Export

V srpnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,3 %, dovozní ceny vzrostly o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 8,6 %, dovozní ceny o 9,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,3 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v srpnu klesly o 0,3 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 28,1 mld. Kč, což byl meziročně o 35,6 mld. Kč horší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly...
Koronavirová krize firmy k výrazným novinkám v zahraničním obchodě nepřiměla. V oblasti státní podpory exportu by ale podnikatelé do budoucna uvítali řadu změn. Rozvoji exportu by podle nich pomohl větší důraz na podnikatelské mise nebo třeba přijetí eura. Otázky: 1. Zavedli jste s ohledem na svou...
V červenci 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 2,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,7 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 7,7 %, dovozní ceny o 7,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červenci zvýšily o 3,1 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 7,2 mld. Kč, což byl meziročně o 21,3 mld. Kč horší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziročně vyšší deficit bilance s ropou a zemním...
V červnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně vzrostly o 0,6 %, dovozní ceny o 1,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,4 %, dovozní ceny o 5,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 98,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červnu zvýšily o 0,6 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách schodkem 6,9 mld. Kč, což byl meziročně o 40,9 mld. Kč horší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím nepříznivě ovlivnil především meziroční pokles přebytku obchodu s motorovými vozidly...
V květnu 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,2 %, dovozní ceny vzrostly o 0,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,7 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,0 %, dovozní ceny o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v květnu klesly o 0,2 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 6,3 mld. Kč, což byl meziročně o 6,9 mld. Kč lepší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o...
Exportní průzkum Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstvem průmyslu a obchodu ukázal, že se české malé a střední podniky během pandemie v exportu spolehly na okolní země, v dohledné době chtějí exportní...
V dubnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,1 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,8 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v dubnu vzrostly o 0,8 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v dubnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 19,3 mld. Kč, což byl meziročně o 43,6 mld. Kč lepší výsledek. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožímpříznivě ovlivnil především meziroční růst přebytku obchodu s motorovými vozidly o...
Příznivý vývoj pandemie koronaviru a s ním související postupné rozvolňování opatření umožňuje tuzemským firmám obnovovat či rozšiřovat své aktivity v zahraničí. Zájem o navazování nových obchodních kontaktů i sdílení zkušeností napříč obory potvrzuje první setkání Platformy českých...
Vietnamský konglomerát THACO Group z Hočiminova Města odeslal na začátku května do USA dalších 50 návěsů, což je jeho druhá dodávka na americký trh. Ta první se uskutečnila loni a obsahovala 69 návěsů. THACO očekává ještě letos vývoz dalších 475 návěsů do USA. Kromě USA se THACO specializuje...
V březnu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,1 %, dovozní ceny o 2,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,8 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,9 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v březnu vzrostly o 2,1 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů dosáhlo saldo zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách v březnu 2021 přebytku 18,5 mld. Kč. V březnu předchozího roku skončila bilance vyrovnaná, tudíž i meziroční rozdíl činil 18,5 mld. Kč. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především...
Rozšířit své podnikání do dalších zemí nebo využít díry na zahraničním trhu pro rozběhnutí nového projektu je díky globálnímu obchodnímu prostředí snazší než kdy dříve. Před vstupem na nový trh si je však potřeba dobře promyslet, zda je daná země skutečně pro podnikání vhodná. Sledovat je vhodné...
V únoru 2021 vývozní ceny meziměsíčně klesly o 0,1 %, dovozní ceny se zvýšily o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 4,5 %, dovozní ceny o 2,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v únoru klesly o 0,1 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 22,5 mld. Kč, který byl meziročně o 2,2 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s rafinovanými ropnými produkty...
V lednu 2021 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 0,6 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,3 %. Meziročně se vývozní ceny zvýšily o 3,8 %, dovozní ceny o 0,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny v lednu vzrostly o 0,6 % (po očištění o...
