AWT poskytne na neziskové aktivity svých zaměstnanců 300 tisíc korun

Skupina AWT, člen skupiny PKP CARGO, se dlouhodobě věnuje podpoře volnočasových a neziskových aktivit svých zaměstnanců. Proto i v letošním roce mezi ně rozdělí 300 tisíc korun v rámci sponzorského programu pro zaměstnance skupiny AWT s názvem AWT JSME MY!
Sponzorský program AWT JSME MY!, jehož prostřednictvím skupina AWT podporuje volnočasové, veřejně prospěšné a neziskové aktivity svých zaměstnanců, byl v letošním roce vyhlášen již po sedmé. Zaměstnanci skupiny AWT do programu přihlásili celkem 39 projektů z nejrůznějších zájmových oblastí. Převažovaly projekty z oblasti železnice, požární ochrany, sportu a péče o osoby se zdravotním postižením. Skupina AWT rozhodla o přidělení podpory pro 34 projektů v celkové výši 300 tisíc korun.
„Jsme rádi, že o program AWT JSME MY! je ze strany  zaměstnanců každoročně velký zájem. Ceníme si, že ve svém volném čase dobrovolně pomáhají ostatním, ať už se jedná o dobrovolné hasiče, oddílové vedoucí, trenéry dětských sportovních družstev, modeláře, kteří přibližují železniční tématiku široké veřejnosti nebo dobrovolníky pečující o zdravotně hendikepované,“ říká Žaneta Sigmundová, personální ředitelka AWT.
Součástí firemní kultury skupiny AWT je snaha věnovat část finančních prostředků na dobročinné účely nejen v rámci interních a externích projektů společnosti, ale také v rámci spolupráce s místními neziskovými organizacemi. Skupina v rámci projektu AWT POMÁHÁ! každoročně pořádá sbírky oblečení pro místní charitativní organizace, 1. června zástupci společnosti rozveselují děti v ostravských nemocnicích či azylových domech a před Vánoci každoročně probíhá finanční sbírka mezi zaměstnanci na vybrané charitativní projekty.
„Jsme přesvědčeni o tom, že pomáhat ostatním je zapotřebí a přesně za tímto účelem projekty AWT JSME MY! a AWT POMÁHÁ! vznikly.  Hodláme je nadále rozvíjet a maximálně tak podporovat aktivity našich zaměstnanců v rámci strategie CSR skupiny PKP CARGO,“ dodává Žaneta Sigmundová. (25.7.2018)