Průmysl

Průmyslová produkce v lednu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 1,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 1,3 %. Průmyslová produkce v lednu 2020 byla reálně meziměsíčně vyšší o 1,1 %. Meziročně...
Průmyslová produkce v prosinci po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 3,4 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 2,7 %. V roce 2019 průmyslová produkce klesla meziročně o 0,5 %. Hodnota nových zakázek...
Sdružení automobilového průmyslu přineslo tradiční přehled o výrobě a odbytu vozidel za období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Výroba silničních vozidel v Česku jen mírně poklesla. Celkově bylo v roce 2019 vyrobeno 1 459 998 silničních vozidel (- 0,6 %). Produkce motorových vozidel se meziročně...
Představitelé vedení a odborové organizace ve společnosti Vítkovice Steel se dohodli na mzdovém vývoji a zaměstnaneckých benefitech pro rok 2020. Podle dodatku ke Kolektivní smlouvě pro roky 2019 – 2023 porostou ve firmě od dubna mzdy a odměny o téměř 5 %, což znamená pro zaměstnance měsíčně...
Diskuze nebude konsensuální. Mezi členskými státy nepanuje shoda ani k dohodě o klimatické neutralitě, ani o novém negoboxu FI PRES k Víceletému finančnímu plánu a poklesu prostředků na kohezi a CAP. Klimatická politika Evropská rada by měla dokončit projednávání vodítek k přijetí dlouhodobé...
Více než stovka šéfů zaměstnavatelských svazů z 35 zemí Evropy se 5. – 6. prosince 2019 setkala v Záhřebu, aby projednala témata klíčová pro budoucnost Evropy a konkurenceschopnost evropského byznysu. Přijali tak pozvání sesterského svazu z Chorvatska (HUP) necelý měsíc před tím, než se Chorvatsko...
Po letošním zrušení karenční doby vláda opět podnikatelům naložila další zátěž. Vládou schválená částka růstu minimální mzdy o 1.250 Kč (na 14.600 Kč) firmy velmi nepříjemně zaskočila. Neblíží se ani náznakem návrhům zaměstnavatelů, kteří tvoří hodnotu a reálně živí náš stát. Nejde totiž o samotnou...
Sociální partneři podepsali gentlemanskou dohodu o novele zákoníku práce. Ta obsahuje body, na nichž se sociální partneři dohodli už na jaře, ale nakonec se nedostaly do parlamentu. V této podobě s novelou všichni sociální partneři souhlasí a podpoří ji. Za zaměstnavatele dohodu vyjednal a podepsal...
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chystá zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti, které reagují nejen na aktuální problémy, ale také na budoucí výzvy v podobě stárnutí společnosti a tzv. 4. Průmyslovou revoluci. Takzvaný „Balíček zaměstnanosti“ ministryně představila při...
S tím, jak vypadají životopisy nebo pracovní pohovory, se vojáci v armádě zpravidla nesetkávají. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto proškolil personalisty Armády ČR a Ministerstva obrany ČR, jak mají připravit odcházející vojáky do zálohy na požadavky současného trhu práce. Každoročně odchází z...
1 | 2 | 3 | 4 >>