Podle předběžných údajů skončila v lednu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 24,6 mld. Kč, který byl meziročně o 7,3 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně menší deficit bilance s ropou a zemním plynem o 3,2...
Familium je jedním z malých českých podniků, dokázaly oslovit nejen české zákazníky, ale navzdory všem komplikacím loňského roku zaznamenávají obchodní úspěch také v zahraničí. „Ve spolupráci s CzechTrade se nám podařilo po měsících jednání uzavřít smlouvu se silným partnerem, který zajišťuje...
Evropský jednotný trh zažívá v současnosti jednu z největších zátěží ve své historii. V rámci protipandemických opatření zavádějí některé státy EU na hranicích přísná omezení, která dopadají na pohyb zboží a osob. Polský zaměstnavatelský svaz Lewiatan, jeho litevský protějšek LPK a Svaz průmyslu a...
Český statistický úřad zveřejnil 8. února první předběžná data o zahraničním obchodě za rok 2020. Shrnutí: V roce 2020 se meziročně zlepšila záporná bilance agrárního zahraničního obchodu (AZO) ČR o 22,7 %, kdy se snížil schodek AZO ze 47,5 mld. Kč na 36,7 mld. Kč. V roce 2020 se meziročně zlepšila...
Podle předběžných údajů skončila v prosinci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 17,7 mld. Kč, který byl meziročně o 25,9 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 14,7...
V listopadu 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 0,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,9 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v listopadu, zejména důsledkem posílení...
Podle předběžných údajů skončila v listopadu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 32,2 mld. Kč, který byl meziročně o 20,0 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,8...
V říjnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,5 %, dovozní ceny o 1,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,9 %. Meziročně vývozní ceny rostly o 3,2 %, dovozní ceny o 0,6 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v říjnu, zejména důsledkem oslabení koruny...
Podle předběžných údajů skončila v říjnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 33,4 mld. Kč, který byl meziročně o 24,4 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 7,7...
09. 12. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Aktuální situace a exportní příležitosti v Kazachstánu a Kyrgyzstánu • Souhrnné informace o obou zemích, ekonomické a politické klima; stávající omezení při cestování do teritoria a realizaci obchodních příležitostí • KAZACHSTÁN a KYRGYZSTÁN v době koronaviru a po něm -...
Velkoobchod prochází procesem digitalizace. Čím dál více transakcí buď probíhá online, nebo se touto formou realizuje alespoň část transakce. Na trendy a potřeby profesionálů reaguje nová platforma merXu, která výrobcům, distributorům a velkoobchodníkům nabízí možnost okamžitě začít obchodovat....
V pořadí druhý letošní E-MEET EXPORT 2020 s označením #2, který uspořádala od 9. do 13. listopadu agentura CzechTrade spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR (MPO) a dalšími partnery, se trefil do nálady a potřeb exportérů. Hodně firem se aktuálně připravuje na expanzi na nová teritoria, a to z...
Firma Avec Chem, největší tuzemský výrobce ochranných prostředků dýchacích cest, dosáhne v letošním roce na tržby přesahující 160 milionů korun. Podle jednatele firmy Michala Filipiho stojí za více než dvojnásobným meziročním růstem mimo jiné i vyšší poptávka vyvolaná koronavirovou pandemií....
V září 2020 se vývozní i dovozní ceny meziměsíčně zvýšily o 1,9 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 0,9 %, dovozní ceny klesly o 1,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,2 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v září, zejména důsledkem oslabení koruny vůči...
Zde jsou nejbližší z nich: 19. 11. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Expanze na ITALSKÝ trh v době koronaviru – online i fyzicky • Itálie v současné době – aktuální informace, opatření a ekonomický vývoj, dopady na obchod mezi ČR a Itálií • Aktuální exportní možnosti – identifikace oborů s největším potenciálem...
Podle předběžných údajů skončila v září bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,4 mld. Kč, který byl meziročně o 14,4 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil především meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 6,1 mld....
