Smart City

Náměstek primátora Petr Hlubuček představil na pondělním zasedání Rady hl. m. Prahy Implementační plán Strategie adaptace hl. m. Prahy na změnu klimatu na roky 2020 až 2024. Ten shrnuje nejdůležitější cíle v boji proti negativním klimatickým fenoménům vysokých teplot, nerovnoměrných úhrnů...
Členové rady schválili v rámci projektu "EPC III – analýza potenciálu energetických úspor Středočeského kraje“ celkem tři záměry na zpracování analýz stavu a potenciálu energetických úspor u 30 vybraných budov ve Středočeském kraji. V každém ze záměrů půjde o deset budov. „Výstupní analýzy...
Technologická skupina BOOTIQ, která vytváří komplexní IT projekty pro známé korporace i začínající startupy, pomáhá na Slovensku s řízením měst pomocí nástrojů Atlassian prostřednictvím pobočky BOOTIQ EEA, která pro řízení pracovních procesů organizačních týmů zavedla nástroje Atlassian Confluence...