Celníci zajišťují více pašovaných cigaret

Pašování tabákových výrobků v těsné blízkosti polských hranic neustává, ba právě naopak. Liberečtí celníci evidují narůstající množství zajištěných nezdaněných tabákových výrobků. Dá se říci, že každý týden zachytí několik pokusů propašovat do tuzemska nezdaněné cigarety nebo tabák.
Jen v průběhu letních prázdnin zajistili 62 180 ks cigaret a 14 kg tabáku bez planých tabákových nálepek České republiky, a zabránili tak daňovému úniku na spotřební dani ve výši 194 797 Kč. Oproti roku 2018, kdy ve stejném období hlídky zajistily 17 200 ks cigaret a 14 kg tabáku, se jedná o skokový nárůst u cigaret. Ostatně nárůst pašování tabákových výrobků potvrzují i čísla za celý rok.
Od začátku roku již celníci z Liberce překazili pokusy propašovat tabákové výrobky v množství 217 590 ks cigaret a 195 kg tabáku, u kterých výše spotřební daně, o kterou by stát přišel, pokud by se podařilo tyto výrobky na tuzemský trh propašovat, činí 990 274 Kč. Přitom v celém loňském roce zajistili 161 340 ks cigaret a 290 kg tabáku a doměřili daň ve výši 1 094 415 Kč.
Případy pokusů o nelegální přepravu tabáku bývají podobné. Kuřivo si občané vezou z Polska ve větším množství a nemají k němu žádné doklady, a to jak nákupní, tak povinné doklady prokazující zdanění podle zákona o spotřebních daních.
Podle zákona o spotřebních daních si může každý, kdo je starší 18 let, přivézt z jiného členského státu EU, např. z Polska, maximálně 1 kg tabáku a 800 ks cigaret pro osobní spotřebu, když u tohoto množství nemusí prokazovat zdanění. Vše nad tyto limity je považováno za větší množství, a není-li tabákový výrobek opatřen tabákovou nálepkou České republiky a doprovázen doklady prokazující zdanění, je celníky zajištěn a současně je jimi požadováno uhrazení spotřební daně. Následně celní úřad rozhodne o propadnutí nebo zabrání zajištěných tabákových výrobků, a vedle toho uloží sankci pokuty za přestupek proti nakládání s tabákovými výrobky, které nejsou značeny platnou tabákovou nálepkou. (22.8.2019)