Až 45 % českých firem podceňuje revize plynových zařízení

Ideální doba pro revizi přitom nastává právě nyní – s koncem topné sezóny
Téměř polovina firem nedodržuje zákonem předepsané povinné revize plynových zařízení. Pokud však majitelé plynových zařízení nenechají nejpozději před začátkem topné sezóny provést jejich revizi odborným servisním technikem, zvyšují až o 80 % riziko mnohem nákladnějších servisních zásahů či pojistných událostí. Nesprávně fungující plynová zařízení se při zanedbání zákonné povinnosti navíc stávají přímým ohrožením bezpečnosti života, zdraví a majetku osob.
V České republice platí již od roku 1979 bezpečnostní vyhláška, která všem majitelům a provozovatelům plynových zařízení ukládá povinnost absolvovat jedenkrát ročně preventivní prohlídku těchto plynových zařízení. Plynové zařízení, u kterého jsou kontroly zanedbávány, v sobě nese nebezpečí rostoucí s časem. Tou nejmenší komplikací je, že nebude fungovat, takže firmy či domácnosti místo bezproblémového zahájení topení budou stát před nutností servisního zásahu – ovšem v době, kdy jsou servisní technici maximálně vytíženi a jejich reakční doba se prodlužuje až o čtyři týdny. Na vině je kromě sezónní špičky také neustále ubývající počet zkušených techniků.
Další problém může nastat, když zařízení sice funguje, ale přesto je v jeho provozu nějaký defekt. Pak se jedná o skutečný bezpečnostní problém, který skokově zvyšuje riziko požáru. Podle statistik Hasičského záchranného sboru ČR připadlo za poslední rok 2 620 případů požárů na technické závady, a přitom většinu z nich mohou pravidelné revize a servisy odhalit. Klíčové jsou revize především ve výrobních halách, kde za poslední rok došlo k 445 požárům. Celková škoda po požárech zaviněných technickými závadami přitom vloni převýšila 959 milionů korun. 
Podle společnosti 4heat, která je na českém trhu předním specialistou v oblasti realizací průmyslového vytápění, jde o závažný problém. Přestože má pravidelné servisní prohlídky v portfoliu svých služeb, až 1/3 provozovatelů plynových spotřebičů jich nevyužívá.   Každý podzim se pak její technici potýkají s významným nárůstem servisních zásahů. Ty však nejsou, jak by se mohlo zdát, způsobeny jen přirozeným opotřebením plynových spotřebičů nebo náročnými podmínkami ve kterých musí tyto přístroje pracovat, ale z velké části právě zanedbáním pravidelných prohlídek. Podobná čísla udávají i další významní dodavatelé na českém trhu.
„Samotná prohlídka realizovaná v řádném termínu není ve srovnání s řešením případného servisního zásahu nijak náročná. Zahrnuje kontrolu a seřízení spalovacího procesu, čištění od provozních nečistot, seřízení zapalovacích a ionizačních elektrod, a otestování funkčnosti jednotlivých prvků celého topného systému tak, aby byly včas odhaleny případné problémy. Škody, které mohou být způsobeny zanedbáním těchto povinností, jsou zejména v průmyslových objektech významné a bez dokladu o realizované servisní prohlídce se proces vyjednávání o náhradě škody s pojišťovnou stává téměř beznadějným,“ uvedl Jan Novotný, provozní ředitel společnosti 4heat.
Statistiky hasičů dávají těmto tvrzením za pravdu. Nejlepší obranou je účinná prevence, kam mimo dodržování bezpečnostních předpisů na pracovišti rozhodně patří právě i pravidelné servisní prohlídky. „Servisní technici mají pro svou práci největší kapacitu po skončení topné sezóny anebo v průběhu léta, kdy jsou prohlídky často i levnější. Proto je právě nyní nejlepší doba, kdy povinnou prohlídku zrealizovat,“ dodává Michal Škvařil, technický ředitel společnosti 4heat.
Je třeba si také uvědomit, že při nedodržení ročních prohlídek dochází ke ztrátě záruky na zařízení. I to by mělo být pro všechny provozovatele dostatečně pádným argumentem, proč povinné prohlídky skutečně a v řádných termínech realizovat. (27.3.2019)