Z HISTORIE

Články jsou přehledně rozřazeny do 2 kategorii:
 
 
 

Z historie

V roce 1926 bylo celkem 1,7 milionu zaměstnanců členy odborů. Pět set odborových organizací v Československu se sdružovalo do 13 odborových ústředen. Vlastní odbory měli například holiči, číšníci, státní úředníci, profesionální fotbalisté, ale i zaměstnanci Státního úřadu statistického. Odbory jako...
Z historie 1930 Zkapalňování uhlí Zkapalňování uhlí jest v dnešní době nejzajímavější kapitola tepelného hospodářství, jehož rozmach lze poznamenati od doby světové války, kdy dostavila se citelná nouze o palivo. Dnes není ovšem už nouze o palivo, naopak, na uhelném trhu jeví se krize,...
Čím se kazí vzduch velkoměst? Žijeme na dně velkého oceánu vzdušného, který stále proniká celým naším tělem. Vdechujeme jej a jeho kyslíku upotřebujeme k okysličování krve, která přišla do plic, obtížena jsouc látkami tělem vyloučenými. Je to kysličník uhličitý, který vznikl životní činností...
Reparace   V právu mezinárodním dnes rozumíme tímto pojmem peněžní částky, které mají platit státy, které byly ve světové válce poraženy, státům zvítězivším. Z toho vznikl celý reparační problém, který se řeší od konce světové války až dodnes, a teprve budoucnost ukáže, jakým...