4. blok čínské JE Tchien-wan prošel horkými testy

Začátkem května byla dokončena etapa horkých testů reaktoru 4. bloku jaderné elektrárny Tchien-wan (angl. Tianwan), který je v Číně stavěn dle ruského projektu VVER-1000. Tento blok je tak o krok blíže k uvedení do provozu.
Tato fáze testů měla za úkol potvrdit provozní způsobilost primárního okruhu nového bloku, kvalitu jeho montáže a bezpečnost a spolehlivost jeho provozu.
„Tímto krokem jsme přešli k závěrečné fázi přípravy nového bloku k fyzikálnímu spouštění. Nyní nám zbývá prověřit správnou funkci pomocných zařízení primárního a sekundárního okruhu nového bloku a schválení žádosti o zavezení paliva do reaktoru ze strany dozorného úřadu,“ uvádí ředitel pro projekty jaderných elektráren v Číně společnosti IK ASE Alexej Bannik. Společnost IK ASE je součástí inženýringové divize ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.
Podle harmonogramu prací má fyzikální spouštění 4. bloku začít v září 2018
„Během horkých testů reaktorového okruhu, jedné z nejvýznamnějších činností při přípravě nového bloku ke spuštění, jsme při teplotě 260 °C provedli následující zkoušky: prověření systémů chránících primární a sekundární okruh před překročením mezního tlaku, provozní testy hlavních cirkulačních čerpadel při teplotě blízké provozním hodnotám a prověření systémů pro vlastní napájení bloku,“ vysvětluje náměstek ředitele společnosti Atomprojekt Valerij Kedrov. Tato společnost je generálním projektantem bloků VVER v elektrárně Tchien-wan a součástí inženýringové divize Rosatomu.
Jaderná elektrárna Tchien-wan je největším objektem rusko-čínské hospodářské spolupráce. První dva bloky byly spuštěny v roce 2007 a každý rok vyrobí přes 15 TWh elektřiny. Třetí blok v březnu 2018 vstoupil do dvouletého garančního provozu.
Výstavby této jaderné elektrárny se účastnily i české firmy, které sem dodávaly svou produkci od roku 2002. Například firmy Armatury Group, Modřany Power a MSA dodaly armatury, Sigma Group čerpací techniku, Kabelovna Kabex kabely, ZPA Pečky elektropohony a Vítkovice díly parogenerátorů a vysokotlaké ohříváky.
Výstavba 3. a 4. bloku JE Tchien-wan probíhá na základě rusko-čínské mezivládní dohody o spolupráci, která byla podepsána v roce 2012. Základem je ruský projekt AES-91 s reaktorem VVER-1000, který plně odpovídá současným technickým a bezpečnostním požadavkům Číny, Ruska a Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Výstavbu realizuje čínská společnost Jiangsu Nuclear Power Corporation (JNPC) společně s ruskou společností IK ASE.