Březen 2019: Růst stavební produkce a bytové výstavby + komentář SPS

Stavební produkce v březnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 11,6 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 11,2 % stavebních povolení více a orientační hodnota těchto povolení vzrostla o 41,7 %. Meziročně bylo zahájeno o 62,4 % bytů více. Dokončeno bylo 
o 0,2 % bytů více.
Stavební produkce v březnu 2019 byla reálně meziměsíčně vyšší o 2,4 %. Meziročně vzrostla o 11,6 %. Produkce v 
pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 9,9 % (příspěvek +8,0 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství 
se meziročně zvýšila o 18,5 % (příspěvek +3,6 p. b.). Bez očištění byla produkce meziročně vyšší o 11,6 % (březen 2019
 měl stejný počet pracovních dnů jako březen 2018).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v březnu 2019 meziročně zvýšil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v březnu 2019 meziročně vzrostla o 7,2 %.
Stavební úřady v březnu 2019 vydaly 7 224 stavebních povolení, meziročně o 11,2 % více. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 35,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 41,7 %.
Počet zahájených bytů v březnu 2019 meziročně vzrostl o 62,4 % a dosáhl hodnoty 4 224 bytů. V rodinných domech došlo k růstu počtu bytů o 27,4 %, v bytových domech byl zaznamenán růst počtu zahájených bytů o 148,8 %.
Počet dokončených bytů v březnu 2019 meziročně vzrostl o 0,2 % a činil 2 393 bytů. V rodinných domech došlo k poklesu o 3,8 %, v bytových domech klesl počet dokončených bytů o 3,9 %. Rostl počet dokončených bytů v nástavbách k bytovým domům.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v únoru 2019 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 4,9 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 3,2 % a inženýrské stavitelství se zvýšilo o 12,8 %. Údaje za březen 2019 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 5. 2019.
Stavebnictví v 1. čtvrtletí 2019
Stavební produkce v 1. čtvrtletí 2019 byla reálně v porovnání se 4. čtvrtletím 2018 vyšší o 4,2 %. Meziročně vzrostla 
o 2,3 %. Ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku mělo 1. čtvrtletí 2019 stejný počet pracovních dnů. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 1,4 % (příspěvek +1,1 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční nárůst stavební produkce o 6,5 % (příspěvek +1,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v 1. čtvrtletí 2019 meziročně zvýšil o 0,7 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostla o 5,4 %.
Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci v 1. čtvrtletí 2019 v tuzemsku uzavřely 11 380 stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 2,4 %. Celková hodnota těchto zakázek meziročně vzrostla o 17,4 % a činila 59,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 25,9 mld. Kč (růst o 12,2 %) a na inženýrském stavitelství 33,5 mld. Kč (růst o 21,8 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 5,2 mil. Kč a byla meziročně o 14,7 % vyšší.
Ke konci 1. čtvrtletí 2019 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 19,7 tisíc zakázek 
(růst o 1,0 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 
177,2 mld. Kč (růst o 15,4 %).
Stavební úřady v 1. čtvrtletí 2019 vydaly 19 399 stavebních povolení, meziročně o 7,3 % více. Orientační hodnota těchto staveb činila 91,6 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2018 vzrostla o 18,1 %.
Podlahová plocha nových budov povolených v 1. čtvrtletí 2019 činila 1 544 tis. m2, což v meziročním srovnání znamenalo růst o 6,5 %. Podlahová plocha povolených bytových budov vzrostla o 31,8 %, nebytových budov klesla o 18,6 %.
Počet zahájených bytů v 1. čtvrtletí 2019 se meziročně zvýšil o 25,6 % a činil 9 566 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech vzrostl o 10,6 %, u bytů v bytových domech byl zaznamenán růst o 83,1 %.
Počet dokončených bytů v 1. čtvrtletí 2019 meziročně vzrostl o 17,5 % a činil 8 114 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 6,1 %, v bytových domech vzrostl o 32,1 %.
 
Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví
Příznivé klimatické podmínky, velká zásoba práce u rozpracovaných staveb, ale i nová zakázka, to jsou hlavní důvody úspěšného výsledku měsíce března i 1. čtvrtletí letošního roku podle dnešních informací Českého statistického úřadu. Více než dvouciferný meziroční nárůst v březnu (spolu s únorovým výsledkem) nejen eliminoval letošní lednový propad, ale součtová čtvrtletní hodnota dokonce překonala o více než 2 procenta rekordní výši roku 2018. Zásluhu na tom má zdvih pozemního stavitelství, především ale nárůst inženýrského stavitelství, zejména v segmentu dopravní infrastruktury. Vzhledem k objemu nově zadaných staveb a s ohledem na značnou hodnotu vypsaných výběrových řízení očekáváme příznivý vývoj i v dalším období. U staveb dopravní infrastruktury činí meziroční zvýšení hodnoty zadaných zakázek za první čtvrtletí plnou třetinu, u vypsaných překračuje dvojnásobek.
Dynamika v bytové výstavbě je patrná v počtu dokončovaných bytů, především ale u zahajovaných. Od počátku roku je vyšší nárůst u bytových domů, pokud by tento trend setrval, byl by to dobrý signál.
Čísla dnes vydaná Českým statistickým úřadem nás mohou uspokojit, přejme si, aby tato tendence vydržela i v dalších čtvrtletích. Předpoklady k tomu jsou vytvořeny.
Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
(9.5.2019)