Export

Evropský jednotný trh zažívá v současnosti jednu z největších zátěží ve své historii. V rámci protipandemických opatření zavádějí některé státy EU na hranicích přísná omezení, která dopadají na pohyb zboží a osob. Polský zaměstnavatelský svaz Lewiatan, jeho litevský protějšek LPK a Svaz průmyslu a...
Český statistický úřad zveřejnil 8. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2020. Shrnutí: V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 22,7 %, kdy se snížil schodek AZO ze 47,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč. V roce 2020 se meziročně zlepšila...
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,7 mld. Kč, který byl meziročně o 25,9 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 14,7...
V listopadu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 0,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,9 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v listopadu, zejména důsledkem posílení...
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 32,2 mld. Kč, který byl meziročně o 20,0 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,8...
V říjnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,2 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v říjnu, zejména důsledkem oslabení koruny...
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld. Kč, který byl meziročně o 24,4 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7...
09. 12. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Aktuální situace a exportní příležitosti v Kazachstánu a Kyrgyzstánu • Souhrnné informace o obou zemích, ekonomické a politické klima; stávající omezení při cestování do teritoria a realizaci obchodních příležitostí • KAZACHSTÁN a KYRGYZSTÁN v době koronaviru a po něm -...
Velkoobchod prochází procesem digitalizace. Čím dál více transakcí buď probíhá online, nebo se touto formou realizuje alespoň část transakce. Na trendy a potřeby profesionálů reaguje nová platforma merXu, která výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost okamžitě začít obchodovat....
V pořadí druhý letošní E-MEET EXPORT 2020 s označením #2, který uspořádala od 9. do 13. listopadu agentura CzechTrade spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a dalšími partnery, se trefil do nálady a potřeb exportérů. Hodně firem se aktuálně připravuje na expanzi na nová teritoria, a to z...
Firma Avec Chem, největší tuzemský výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, dosáhne v letošním roce na tržby přesahující 160 milionů korun. Podle jednatele firmy Michala Filipiho stojí za více než dvojnásobným meziročním růstem mimo jiné i vyšší poptávka vyvolaná koronavirovou pandemií....
V září 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v září, zejména důsledkem oslabení koruny vůči...
Zde jsou nejbližší z nich: 19. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Expanze na ITALSKÝ trh v době koronaviru – online i fyzicky • Itálie v současné době – aktuální informace, opatření a ekonomický vývoj, dopady na obchod mezi ČR a Itálií • Aktuální exportní možnosti – identifikace oborů s největším potenciálem...
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,4 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 6,1 mld....
Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců roku dosáhla podle předběžných výsledků 71,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 41,6 mld. Kč. Vývoz se meziročně od začátku roku snížil o 11,0...
Jedná se o aktuální zpravodajství a praktické informace pro české firmy, od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, i odborníků na danou problematiku – ŽIVĚ. Zde jsou nejbližší z nich: 22. 10. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Proměny na UKRAJINSKÉM trhu – aktuální informace • Praktické tipy pro...
01. 10. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: E-shop právně správně •Jaké máte jako provozovatel e-shopu povinnosti; jak si nastavit všeobecné obchodní podmínky, jak řešit reklamace zákazníků •Na co myslet ve smlouvách s dodavateli a obchodními partnery, jak na ochranu osobních údajů, na co si dát pozor při...
Nastartovat ekonomické oživení EU a zabránit dalšímu prohloubení krize pomůže zajistit jen plně funkční vnitřní trh EU. Členské státy nesmí znovu přistoupit k národním restriktivním opatřením, které by měly dopad na volný pohyb zboží a služeb napříč EU.  Je třeba se poučit z jarního vývoje,...
22. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Jak si usnadnit vstup na trh v KOLUMBII • Aktuality z teritoria, vstup na kolumbijský trh – místní zvyky a specifika a jak se na ně připravit, právní ochrana – příklady z praxe • Propagační materiály – jak je vhodně upravit pro Latinskou Ameriku s konkrétními příklady a...
V červenci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,2 %, dovozní ceny klesly o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červenci snížily o 0,9 %....
09. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí • Jak využít historický vývoj měnových kurzů pro budoucí plánování • Jaké existují simulační nástroje vývoje měnových kurzů • Jaké nástroje lze využít pro zajištění kurzového rizika 14. 09. 2020...
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,4 mld. Kč, který byl meziročně o 15,2 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchoduse zbožímpříznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč a menší...
V červnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se, zejména důsledkem posílení...
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld. Kč, který byl meziročně o 17,6 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 9,0 mld. Kč (v...
Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020, a to po osmi letech od začátku jednání. Postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných...
V květnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,8 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,5 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v květnu snížily o 0,1 %....
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší. Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. Kladné saldo motorových...
V dubnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru...
Ministerstvo průmyslu a obchodu předložilo pro informaci členů vlády Zprávu o plnění Exportní strategie ČR za rok 2019 (na programu jednání vlády 11. května 2020). Zpráva obsahuje informace o plnění exportní strategie v roce 2019, konkrétně charakteristiku ekonomického vývoje a vývoje zahraničního...
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 26,9 mld. Kč, což byl meziročně o 42,9 mld. Kč horší výsledek. Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru (odstávky výroby a...
10. 06. 2020 Práce s daty na dálku, pohodlně a bezpečně • Aktuální trendy ve správě dat, dostupná/cloudová řešení, jejich výhody a nevýhody •Jak se učí (nejen) české firmy pracovat efektivně na dálku s daty, práce v mezinárodním prostředí, v rámci pobočkové sítě, komentování obsahu, schvalování...
