Celková důvěra v ekonomiku se po půl roce zvýšila

Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu), vyjádřený bazickým indexem, se meziměsíčně zvýšil o 2,0 bodu na hodnotu 97,6, přičemž vzrostly obě jeho složky. Indikátor důvěry podnikatelů se zvýšil o 2,3 bodu na hodnotu 98,8 a indikátor důvěry spotřebitelů o 0,2 bodu na hodnotu 91,4.
K meziměsíčnímu růstu ekonomického sentimentu mezi podnikateli došlo zejména vlivem zvýšení důvěry v průmyslu, kde se výrazně zvýšil podíl podnikatelů očekávajících v období příštích tří měsíců růst výrobní činnosti. Rovněž ve stavebnictví a vybraných službách se důvěra oproti prosinci zvýšila, v obchodě se mírně snížila.
„V lednu se důvěra podnikatelů zvýšila zejména v průmyslu a ve stavebnictví. Podnikatelé v těchto odvětvích očekávají v příštích měsících růst tempa výrobní i stavební činnosti, přestože jsou stále významně limitováni nedostatkem materiálu. Právě nedostatek vstupů je i jednou z příčin očekávaného růstu cen v obou odvětvích,“ uvedl Jiří Obst, vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.
Meziměsíční velmi mírné zvýšení důvěry spotřebitelů souvisí mimo jiné s poklesem počtu domácností negativně hodnotících svou stávající finanční situací ve srovnání s obdobím posledních dvanácti měsíců.
„V lednu se ve srovnání s minulým měsícem zvýšil počet domácností, které oproti minulému roku očekávají v následujících měsících vyšší útratu za velké nákupy. A to i přesto, že setrvale roste počet respondentů, kteří v následujícím roce očekávají zhoršení své finanční situace a obavy z růstu cen zůstávají na rekordní úrovni,“ uvedla Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů.
***
V lednu 2022 dochází k standardní úpravě základny pro výpočet bazických indexů hodnocených
v rychlé informaci ČSÚ. Pro rok 2022 bude bazické období vypočteno jako průměr údajů za období leden 2003 až prosinec 2021. Dlouhodobý průměr se přepočítává jednou ročně a to vždy v termínu publikování rychlé informace za leden.
V souladu s metodikou Evropské komise přistoupil ČSÚ od ledna 2022 ke změně ve výpočtu indikátoru důvěry spotřebitelů, který je nově složen z následujících čtyř ukazatelů: Očekávaná finanční situace domácností v příštích 12 měsících; Očekávaná celková ekonomická situace v příštích 12 měsících; Finanční situace domácností dnes ve srovnání s uplynulými 12 měsíci; Očekávané velké nákupy v příštích 12 měsících oproti předchozím 12 měsícům. Více informací k úpravě výpočtu naleznete v metodice konjunkturálních průzkumů. (24.1.2022)