Balony plněné plynem

 

Kolem roku 1768 upozornil angl. chemik J. Black, že lehké měchýře by se mohly vznášet, kdyby se naplnily vodíkem (nedávno objeveným). Ital T. Cavallo, usedlý v Londýně, to zkoušel r. 1781 s měchýři, lampionky a mýdl. bublinkami naplněnými vodíkem; podařilo se mu to jen s mýdl. bublinkami. 21. 11. 1783 vypustil holand. lék. J. P. Minckelaers první balon plněný svítiplynem; 1. prosince t. r. vystoupil franc. fyzik A. C. Charles s prvním b. vodíkovým, vlastní konstrukce, mnohem dokonalejší než byla „motgolfiera“, první užil vyprazdňovacího ventilu (pro sestup balonu). Podstatnějším vynálezem v dalším technickém zdokonalování b. je zdrhovací pás k rychlému vyprazdňování b. při sestupu, zavedený amer. vzduchopl. J. Wisem, r. 1838.