Opatření proti šíření koronaviru v roce 2020 negativně ovlivnila i zahraniční obchod. Bilance zahraničního obchodu se zbožím za prvních osm měsíců roku dosáhla podle předběžných výsledků 71,1 mld. Kč, což představuje meziroční pokles o 41,6 mld. Kč. Vývoz se meziročně od začátku roku snížil o 11,0...
Jedná se o aktuální zpravodajství a praktické informace pro české firmy, od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, i odborníků na danou problematiku – ŽIVĚ. Zde jsou nejbližší z nich: 22. 10. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Proměny na UKRAJINSKÉM trhu – aktuální informace • Praktické tipy pro...
01. 10. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: E-shop právně správně •Jaké máte jako provozovatel e-shopu povinnosti; jak si nastavit všeobecné obchodní podmínky, jak řešit reklamace zákazníků •Na co myslet ve smlouvách s dodavateli a obchodními partnery, jak na ochranu osobních údajů, na co si dát pozor při...
Nastartovat ekonomické oživení EU a zabránit dalšímu prohloubení krize pomůže zajistit jen plně funkční vnitřní trh EU. Členské státy nesmí znovu přistoupit k národním restriktivním opatřením, které by měly dopad na volný pohyb zboží a služeb napříč EU.  Je třeba se poučit z jarního vývoje,...
22. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Jak si usnadnit vstup na trh v KOLUMBII • Aktuality z teritoria, vstup na kolumbijský trh – místní zvyky a specifika a jak se na ně připravit, právní ochrana – příklady z praxe • Propagační materiály – jak je vhodně upravit pro Latinskou Ameriku s konkrétními příklady a...
V červenci 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,9 %, dovozní ceny o 0,3 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 99,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 1,2 %, dovozní ceny klesly o 1,4 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v červenci snížily o 0,9 %....
09. 09. 2020 ONLINE SEMINÁŘ: Měření a řízení kurzového rizika u přeshraničních obchodních transakcí • Jak využít historický vývoj měnových kurzů pro budoucí plánování • Jaké existují simulační nástroje vývoje měnových kurzů • Jaké nástroje lze využít pro zajištění kurzového rizika 14. 09. 2020...
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 13,4 mld. Kč, který byl meziročně o 15,2 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchoduse zbožímpříznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 6,1 mld. Kč a menší...
V červnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 1,8 %, dovozní ceny o 2,2 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,4 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,0 %, dovozní ceny klesly o 1,5 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,6 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se, zejména důsledkem posílení...
Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 34,1 mld. Kč, který byl meziročně o 17,6 mld. Kč vyšší. Celkové saldo zahraničního obchodu se zbožím příznivě ovlivnil zejména růst přebytku bilance motorových vozidel o 9,0 mld. Kč (v...
Čeští podnikatelé mají po nedávné liberalizaci obchodu s Japonskem či Singapurem snazší přístup na další asijský trh. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Vietnamem (EVFTA) nabývá platnosti 1. srpna 2020, a to po osmi letech od začátku jednání. Postupně odstraní až 99 procent všech vzájemných...
V květnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně snížily o 0,1 %, dovozní ceny o 1,1 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 101,0 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 2,8 %, dovozní ceny klesly o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 103,5 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny se v květnu snížily o 0,1 %....
Podle předběžných údajů skončila v květnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 1,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,0 mld. Kč nižší. Celkovou bilanci zahraničního obchodu se zbožím podstatně ovlivnily dopady opatření proti šíření koronaviru. Kladné saldo motorových...
V dubnu 2020 se vývozní ceny meziměsíčně zvýšily o 2,2 %, dovozní ceny o 1,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 100,5 %. Meziročně vývozní ceny vzrostly o 3,1 %, dovozní ceny o 0,7 %. Směnné relace dosáhly hodnoty 102,4 %. Meziměsíční srovnání Vývozní ceny, zejména důsledkem oslabení koruny vůči euru...
Záznamy: 1 - 50 ze 207
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>