Maďarsko patří mezi naše hlavní zahraniční partnery. Podle předběžných údajů MPO o zahraničním obchodu z dat ČSÚ za rok 2019 je na 9. pořadí mezi státy, do kterých je české zboží vyváženo a na 11. pozici dovozu. Mezi nejvýznamnější položky, se kterými obchodujeme, jsou potraviny a živá...
V březnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 4,1 %, dovozní ceny o 2,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,2 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny klesly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny...
Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 3,1 mld. Kč, který byl meziročně o 12,6 mld. Kč nižší. Celkový zahraniční obchod se zbožím včetně obchodní bilance ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru (odstávky výroby a...
Jedná se o aktuální zpravodajství a praktické informace pro české firmy, od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, i odborníků na danou problematiku – ŽIVĚ. Nejbližší z nich jsou: 05. 05. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: VELKÁ BRITÁNIE – obchodní příležitosti pro firmy v E-COMMERCE 12. 05. 2020...
Více než tři čtvrtiny českých exportérů mají kvůli šíření nového typu koronaviru problémy se zahraničními zakázkami. Téměř pětina firem přišla o všechny své stávající zahraniční zakázky, přes 61 % exportérů se pak potýká s jejich úbytkem. Vyplývá to z bleskového průzkumu Svazu průmyslu a dopravy...
Žďárský TOKOZ, tradiční výrobce zámků a kování, který působí již 100 let na českém trhu, reaguje na zvýšenou poptávku po chytrých zámcích. Pro dva významné evropské dodavatele - francouzský systém Somfy a dánsko-španělský Danalock - začal vyrábět na míru upravené cylindrické vložky svých řad TECH a...
V únoru 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,8 %, dovozní ceny o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní a dovozní ceny klesly shodně o 3,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v únoru snížily o 0,8 %. Rozhodující vliv na...
S podporou Programu B2B České rozvojové agentury poskytuje česká společnost Cambodian už druhým rokem technologickou i organizační asistenci menším pěstitelům pepře z provincie Kampot. Kampotský pepř, považovaný za nejlepší pepř na světě, vykupuje česká společnost přímo od drobných kambodžských...
V lednu 2020 se vývozní a dovozní ceny meziměsíčně shodně snížily o 0,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 2,1 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v lednu snížily o 0,8 %. Vliv na vývoj celkového...
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 15,1 mld. Kč, který byl meziročně o 2,4 mld. Kč nižší. Příznivě celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím ovlivnil především růst přebytku bilance s motorovými vozidly o 5,4 mld. Kč (díky...
12. 03. 2020 SKANDINÁVIE a POBALTÍ aneb jak prorazit na trhy severní Evropy (Zlín) •Obchodní příležitosti ve Švédsku, Finsku, Norsku, Dánsku, Lotyšsku, Litvě a Estonsku •Oslovení potenciálního obchodního partnera, obchodní a kulturní zvyklosti, oborové příležitosti pro české podnikatele 18. 03....
Ázerbájdžán, Gruzie a Indie patří mezi destinace, které českým podnikatelům nabízejí zajímavé exportní příležitosti. Své působiště zde mají i zahraniční kanceláře CzechTrade, agentury na podporu vývozu. Ty nyní povedou noví ředitelé. Pro ázerbájdžánské Baku, v jehož působnosti je i Gruzie, se...
Evropská banka pro rekonstrukci a rozvoj (ERBD) a uzbecká vláda podepsaly dohodu o provedení prací v rámci Programu ekologické rehabilitace pro Centrální Asii v Uzbekistánu. Tento dokument předpokládá účast Uzbekistánu v programu sanace uranových odkališť z fondu ERBD pro obnovu životního prostředí...
I přes slábnoucí dynamiku pokračoval růst tuzemského vývozu do Německa také v loňském roce. Čeští exportéři tam v přeshraničním pojetí vyvezli zboží za rekordních 1,45 bilionu korun, což je meziročně o 1,6 procenta více. Německé dovozy naopak nepatrně klesly, Česko tak o 24,7 miliardy korun zvýšilo...
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 6,7 mld. Kč, což byl meziročně o 2,1 mld. Kč horší výsledek. Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnilo především snížení kladného salda motorových vozidel o 5,0...
Vliv a ekonomický význam Číny nelze přehlížet. Pro mnoho českých firem jde o významný trh z hlediska exportu i importu. Zároveň však musíme věnovat pozornost i rizikům pramenícím z výrazně odlišného rámce fungování čínské ekonomiky. Evropská konfederace BusinessEurope, jejímž členem je také Svaz...
07. 02. 2020 Budoucnost českého exportu v AFRICE - zaměřeno na exportní příležitosti v NIGÉRII, JAR, MAROKU a EGYPTĚ Akce se koná pod záštitou MPO a zahraničního výboru Poslanecké sněmovny ČR, v prostorách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. •Exportní zájmy ČR a podpora exportu v...
V listopadu 2019 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,6 %. Meziročně vývozní ceny klesly o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v listopadu snížily o 0,6 %. Největší...
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 10,2 mld. Kč, který byl tak meziročně o 6,9 mld. Kč nižší. Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnilo především prohloubení schodku bilance s počítači,...
Záznamy: 1 - 50 ze 185
1 | 2 | 3 | 4 >>