A

  Zatím nejstarším známým adresářem je a. londýnských kupců z r. 1677 p.n A Collection of the names of the Merchant. První všeobecný...
    Reakční parní turbinka, popsaná a vyobrazená ve spisu Herona Alexandrijského Pneumatika (z 2. stol. př. Kr.); koule se dvěma...
  Struny napjaté v rámu a rozechvívané melodicky větrem se pokládají za vynález encyklopedického spisovatele, jesuity Ath. Kirchera, ten...
  Roku 1801 pozoroval pařížský učitel hudby N. Gautherot při svých pokusech s článkem ze stříbrného a platinového drátku, ponořených do...
  Nádrže shromažďující přebytečnou páru z parních kotlů v době malé spotřeby a odevzdávající ji v době spotřeby zvýšené. První...
  Nejstarší známé je roku 1572; kolem skleněné koule s ptákem plovaly rybky.
  Litografie na hliníkové desce; vynalezl r. 1892 B. Schloz z Mohuče.  
  Barvivo obsažené v mořeně barvířské, zjistili po prvé r. 1826 franc. chemikové Colin a Robiquet; uměle (syntheticky) jej vyrobili němečtí...
  Barvivo obsažené v kamenouhelném dehtu, získal r. 1826 O. Unverdorben, uměle jej po prvé vyrobil r. 1840 něm. chemik C. J. Fritzsche.
  Kovový a. znali Babyloňané někdy před 3. tisíc. př. Kr., soudíc z nálezu nádoby zhotovené z a. Z Babylonu se znalost a....
  Chemický prvek, plyn chemicky netečný (odtud název), získal, nevěda o tom, první r. 1784 angl. chemik Cavendish. Znovu byl objeven až r. 1894...
  Byl znám ve starověku, ale jen ve sloučeninách, jako prvek jej rozpoznal po prvé r. 1675 franc. chemik N. Lemery.
  Nazývá se neprávem po hrabství artoiském ve Francii, kde prý byla u obce Lilliers navrtána po prvé (r. 1126), neboť již kol. r. 450 po Kr. se...
  Podle Plinia st. (Hist. Natur.) se užívalo a. ve starověku na knoty do olejových kahanců, i jako ubrusů a rubášů při pohřbívání ohněm.
  Byl znám již lidem z doby kamenné, zatemňovali jím pazourkové nebo kostěné špičky do šípů, pazourkové nože a pily do držadel. Herodot...
  Hvězdářský přístroj k určování zeměpisné šířky podle slunce nebo známého souhvězdí, sestrojen řeckým hvězdářem Ptolemaiem kol. r. 150 po...
  Parní se objevují koncem 20. let 19. století v Anglii. Se spalovacím motorem první r. 1897 v Německu.  
  V širším smyslu se a. rozumějí mechanismy, které pracují bez lidského zásahu, jakmile jsou uvedeny v činnost; v užším smyslu se...
  Za nejstarší prodejní a. lze pokládat automat popsaný Heronem Alexandrijským (2. stol. př. Kr.). Po vhození mince se otevřel kohoutek a...
  Rozumí-li se tímto pojmem všeobecně vozidlo bez koní, jsou počátky a. velmi dávné, aspoň pokud se týče technické myšlenky. Již první průkopník...
  Tj. s obrysy dobře obtékanými vzduchem, takže se netvoří víry, zdroj velkých ztrát (odpor vzduchu) sestrojil první r. 1923 něm....
  První sestrojil Holanďan S. Stratingh v Gronningen r. 1835, s elektromagnetickým motorem; r. 1836 Ital G. D. Botto v Turíně a....
  Známý anglický fyzik a matematik I. Newton navrhl r. 1663 hnáti vozidla reakční silou páry prudce vyfukující z parní koule uložené na...
  Na pohon a. stlačeným vzduchem si dal r. 1800 patentovat Angličan Medhurst.
  Nejstarším předchůdcem je plynový a. navržený býv. majorem švýcarským Isaacem de Rivaz (patent z roku 1807). Na podvozku stál válec...
  Reprodukce odstíněných obrazů (fotografií apod.) rozkladem jich v tečky síťkou (rastrem). První pokusy W. H. Talbot (průkopník...