Ceny bydlení v Evropě rostou

Platby za bydlení představují čtvrtinu celkových výdajů evropských domácností. Největší podíl tvořily v roce 2018 ve  Finsku, Dánsku a na Slovensku, nejnižší na Maltě. Značnou část rodinného rozpočtu ukrajují i Čechům. Nejvyšší  růst ceny bydlení pocítily v posledních letech domácnosti ve Finsku a Nizozemsku.
V roce 2018 utratily domácnosti v Evropské unii téměř 2,1 bilionu eur za bydlení a energie. To představuje 24,0 %  jejich celkových spotřebních výdajů, tedy největší skupinu výdajů evropských domácností. Další v pořadí byly položky „doprava“ (13,2 %), „potraviny a nealkoholické nápoje“ (12,1 %), „rekreace a kultura“ (9,1 %) a „restaurace a hotely“  (8,7 %). Zbývající položky byly „nábytek, vybavení domácnosti a věci pro běžnou údržbu domácnosti“ (5,4 %),  „oděvy a obuv“ (4,7 %), „alkoholické nápoje, tabák a narkotika“ a „zdraví“ (shodně 3,9 %), „komunikace“ (2,3 %),  „vzdělávání“ (1,2 %) a „ostatní“ (11,4 %).
Nejvíce „probydlí“ Finové, Dánové a Slováci
Ve velké většině členských států EU představuje nejvýznamnější skupinu výdajů domácností „bydlení, voda, elektřina,  plyn a jiná paliva“. V roce 2018 byl tento podíl nejvyšší ve Finsku (28,5 %), Dánsku (28,1 %) a na Slovensku (27,7 %),  dále ve Francii (26,3 %), Velké Británii (26,0 %), Švédsku (25,9 %) a Česku (25,2 %). Nejméně platili za své bydlení  obyvatelé Malty (10,3 %), Litvy (15,0 %) a Kypru (15,1 %).
Rekordní nárůst výdajů za bydlení zaznamenali Finové
Výdaje za bydlení a energie rostly v celé EU v posledním desetiletí ze všech hlavních skupin nejvíce. V roce 2008 tvořily 
23,2 % celkových výdajů domácností, v roce 2018 již 24,0 %. Celkově tedy vzrostly o 0,8 procentního bodu. Nejvyšší nárůst zaznamenali statistici ve Finsku (o 4,8 procentního bodu). Dále následovaly Nizozemsko (+3,1 p. b.), Portugalsko (+2,7 p. b.), Bulharsko (+2,5 p. b.), Irsko a Španělsko (shodně +2,1 p. b.) a Lucembursko (+2,0 p. b.).  V deseti členských státech došlo k poklesu, a to nejvíce na Slovensku (–2,9 p. b.). Za ním se umístily Maďarsko  (–2,1 p. b.), Německo a Lotyšsko (–1,7 p. b.), Malta (–1,3 p. b.), Kypr (–1,0 p. b.), Polsko (–0,7 p. b.), Švédsko (–0,4 p. b.), Velká Británie (–0,3 p. b.) a Česko (–0,1 p. b.). (ČSÚ 2.1.2020)