J

  V mladší době kamenné z něho vyráběli v krajích při Sever. moři ozdobné předměty. Od Germánů jej poznali Římané a vyráběli...
  Jehla (dřevěná n. kostěná) se objevuje v starší době kamenné, má již také ouško. Stroj na velkovýrobu jehel navrhl Leonardo da Vinci,...
  Heron Alexandrijský a Vitruvius popisují čtverý druh j.: jednosloupový až čtyřsloupový s kladkostroji, pákami a rumpály, neb...

Jod

  Chemický prvek, plyn, objevil r. 1811 výrobce ledku B. Courtois z Paříže v popelu chaluh.
  První vyrobil r. 1822 chemik Serullas.