Ceny pro vítěze celostátní soutěže MPO Přeměna odpadů ve zdroje uděleny

Slavnostní atmosféra ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu ČR byla 6. 6. plná napětí a očekávání, kdo z nominovaných bude stát na stupních vítězů? Sešlo se zde více jak 150 účastníků, mezi které patřili především vítězové a nominovaní již třetího ročníku soutěže Ministerstva průmyslu a obchodu „Přeměna odpadů na zdroje“, mediální a odborní partneři a sponzoři této soutěže.
V historických prostorách Valdštenského paláce uvítal účastníky akce senátor Ladislav Kos, místopředseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR. V úvodu hlavní části programu, kterou bylo předávání cen vítězům, vystoupil místopředseda vlády a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček „Oběhové hospodářství má značný potenciál, a propojením s inovačními aktivitami a exponenciálně se rozvíjejícími digitálními technologiemi můžeme dosáhnout významného pokroku v udržitelném využívání zdrojů s pozitivním vlivem na životní prostředí a na kvalitu našeho života. A tímto směrem se chceme vydat.“ Na závěr svého vystoupení pak dodal „ Jsem proto velmi rád, že se nám podařilo oslovit tolik podnikatelů, starostů, učitelů a mladých lidí i dětí, kteří svými projekty a díly dokázali, že synergie techniky, kreativity a citu pro přírodu kolem nás přináší užitek, krásu a radost. Vyjadřuji svůj obdiv všem vám, účastníkům soutěže, za inovativní a kreativní nápady a řešení. Svými projekty a díly jste vytvořili soubor skvělých příkladů pro ostatní. To je ten nejlepší způsob, kterým můžete v rámci svých možností přispět k přechodu naší země na oběhové hospodářství. A to je náš společný cíl.“
Přehled udílených cen v soutěži Přeměna odpadů na zdroje 2019
Kategorie 1 – pro Výrobní podniky – výrobek z druhotných surovin
1. místo
ARP Bohemia s.r.o., Libčice nad Vltavou za produkt „Pryžová deska ARPTEX z odpadních pryží a pneumatik“
2. místo
Manetech, a.s. Praha za „Přeměnu tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH“
3. místo
Transform a.s. Lázně Bohdaneč za „Výrobky z materiálu TRAPLAST - získaný recyklací plastových komunálních odpadů“
Kategorie 2 – pro Stavební společnosti - využití druhotných surovin ve stavebnictví
1. místo
Panattoni Europe, Praha za projekt „Panattoni Park Ostrov North - rekordní využití druhotných surovin při revitalizaci brownfieldu“
2. místo
AZS 98 s.r.o. Plzeň za projekt „Zahradní jezírko s využitím 100 % recyklovaných materiálů“
3. místo            
EKO servis Zábřeh s.r.o. za projekt „Recyklace v praxi - výstavba BMX dráhy Zábřeh s využitím recyklátů“
Kategorie 3 -    pro Veřejnou správu - využití druhotných surovin v projektech veřejné správy
1. místo
Obec Kněžice, okr. Nymburk za projekt „ESO Kněžice – energetické a materiálové využití odpadů“
2. místo
Městys Pozořice, okr. Brno venkov za projekt „REUSE POZOŘICE - podpora opětovného využití spotřebního zboží“
3. místo
Obec Otice, okr. Opava za projekt „Náhrada pitné vody přečištěnou odpadní vodou s využitím výrobku s ukončenou životností“
Kategorie 4 -  pro Vysoké školy – Projekty studentů vysokých škol
1. místo
Ing. Zdeňek Proška, ČVUT v Praze za projekt „Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin“
2. místo
Ing. Lucia Bulíková, VŠB TU Ostrava za projekt „Silniční pojivo pro úpravu zemin s vysokým podílem druhotných produktů“
3. místo
Bc. Marcel Havrda, ČZU v Praze za projekt „Využití pivovarských kvasnic jako přídavek do ekologicky šetrných hnojiv pro vyšší výnos rostlin“
Kategorie 5 -  pro Střední školy - projekty a díla studentů VOŠ, SŠ, SOU
1. místo
Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku Hradec Králové za projekt „Kolekce YATE – užitné a dekorativní předměty z odpadních plastů“
2. místo
Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava – Helenín za projekt „Readytomake! – užitné předměty z různých výrobků s ukončenou životností“
3. místo
Integrovaná střední škola živnostenské Plzeň za projekt „Obývák – přeměna učebny ve společenský prostor recyklovaným nábytkem a bytovými doplňky s využitím starých džínů“
Kategorie 6 - pro Základní školy - projekty a díla žáků ZŠ
1. místo         
Speciální Základní škola Králíky za projekt „Nový život odpadových nádob“
2. místo         
Základní škola Partyzánská, Česká Lípa za projekt „Hmyzí hotel z druhotných surovin“
3. místo
Základní škola a Mateřská škola Chýně za projekt „Dřevěná stavebnice z odpadního dřeva“
Kategorie 7 -  Videoprojekty ZŠ a SŠ
1. místo         
Základní škola a Mateřská škola Masarykova, Hnojník za videoprojekt „Přeměna odpadů na učební pomůcky“
2. místo         
Základní škola Velehrad, za videoprojekt „Vermikompostování“
3. místo         
Základní škola a Mateřská škola Kladno za videoprojekt „Příběh věcí, které chtějí být dál užitečné“
Podrobnosti o jednotlivých projektech včetně fotodokumentace jsou k dispozici v Katalogu 3. ročníku soutěž MPO přeměna odpadů na zdroje 2019, který bude zveřejněn v následujících dnech na webových stránkách MPO a v tištěné formě lze Katalog získat v recepci budovy MPO, Na Františku 32, Praha 1. (10.6.2019)