Letos si připomínáme 105. výročí vytvoření Československé republiky, které je spojeno se jmény Masaryk, Štefánik a dalších vůdčích osobností tehdejší české a slovenské politické scény. V této souvislosti se nabízí řada otázek: Jaký byl profesor T. G. Masaryk, náš první prezident osvoboditel? Z čeho pramenila jeho touha po samostatnosti?  Jaké je jeho dědictví pro současnost? a další. Dnes jsme mnohdy svědky, že se nejeden politik zaštiťuje Masarykem a jeho odkazem chtěje tak zdůraznit, že bude pokračovat v jeho ´cestě´. Nakolik je to upřímné nebo s cílem vlastního prospěchu musí posoudit laskavý čtenář sám.  Připomenout T. G. Masaryka jsme se rozhodli prostřednictvím knihy TGM v Lánech, která vyšla v roce 1946. Je to třetí a rozšířené vydání publikace Pan president a lidé v Lánech, která poprvé vyšla v zimě 1937. Autorem je Stanislav Jandík a vyšla ve Vydavatelství Za svobodu. Je třeba ji chápat pohledem doby, v níž vznikla. Nicméně je výmluvným svědectvím, jak lidé vnímali svého prezidenta.  Její tvůrce o vzniku knihy napsal:
Když jsem před lety hledal příčinu lásky našeho lidu k T. G. Masarykovi, obrátil jsem se k těm neprostším, k babičkám a dědečkům, které potkával v lese, k dětem, které na něho čekávaly, k dělníkům, rolníkům a řemeslníkům, kteří s ním přišli do styku, a k těm, kteří mu byli nejčastěji nablízku. Vyprávěli mi své drobné příběhy, jak se s ním setkali, na co se jich ptal, co jim řekl, opakovali jeho výroky, a z jejich vyprávění vyrůstala i Masarykova podoba. Měla dva význačné rysy: učenost a lidovost. Z lidu vyšel a lidovým zůstal. Lidovost rodného prostředí dávala jeho učenosti dar jednoduchého a jasného výrazu. Jeho moudrost a učenost zas tomuto srozumitelnému výrazu myšlenkovou náplň. Jednoduchým způsobem uměl povědět i největší pravdy tak, že je pochopil neučený a obdivoval učený. Dovedl pronikat k tajnicím člověkovy duše, on, král-filosof, obdařený ryzostí citu a „nevinností srdce“, které mu získávaly lásku lidu. Masaryk šel k lidství skrze člověka. Tu je i kořen jeho humanitní demokracie.
Z tohoto poznání pak logicky vyplynula stavba této knihy: dobrat se k Masarykovu lidskému profilu nitrem drobných lidí. Pak pochopíme opravdovost smutku našeho národa a celého světa nad jeho skonem, pochopíme i živou a podnětnou sílu masarykovské tradice v boji proti německému vetřelci. Počáteční rozmanité, ale vnitřně související příběhy přecházejí v jednotlivý proud vyprávění a celek tvoří reportážní obraz české vesnice za míru i za války.

Masaryk

„…věrni zůstáváme,“ skončil dr. Beneš svou řeč a tvrdé, upracované ruce se na dotvrzení sevřely v pěst. Ruce havířů, ruce zemědělských dělníků, ruce malých řemeslníků, kteří se tu scházeli k sváteční besedě. Sevřená ruka a reflexivní kývnutí, to byla jejich řeč, kterou vládli lépe než...
Toho slavného dne celá země zní slibující ozvěnou slov presidenta dr. Edvarda Beneše, který v monumentálních rysech vytyčuje plán příštího budovatelského díla. „V pocitu hrdého dojetí vzpomínám onoho dne, kdy první president našeho státu nás navždy opustil. Jeho životní dráha byla u konce, ale...
Bez bronzu a mramoru Hroby velkých lidí, kteří obětovali svůj život životu národa, jsou křížovým zastavením na jeho cestě ke slavnému zítřku. Jsou studnicemi radosti i žalu. Žalu nad zmarem tělesného a radostí nad věčným životem jejich myšlenek, které v nás a skrze nás utvářejí svět podle...
Otázce po životnosti Masarykova díla v budoucích pokoleních se tím spíše nemohl vyhnouti jeho žák a vykladač nejoddanější, president dr. Edvard Beneš. V rozhovoru se šéfredaktorem časopisu Svět práce uvedl, jak nám Masarykovo jméno pomáhalo za hranicemi i po jeho smrti a vytyčil, čím je...
V Právu lidu zkoumá kulturní odkaz Masarykův Karel Polák: „Masaryk byl napřed vědcem a myslitelem, zakladatelem nového oboru vědeckého na Karlově universitě, totiž sociologie, theoretické politiky. Věda a filosofie česká získávala nejdřív a nejpříměji z jeho průkopné a obrodné činnosti....
Duch T. G. Masaryka byl ochranným geniem českého lidu. Stál věrně při každém, kdo jeho myšlenkou a slovem naplněn vlekl svůj kříž alejemi hoře, byl nám elixírem života a pramenem vody živé, když jsme cestou na Kalvarii padali v smrtelné agonii. Proto osmé výročí jeho smrti nebylo jen...
