Bilance zahraničního obchodu meziročně vyšší o 8,3 mld. Kč

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 
0,1 mld. Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.
Celkovou bilanci v národním pojetí ovlivnil v rozhodující míře meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 
8,0 mld. Kč, a to především díky růstu jejich vývozu o 13,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ropy a zemního plynu 
(pokles deficitu o 2,2 mld. Kč) a kovodělných výrobků (vzestup aktiva o 1,1 mld. Kč).
Nepříznivý vliv na celkové saldo měla zejména horší bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,2 mld. Kč 
a nižší aktivum u strojů a zařízení o 1,4 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,0 mld. Kč.
Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červenci přebytkem 50,5 mld. Kč a byla tak meziročně 
o 9,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 mld. Kč a dosáhl 48,7 mld. Kč.
Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,4 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu
 (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,4 %).
Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 stoupl vývoz o 8,4 % na 289,6 mld. Kč a dovoz o 5,1 % na 289,5 mld. Kč. 
Letošní červenec měl o dva pracovní dny více než červenec předchozího roku.
V lednu až červenci 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 108,6 mld. Kč, což představovalo meziroční 
růst o 26,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 % a dovoz o 3,0 %.
ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2018 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 2,9 % na 3 616,2 mld. Kč a dovoz o 5,0 % na 3 517,8 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 98,5 mld. Kč 
ve srovnání s 163,5 mld. Kč v roce 2017.
Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
Informace o pohybu zboží přes hranice
Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se v červenci 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz 
o 9,8 % a dovoz o 2,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 363,9 mld. Kč a dovoz zboží 329,7 mld. Kč.
Podle definitivních údajů přeshraničního pojetí za rok 2018 vzrostl meziročně vývoz o 3,8 % na 4 403,8 mld. Kč a dovoz 
o 5,8 % na 4 023,2 mld. Kč.
Podle dat Eurostatu byl v červnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % 
a 2,8 %.
Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://www.czso.cz/csu/czso/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika. (6.9.2019)