CH

Umění připravovat umělý led je východního původu. V 11. století vybírali kalifové v Kairu daň na nápoje chlazené umělým ledem. Do Evropy přišla...
  Chem. prvek, objevil švédský chemik Scheele r. 1774.
  Objevil jej r. 1831 franc. chemik E. Souberain a něm. chemik J. Liebig, v lékařství se začal užívat hojněji až koncem 40. let, ač již r....
  Připravil první r. 1798 franc. majitel bělidla Tennant a začal je vyrábět ve velkém.
  Objevil jej r. 1797 franc. chemik Vauquelin. Elektrolyticky jej získal r. 1854 Bunsen a technickou výrobu zavedl r. 1898 Goldschmidt.
Chronometr námořní  (přesné hodiny k určování zeměpisné délky) Určovat zeměpisnou délku přesnými hodinami navrhoval již r. 1547 lékař...
  První se o nich zmiňuje kol r. 200 př. Kr. řecký spisovatel Plautus. Užívali jich tehdy na divadle herci představující satyry.