Betonová situace v Praze z hlediska ekologie a dopravy

Poslední roky se v Praze stavební růst nezpomalil. Staví se ve velké míře, a přesto je stále nedostatek bytů. Do budoucna se vedle bytové výstavby a s tím souvisejícím rozvojem občanské vybavenosti plánuje i plno nových a tolik potřebných infrastrukturních projektů. Mezi takové patří třeba Radlická radiála, dostavba vnitřního městského okruhu, nová trasa metra D a v neposlední řadě vyřešení situace mostů v hlavním městě. Navíc snahou vedení Prahy je omezit výstavbu na okrajích města a za ním a soustředit se na výstavbu v širším centru. K tomu přispěje připravovaný nový územní plán, který uvolní další pozemky v širším centru Prahy k výstavbě.
Bude tedy třeba dostat do centra Prahy mnoho stavebního materiálu, což může vážným způsobem zhoršit průjezdnost města a stav silnic. V tomto ohledu může být velkým pomocníkem beton, a to ten, který je z betonáren v centru města. V současnosti nejvíce používaný stavební materiál je možné vyrobit v centru města, velmi blízko od plánovaných staveb.  Autodomíchávače s betonem tak urazí jen velmi krátkou vzdálenost na stavby a minimálně zahltí dopravní komunikace ve městě.
Množství uvolněného toxického výfukového plynu oxidu uhelnatého: Porovnání situace, kdy jsou betonárny zásobovány lodní vs. nákladní dopravou. A případ, že by betonárny v centru neexistovaly a autodomíchávače by tak na stavbu v centru ujely z okrajových částí města více kilometrů.
 
Pokud se navíc soustředíme na betonárny, které jsou u břehu Vltavy, zásobované materiály pro výrobu betonu lodní dopravou, pak může být dopad na dopravu, silnice a životní prostředí v Praze významně nižší. V centru jsou 2 takové betonárny: jedna na Rohanském ostrově a druhá přímo u výjezdu z tunelu Blanka v Troji. Jedná se o betonárny společnosti TBG METROSTAV. Obě tyto betonárny přísně dbají na ochranu životního prostředí. Jsou vybaveny nejmodernějšími stroji a systémy, které významně omezují negativní dopad výroby transportbetonu a malt na okolní prostředí a podílí se na bezodpadové technologii. Již dlouhou řadu let jsou tyto betonárny jedničkou na trhu. Svým zákazníkům dodávají kvalitní výrobky, poradenství a směsi vyrobené na míru konkrétním potřebám stavby.  Špičkový tým technologů denně kontroluje a dohlíží na výrobu a kvalitu betonů dodávaných na stavbu. Neustále se pracuje na vývoji nových směsí a speciálních betonů. Betonárna na Rohanském ostrově minulý rok oslavila 50 let. Za tu dobu zde bylo vyvinuto plno průlomových směsí jako například samozhutnitelný beton, cementový litý potěr s omezeným smrštěním, těžké betony, barevné betony, betony pro vodonepropustné konstrukce, ultravysokopevnostní transportbetony a v neposlední řadě chlazené betony. Tyto betonárny dodávaly betony pro ty nejvýznamnější stavby v Praze: metro, Nové spojení, tunel Mrázovka, Strahovský tunel, OC Letňany, tunel Blanka, Národní technická knihovna, Quadrio, Trojský most, rekonstrukce Národního muzea, ÚČOV a plno dalších.
Beton téměř z 80 % tvoří kamenivo a písek. Tyto materiály se do betonáren dováží. Pražské betonárny jsou zásobovány kamenivem a pískem hlavně z lomů a pískoven na sever od Prahy. Většina pražských betonáren je zásobována nákladními auty, které často musí s nákladem projet celou Prahu. Jedinou výjimkou jsou betonárny Rohanský ostrov a Libeň. Obě tyto betonárny mají přístav a soustředí se na lodní dopravu kameniva a písku. Ročně tímto způsobem ušetří městu desítky tisíc kamionů. Nejen, že jsou volnější komunikace, ale snižuje se tím i opotřebení silnic, hluk a množství výfukových plynů. Stejným způsobem je řešena situace zásobování města betonem i v jiných velkých evropských městech. Například Paříž má betonárnu na řece Seině, kousek od Eiffelovy věže. Stejně tak je betonárna na řece a v centru města i v Londýně, Bruselu či Curychu.
 
BETONÁRNY NA OKRAJI MĚSTA A SILNIČNÍ DOPRAVA KAMENIVA
Základním problémem zásobování betonáren, které jsou na okraji města, je doprava kameniva. Nejvhodnější pískovny a lomy se nacházejí na sever od Prahy. Kamenivo pro betonárny na jižním okraji města se proto dopravuje přes celou Prahu.
Pokud by betonárny v blízkosti centra, u řeky, neexistovaly, znamená to, že z pohledu zásobování betonáren:
- kamiony s kamenivem najedou po Praze o 370 000 km/rok více
- o 2/3 oxidu uhelnatého více se vypustí do pražského ovzduší
- zvýší se zatížení občanů hlukem od projíždějících kamionů
- zvýší se opotřebení silnic ve městě (naložený kamion váží cca 40 tun)
- zhorší se průjezdnost hlavních pražských ulic (denně až 50 kamionů)
Dalším problémem je rozvoz čerstvého betonu po městě. Pokud by betonárny nebyly uprostřed města, ale byly jen na okraji, znamená to, že:
- automixy s betonem najedou po městě o 200 000 km/rok více
- významně se zvýší emise oxidu uhelnatého
- zvýší se opotřebení silnic (naložený automix váží cca 32 tun)
- zhorší se průjezdnost pražských ulic
 
BETONÁRNY V CENTRU MĚSTA A LODNÍ DOPRAVA KAMENIVA
Přínos betonáren uprostřed Prahy pro lepší životní podmínky ve městě spočívá ve dvou hlavních skutečnostech:
- kamenivo pro výrobu se do betonárny dopravuje lodí
- automixy ujedou kratší vzdálenosti při dopravě betonu z betonárny na stavbu
Kamenivo se dopravuje lodí:
- 370 000 tun kameniva ročně dopraví nákladní lodě – 1 loď = 33 nákladních kamionů
- o 2/3 méně emisí oxidu uhelnatého (CO) oproti kamionové dopravě
- méně hluku
- menší opotřebení silnic
- lepší průjezdnost pražských ulic
Automixy ujedou kratší vzdálenosti:
- celkově o 200 000 km ročně méně
- snížení emisí oxidu uhelnatého až o 40 % oproti dopravě z okraje města
- menší opotřebení silnic
- lepší průjezdnost pražskými ulicemi