEM a RAKOUSKEM Německý trh je pro...
17. 05. 2019 CHORVATSKO, SRBSKO, ČERNÁ HORA, BOSNA A HERCEGOVINA, SLOVINSKO, MAKEDONIE - příležitosti pro české exportéry! • Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci, interkulturní komunikace v obchodním jednání • Doporučené kroky exportérům při...
Oficiální internetové stránky agentury na podporu obchodu CzechTrade získaly dvě ocenění v celosvětové soutěži „Site of the Year“. Uspěly v kategorii Nejlepší integrace a Nejlepší vládní a městské stránky. Ceny projektům z celého světa uděluje společnost Kentico. Internetové...
Exportní garanční a pojišťovací společnost  podpořila v roce 2018 vývoz 61 českých exportérů do 37 zemí světa ve výši téměř 36 miliard korun. EGAP uzavřel celkem 203 nových pojistných smluv. Podpořený export putoval nejvíce do Pobřeží Slonoviny, Papui-Nové Guineji, Číny, Egypta, ale také...
Moderní energetické technologie tuzemského výrobce zvítězily v konkurenci světových dodavatelů z Ruska nebo Číny. Firma Regulus dokončila modernizaci kotelny v kyrgyzské metropoli Biškek a spolu s dalšími českými výrobci tam dodá energetická a další řešení budoucího volnočasového a sportovního...
Po úspěšném zprovoznění papírenského stroje č. 5 na dekorační papír (zprovozněno v roce 2009) se v roce 2015 rusko-německý koncern Mayak-Technocell (OOO Mayak/Felix Schoeller GmbH) rozhodl pro výstavbu dalšího stroje na stejný sortiment, který se rozhodl umístit do stejné výrobní haly, jako již...
Na firmy zaměřené na jadernou energetiku a související subdodávky míří výzva Hospodářské komory České republiky k jejich zapojení do delegace podnikatelů, která úterý 14. května po boku prezidenta České republiky Miloše Zemana zamíří na podnikatelské fórum a návštěvu maďarské elektrárny...
Agentura na podporu obchodu CzechTrade v rámci jednání české delegace v Číně podepsala memorandum se skupinou JD. Jde o druhou největší čínskou platformu e-commerce. Dokument má za cíl podpořit prodej českých značek či představit inovační potenciál České republiky na tamním trhu....
Přes 2 300 svítidel dodá brněnský výrobce HORMEN do nové nemocnice v městě Point Fortin v ostrovním státě Trinidad a Tobago. Zhruba polovinu dodaných světel HORMEN také vyrobí ve svém brněnském závodě. Nová trojpodlažní nemocnice vznikne na osmi hektarech pozemků ve čtvrti Techier...
V únoru 2019 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,3 %, dovozní ceny o 0,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,4 %, dovozní ceny o 3,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,1 %.  Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v únoru vzrostly o 0,3 %. Podstatný...
Poradíme vám s optimální formou vstupu na tyto trhy, pomůžeme vám je oslovit. Vysvětlíme vám, proč se s nimi vyplatí obchodovat. Součástí akcí jsou i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a dalšími zajímavými hosty. 24. 04. 2019 Příležitosti českých exportérů v ITÁLII...
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,4 mld. Kč nižší. Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 4,0 mld. Kč, které se zlepšilo...
10. 04. 2019 RUSKO - aktuální ekonomická situace a obchodní možnosti • Perspektivní obory a příležitosti pro český export v současné politické a ekonomické situaci, nástroje exportního financování • Optimální formy vstupu na ruský trh, obchodní zvyklosti, oslovení ruských partnerů, lokalizace...
Ministerstvo zemědělství ČR a Velvyslanectví ČR v Astaně plánují v rámci projektu na podporu ekonomické diplomacie (PROPED) uskutečnit misi českých firem do Kazachstánu ze sektoru pivovarnických technologií, pivního zařízení (plnící/uzavírací/etiketovací stroje) a surovin pro výrobu piva, a to v...
Rozvoj rybolovu a především akvakultury v Senegalu představuje nové příležitosti i pro české firmy, které by v Senegalu mohly uspět s nabídkou technologií a krmiv pro sádky ryb a akvakulturu obecně, další možnosti nabízí následné zpracování ryb a dalších produktů. Rybolov zůstává jedním z hlavních...
Od pondělí do pátku budou české firmy, univerzity a státní instituce hledat na Tchaj-wanu příležitosti pro spolupráci v oblasti Smart Cities. Podnikatelskou misi, jejíž součástí bude také účast na 17. zasedání Česko-tchajwanské podnikatelské rady pro ekonomickou spolupráci, organizuje Svaz průmyslu...
28. 03. 2019 FRANCIE a BELGIE – praktické tipy pro české exportéry • Aktuální tržní situace, perspektivní obory a příležitosti pro český export, regionální zvyklosti – co by měl podnikatel vědět • Legislativa při vysílání pracovníků do Francie, zakládání poboček ve Francii 03. 04. 2019 Budujte svou...
Celková hodnota českého exportu v loňském roce opět stoupla. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu i vyjádření českých exportérů. Na některých trzích však český vývoz ovlivnilo prudké znehodnocení tamních měn, zejména pak v zemích Jižní Ameriky či Turecku. Odborníci přitom...
Poradíme vám s optimální formou vstupu na tyto trhy, pomůžeme vám je oslovit. Vysvětlíme vám, proč se s nimi vyplatí obchodovat. Součástí akcí jsou i INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a dalšími zajímavými hosty. 10. 04. 2019 RUSKO - aktuální ekonomická situace a...
V Praze skončilo (6. 3.)  11. zasedání česko-ruské mezivládní komise pro hospodářskou, průmyslovou a vědecko-technickou spolupráci. Ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková a ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov podepsali protokol o další spolupráci. Cílem zasedání bylo...
Záznamy: 1 - 50 ze 123
1 | 2 | 3 >>