Průmysl

Sdružení automobilového průmyslu přineslo tradiční přehled o výrobě a odbytu vozidel za období od 1. ledna do 31. prosince 2019. Výroba silničních vozidel v Česku jen mírně poklesla. Celkově bylo v roce 2019 vyrobeno 1 459 998 silničních vozidel (- 0,6 %). Produkce motorových vozidel se meziročně...
Představitelé vedení a odborové organizace ve společnosti Vítkovice Steel se dohodli na mzdovém vývoji a zaměstnaneckých benefitech pro rok 2020. Podle dodatku ke Kolektivní smlouvě pro roky 2019 – 2023 porostou ve firmě od dubna mzdy a odměny o téměř 5 %, což znamená pro zaměstnance měsíčně...
Diskuze nebude konsensuální. Mezi členskými státy nepanuje shoda ani k dohodě o klimatické neutralitě, ani o novém negoboxu FI PRES k Víceletému finančnímu plánu a poklesu prostředků na kohezi a CAP. Klimatická politika Evropská rada by měla dokončit projednávání vodítek k přijetí dlouhodobé...
Více než stovka šéfů zaměstnavatelských svazů z 35 zemí Evropy se 5. – 6. prosince 2019 setkala v Záhřebu, aby projednala témata klíčová pro budoucnost Evropy a konkurenceschopnost evropského byznysu. Přijali tak pozvání sesterského svazu z Chorvatska (HUP) necelý měsíc před tím, než se Chorvatsko...
Po letošním zrušení karenční doby vláda opět podnikatelům naložila další zátěž. Vládou schválená částka růstu minimální mzdy o 1.250 Kč (na 14.600 Kč) firmy velmi nepříjemně zaskočila. Neblíží se ani náznakem návrhům zaměstnavatelů, kteří tvoří hodnotu a reálně živí náš stát. Nejde totiž o samotnou...
Sociální partneři podepsali gentlemanskou dohodu o novele zákoníku práce. Ta obsahuje body, na nichž se sociální partneři dohodli už na jaře, ale nakonec se nedostaly do parlamentu. V této podobě s novelou všichni sociální partneři souhlasí a podpoří ji. Za zaměstnavatele dohodu vyjednal a podepsal...
Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová chystá zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti, které reagují nejen na aktuální problémy, ale také na budoucí výzvy v podobě stárnutí společnosti a tzv. 4. Průmyslovou revoluci. Takzvaný „Balíček zaměstnanosti“ ministryně představila při...
S tím, jak vypadají životopisy nebo pracovní pohovory, se vojáci v armádě zpravidla nesetkávají. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto proškolil personalisty Armády ČR a Ministerstva obrany ČR, jak mají připravit odcházející vojáky do zálohy na požadavky současného trhu práce. Každoročně odchází z...
Budoucí hospodaření s odpady je v ohrožení. Novela odpadových zákonů nevytváří prostor pro rozvoj recyklačního průmyslu, který by odpady zpracoval, až začne platit zákaz skládkování. Začátkem dubna uvolnilo Ministerstvo životního prostředí (MŽP) do mezirezortního připomínkového řízení dlouho...
Průmyslová produkce v dubnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 3,3 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 9,0 %. Průmyslová produkce v dubnu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,8 %. Meziročně...
1 | 2 | 3 >>