C

Zařízení k udržení předmětu v rovnováze, ať svislé n. vodorovné; skládá se ze tří kruhů: vnější je pevný, v něm je čepy uložen kruh...
Přístroj ke kreslení podle přírody, si dal patentovat r. 1806 W. H. Wollaston.
Slouží k převodu pohybu s hřídele na jiný, různoběžný; jsou to dvě vidlice spojené křížovým čepem. Přisuzuje se J. Cardanovi, ital....
Vyrobil r. 1855 Angličan A. Parkes a v příštích 10 letech vypracoval způsob k výrobě ve velkém (tzv. „parasit“). R. 1869 objevil samostatně...
yrobil po prvé r. 1908 něm. chemik Brandenberger.
Byl znám již Římanům. Mísili vápno s moučkou ze slabě pálených cihel nebo s práškovitou puzzolanou. Tato malta pod vodou tvrdla. R. 1756...

Cer

Prvek, kov (vzácná zemina). Objevili nezávisle jeden na druhém r. 1803 něm. chemik Klaproth, švéd. chemik Berzelius a Hiesinger. Užívá se ho ve...
Soudíc podle nálezu úlomků cihlových v jedné egyptské naplavené vrstvě, jejíž stáří se odhaduje na 12 000 let, dovedl pálit cihly již...
Pravěcí lidé ho začínají užívat k výrobě bronzu někdy v 3. tisíc. př. Kr. Nejstarší známky toho jsou v Egyptě. Po prvé se o cínu...
  Primitivní, několikastrunná, je nástroj původu nejspíše štýrského, vyskytuje se již před 16. stoletím. Poněkud dokonalejší nástroj se objevuje...
Vyrobili r. 1879 chemikové Fahlberg a Remsen.
  Podařilo se ho vyrobit laboratorně r. 1819 franc. chemik Braconnotovi, po něm zkoušeli různé metody zejména četní chemikové švýcarští, výrobní...
  Třtinový cukr. První zprávu o cukrové třtině přinesli do Evropy Řekové z výpravy Alexandra Makedonského do Indie kol r. 300 př. Kr. Není...
  Přístroj na rozbíjení atomových jader prvků, a tím k přeměně jich v prvky jiné (zpravidla radioaktivní), vynalezl r. 1931 americký...
  Patří k nejstarším zařízením technickým. V jakém časovém pořadí se objevila, nelze říci. K nejstarším způsobům patří jistě...
  Nejstarší pochází od pařížského mechanika J. F. Richera, z r. 1780. J. Bramah (v. t.) sestrojil číslovačku k číslování bankovek,...
  První sestrojil r. 1800 it. fyzik A. Volta, z měděných a zinkovaných kotoučů položených na sebe po dvou a oddělených kotoučkem...
  Jsou známy již ve starověku. V Ninive byla při vykopávkách nalezena plankonvexní č. broušená z křišťálu, pocházející asi ze 7....
  Jsou to vhodně utvářená pole elektrická nebo magnetická, působící na elektronový paprsek (t. j. proud elektronů), jako čočky optické na...
  Roku 1520 přivezena Španěly po prvé do Evropy z Mexika; r. 1606 zavedl výrobu č. Florenťan Carletti.
  Byl podle všeho znám již ve starověku, ale ve velkém, průmyslově, byl vyráběn až v 18. století. Syntheticky, z dusíku a vodíku, byl...