Nad lánským hřbitovem se tetelí řinčení železa. Ale to není ten pracovní třeskot z blízkého dolu, ne, to je bojový zvuk rozechvělé oceli tanků, německých tanků s československými vlajkami. Panthery a Tygry, ukořistěné českými revolucionáři Němcům, kteří se v nich cítili jak...
Jsou zase čtyři jako dříve. Odpočívají. Tváře učerněné, ožehlé ranami z pušek. S Lánskými nešli. Jenom ten jeden. Zůstali v četě z blízké vesnice. „Až bude po všem, půjdu ke hrobu,“ říká Jarek a myslí na Lány. Ten hrob ho spojuje s Milenou. Ten hrob a lístek suchého kvítí....
Již od mládí je člověk poučován, že hodina má šedesát minut a minuta šedesát vteřin. Životní zkušenost ho však poučí, že jsou hodiny, které vydají za dvě, a hodiny, po kterých se ani nezapráší. Stejně v Lánech. Den po tom, co tam začali revoluci, měla jich ta lánská jen asi třicet. Rotmistrova...
Ještě v noci dostali zprávu na šachtu. Poručík Čechák, nasazený sem úřadem práce jako vážný, sestavuje z horních údernou jednotku. Teď budou mít těžší práci než tu v dolech; mají proti sobě dvacet německých četníků ozbrojených kulometem a ručními granáty. Přesto, že oni mají jen holé...
Přísaha Tma a v ní několik skvrn, temnějších, než je sama. Stahují se k lesu, všechny do jednoho místa. Tam, kde se říká U obrázku a kde se kope žlutá hlína. Zavlhlý vzduch prozrazuje přídeští. Ciferník hodinek světélkuje sírovou žlutí. Do půlnoci chybí dvacet minut. Ještě tu nejsou...
Kol křivoklátských lesů slídí kladenské Gestapo. Bože, jak ten člověk nám připadá známý! Aha, major Vít. Byl, byl, ale už není. Majora Víta není více. Už není major, ale podplukovník, už není Vít, ale Witt, možná, že i jinak psáno, možná, že už plukovník, nevíme, do gestapácké legitimace jsme se mu...
Pomoc shůry „Jsem-li dobrým Čechem? Kdo? Já?“ hajný Mátl k nočnímu hostu, jehož nezval. A v duchu, co tohle zas je, aby to nebyla nějaká bouda, to tak, a podrážděně: „Jen aby vy jste byl tak dobrý Čech. O mě se nestarejte.“ Kdyby noční host rozložil přízvuk a zabarvení Mátlova hlasu,...
Hrob toho muže, který po celý svůj život vybrušoval duši v drahokam, nesměl být v den jeho narozenin ověnčen. Den před svátkem a den po něm patrolovali na hřbitově i kolem hřbitova ozbrojené hlídky. Rozkaz: Zatknout každého, kdo není z rodiny a položil by na hrob TGM kytici. Proto...
Marné vzteky Posláním velikých mužů je brousit duši člověka v duchový drahokam, od pokolení k pokolení stále dokonalejší a zářivější, drahokam, oproštěný od všeho živočišného, barbarského, co v dnešním lidstvu po jeho předcích zbylo a co je skutečnou příčinou pozemského zla. Poslání...
Aparát vylovil z ovzduší hlas nikoho, který s sebou vleče i vidinu pihovatého zrzka s pohledem krysy. Říšský zastupující protektor SS-Oberstumbannführer Reinhard Heydrich. Pohrdavě stažené koutky úst, sebevědomí podložené nejtemnějšími pudy. V této tváři není místa pro...
Maffie o milionu hlav Byly doby, kdy veliké světové události pronikaly do Lán sotva ve vzdáleném hlase. Lakýrník a sedlář Vavřička se kozla staral o konferenci ve Stresse nebo třináctý článek Společnosti národů a tejně i soused Kukla. Tak, že pokývali hlavou a šli si po svých. Německá okupace však...
Noc temná, hluboká, jako by lánským spiklencům přála sama příroda. Hřbitov na návrší, stromy i zeď slity v jedinou temnou hmotu. Na dvoře u Horníků stojí připravený potah, kůň netrpělivě čeká na výjezd. Malíř ho krotí vlídnými slovy. Do stanovené hodiny už mnoho nechybí. Jen co zabuší na vrata...
Obstarat nákladní auto. Jak lehce se tato tři slova vysloví a jak těžce uskuteční. Každý má deset výmluv, nikdy nepotřeboval automobil naléhavěji než teď, kdy jej Horník žádá pro převoz. Nikdo s tím nechce nic mít. Zúčastní se na podniku pouze mlčením. Nezbývá než se spokojit koňským potahem....
Za dunění Paradeschrittu zdvihla se pathologická ssedlina ze dna odpadkových jam, aby zakalila čistou nádrž národní pospolitosti. Mezi známými tvářemi se objevilo i několik nových, do včerejška skrytých v opačném táboře. Přišly dělat kariéry na krchov. „Národovci“ odhodili ideový nátěr...
1 | 2 | 3 >>