Blíží se konec čtvrtého upisovacího období Dluhopisu Republiky

V pátek 13. 9. 2019 končí čtvrté upisovací období emisí Dluhopisu Republiky. Zájemci o státní dluhopisy si mohou do půlnoci, tj. 23.59 hodin dne 13. 9. 2019 pořídit emise Dluhopisu Republiky prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu nebo do konce pracovního dne na pobočkách Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB).
Aktuálně lze podat žádost o úpis Reinvestičního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 IV, FIX %, Proti-inflačního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025 II, CPI %, nebo Fixního státního dluhopisu České republiky, 2019–2025, 
1,50 %. Reinvestiční dluhopis lze pořídit prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, případně na vybraných pobočkách ČSOB, a. s. Proti-inflační a fixní dluhopis lze pořídit výhradně prostřednictvím elektronického přístupu 
ke správě majetkového účtu.
Výnos fixního dluhopisu je pevně stanoven na 1,50 % v každém roce, zatímco výnos proti-inflačního dluhopisu přesně kopíruje vývoj spotřebitelských cen a navíc je navýšen o marži 0,50 % p. a. Reinvestiční dluhopis má předem pevně nastavené výnosy, které každým rokem stoupají. Průměrný výnos tohoto dluhopisu byl stanoven ve výši 1,62 % a koresponduje s výnosy státních dluhopisů obchodovaných na finančním trhu k datu zahájení úpisu dluhopisu. Držitelé Dluhopisu Republiky mají možnost jednou ročně požádat v případě potřeby peněžních prostředků o předčasné splacení bez jakýchkoliv penalizací a bez ztráty nároku na výnos za období držby dluhopisu.
Cenu pořizovaných státních dluhopisů je nutné uhradit tak, aby do 16. 9. 2019 byly peněžní prostředky připsány na účtu, v opačném případě bude žádost o úpis stornována. Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu je nutné úhradu provést na platební účet Ministerstva financí, který se spolu s dalšími nutnými údaji k provedení platby zobrazí po potvrzení požadavku na úpis. Pokud upisovatel podá žádost o úpis na pobočce ČSOB, a. s., úhrada peněžních prostředků se provádí na platební účet ČSOB, a. s., uvedený v žádosti o úpis.
Ministerstvo financí v této souvislosti upozorňuje, že jednotlivým upisovatelům Dluhopisu Republiky nezasílá individuální výzvy k provedení platby a že upisovatelé rovněž nemusí čekat na doručení jakýchkoliv přihlašovacích údajů. (3.9.2019)