Akční plán Strategického partnerství mezi ČR a Korejskou republikou

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa přijal 24. 1. velvyslance Korejské republiky pana Moon Seoung-hyun(a), se kterým společně podepsali aktualizovaný Akční plán pro implementaci Strategického partnerství mezi ČR a Korejskou republikou na období 2019-2021.
Podpisem Akčního plánu stvrdily obě strany zájem na dalším rozvoji Strategického partnerství mezi ČR a Korejskou republikou uzavřeného v roce 2015.  Akční plán obsahově rozvíjí uzavřené Strategické partnerství a udává nové směry spolupráce jak v tradičních oblastech jako je průmyslová, obchodní a investiční spolupráce, tak v oblastech zahrnujících rozvoj nových technologií (mj. Průmysl 4.0, oblast udržitelné energie, oblast chytrých sítí a chytrých měst, vesmírné technologie, internet věcí, apod.). Důraz je kladen i na oblast kybernetické bezpečnosti, modernizaci veřejné správy či spolupráci při hledání řešení současné situace na Korejském poloostrově
Vysokou úroveň vzájemných vztahů potvrdila i nedávná návštěva prezidenta Moon Jae-ina(a) v ČR v listopadu 2018.  Korejská republika je třetím největším investorem v České republice a druhým nejdůležitějším obchodním partnerem České republiky v Asii. Investice korejských společností vytvořily v České republice cca 12 tisíc pracovních míst. (24.1.2019)