Bílina nasazuje do provozu unikátní kamerový systém. Díky sítím 5G získají městští strážníci plnohodnotný datový přenos

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) společně s Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a mobilními operátory postupně uvádějí a realizují inovativní 5G projekty v České republice. V rámci projektu 5G pro 5 měst zavádí jako první síť páté generace pětice českých měst – Plzeň, Bílina, Jeseník, Karlovy Vary a Ústí nad Labem.
V Plzni a Bílině společnost O2 spustila síť 5G jako první na začátku prosince. V Bílině sází na tzv. integrovanou bezpečnost, unikátní „chytrý“ kamerový systém propojí terénní kamery, vozidla městské policie, mobilní telefony strážníků i centrální městský dispečink. Projekt je první svého druhu v České republice. 
Těší nás, že jsme silným technologickým partnerem právě v Bílině. Prostřednictvím pokrytí 5G sítě městům zajistíme smysluplné využití této nejmodernější technologie, jež povede k dlouhodobému rozvoji, zvýšení bezpečnosti a efektivní správě obou měst. 5G síť je zároveň veřejná, takže bude dostupná i pro místní obyvatele a podnikatele,“ říká Tomáš Linhart, ředitel pro veřejnou správu společnosti O2 Czech Republic.
Integrovaná bezpečnost v Bílině
Zapojení do 5G projektu je pro budoucnost Bíliny podle starostky Bařtipánové zásadní. „Poskytuje nám větší příležitost využít technologie usnadňující každodenní život našich obyvatel nebo nám umožní posílit oblast bezpečnosti. Otevírá nám však také dveře pro vznik nových podniků či startupů,“ jmenuje svá očekávání starostka Zuzana Schwarz Bařtipánová.
Její slova potvrzuje i ministerstvo pro místní rozvoj. "Projekt městského kamerového dohledového systému města Bílina je svým tematickým rozsahem, použitými přístupy a úrovní komplexnosti v České republice jedinečným,“ říká David Koppitz, náměstek ministryně pro místní rozvoj pro regionální rozvoj.
Mimo základní funkcionality předkládá obsáhlou bezpečnostní analýzu, definuje bezpečnostní scénáře specifické pro město a navrhuje ucelený systém integrující inovativní prvky - pokročilý analytický software, zvukové senzory, 3D volumetrické systémy či nástroje pro situační management a řízení incidentů.
Bílinští obyvatelé i návštěvníci města  si budou moci užít síť nové generace naplno. „Pokryto bude nyní centrum města, jižní část města a sídliště Za Chlumem. Uvádíme zde plnohodnotnou mobilní síť 5G ve frekvenčním pásmu 3,7 GHz (tzv. C-band) na bloku o šířce 40 MHz vlastního přídělu kmitočtů,“ dodává Tomáš Linhart z O2.
MPO: Digitalizace s přidanou hodnotou 
„Sítě nové generace budou sloužit nejen pro inovační projekty samospráv, ale budou současně i veřejně dostupné pro obyvatele a návštěvníky měst. Jde o propojení, které bude přinášet všem přidanou hodnotu ve formě úspor, času i peněz. Bez této přidané hodnoty nemá smysl ani digitalizace,“ říká Petr Očko,  náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace. A dodává závěrem: "Například město Bílina je vzorovým příkladem, jak využívat sítě nové generace pro bezpečnost občanů. Věřím, že tyto projekty budou inspirací i pro další česká města." (8.1.2021)